Högskolan i Halmstad, Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Högskolan i Halmstad
Jobba på en innovativ högskola där olika perspektiv möts!

Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden. Ända sedan starten 1983 har Högskolan präglats av nytänkande och samverkan med samhället. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs till stor del i mångvetenskapliga forskningsprogram inom Högskolans två fokusområden: hälsoinnovation respektive smarta städer och samhällen. Högskolan har ett brett utbildningsutbud med många populära utbildningsprogram. Campus är modernt och välutrustat, och ligger nära både resecentrum och Halmstads trevliga stadskärna. 

Högskolan i Halmstad söker nu en doktorand fram till licentiatexamen vid akademin för företagande, innovation och hållbarhet.

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet
Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH). Här får du jobba i en forsknings- och utbildningsmiljö med fokus på hållbar utveckling och entreprenörskap. Akademin har ungefär 120 medarbetare och består av fem avdelningar: avdelningen för Biomekanik och Maskinteknik, avdelningen för Bygg- och Energiteknik, avdelningen för Ekonomi, avdelningen för Miljö- och Biovetenskap och avdelningen för Innovation Management. FIH erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå, samt forskarutbildning inom innovationsvetenskap. Forskningen inom akademin är mångvetenskaplig och sker ofta i samproduktion med andra aktörer.

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH)

Vi söker en doktorand i innovationsvetenskap.

Ett av forskningsområdena inom ProActS fokuserar på att främja innovation och forskning vid skärningspunkten mellan cirkulär ekonomi, affärsmodellinnovation för hållbar utveckling och digitalisering. Målet med denna doktorandtjänst är att bidra till både teoretisk och empirisk kunskapsutveckling inom detta område.

Doktorandprojektet syftar också till att analysera och utveckla nya cirkulära affärsmodeller som utnyttjar digitala teknologier såsom virtuell verklighet (VR), förstärkt verklighet (AR), artificiell intelligens (AI) och metaverse för att modernisera och förbättra marknadsföringsstrategier, varumärkesstrategier och marknadskommunikation.

Genom omfattande fallstudier inom områden som förnybar energi, vattenhantering, livsmedelsproduktion och social hållbarhet strävar vi efter att generera ny kunskap och utveckla bästa praxis för att effektivt implementera cirkulära affärsmodeller. På så vis accelererar vår strävan att bidra till ett hållbart samhälle.

Det empiriska och praktiska bidraget avser särskilt att stödja organisationers innovation och utveckling av cirkulära affärsmodeller genom verkliga experiment och digitalisering. Detta innebär att vi kommer att vidareutveckla och jämföra det empiriska kunskapsläget över olika branscher. Vi kommer också att undersöka hur organisationer arbetar med experiment för att övergå till cirkulära affärsmodeller med målet att stärka sina konkurrensfördelar och bidra till mångfald och social integration i samhället.

På teoretisk nivå är vårt mål att testa befintliga affärsmodeller för cirkulär ekonomi och social hållbarhet samt bidra med utvecklade och innovativa modeller för hållbar övergång med hjälp av digitalisering.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna är kopplade till doktorandstudier inom ramen för forskningsprogram ProActS, innefattande datainsamling, analys och rapportering både nationellt och internationellt.

Som doktorand i innovationsvetenskap förväntas du att:

 • delta i projektaktiviteter och vetenskapliga seminarier
 • samarbeta med projektpartners, andra doktorander och forskare inom området
 • under handledning arbeta aktivt med forskningsstudier inom området
 • genomföra forskarutbildningskurser
 • aktivt bidra till forskningsmiljöns utveckling

Kvalifikationer
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen 7 kap 39§).

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i innovationsvetenskap har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå som är relevant för forskarutbildningsämnet innovationsvetenskap (Högskoleförordningen 7 kap 40§).
 • avlagt examen på avancerad nivå som är relevant för aktuellt forskningsprojekt och forskarutbildningsämnet innovationsvetenskap

Övriga kvalifikationer

Annan särskild behörighet. Vi söker dig som har: 

 • goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Behörighet och bedömningsgrunder
”Bara den som antas eller redan har antagits till en utbildning på forskarnivå vid en högskola får anställas som doktorand.” Förordning (2006:1053). (Högskoleförordningen 5 kap 3 §). Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå regleras genom Antagningsordning för Högskolan i Halmstad, dnr L 2013/101. 

Villkor
Anställning som doktorand fram till licentiatexamen.

Ansökan
Viktig information om hur du utformar din ansökan

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.

Fakta om Högskolan 

Jobba på Högskolan i Halmstad

Välkommen med din ansökan!

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer PA 2024/153
Kontakt
 • Per-Ola Ulvenblad, 035-167100
 • Olga Rauhut Kompaniets, olga.rauhut-kompaniets@hh.se
 • Fawzi Halila, fawzi.halila@hh.se
Facklig företrädare
 • Anniqa Lagergren, OFR, 072-9773745
 • Rickard Melkersson, Saco-S, 072-9773731
Publicerat 2024-05-27
Sista ansökningsdag 2024-06-16

Tillbaka till lediga jobb