Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Högskolan i Halmstad rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället. Ända sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande. I dag är vi cirka 650 medarbetare och ca 11 000 studenter, har ett brett utbildningsutbud och internationellt välrenommerad forskning som bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer.

Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor. Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och de biträdande lektoraten är förlagda vid Akademin för lärande, humaniora och Samhälle.

Högskolan i Halmstad och Akademin för lärande, humaniora och samhälle gör nu en av de största forskningssatsningarna kring digitaliseringens betydelse för lärande och social förändring. Genom att samlat rekrytera 6 stycken biträdande lektorat med en betydande del forskning i tjänsten vill vi utveckla fördjupad förståelse för områdets utveckling och samhällsrelevans.

Anställningarna utgör en viktig del i de lärarutbildningar som finns vid akademin och det samlade strategiska arbetet som görs med att utveckla forskning inom området lärande i det digitala samhället. Forskningsområdet lärande i det digitala samhället är brett och kan studeras med utgångspunkt i olika utbildningsvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner. Digitaliseringen förändrar villkoren för utbildning, skola, lärande och undervisning på ett genomgripande sätt. Den påverkar hur barn, unga och vuxna arbetar, studerar, konsumerar och upprätthåller sociala kontakter med stöd i digitala resurser. Andra aspekter är hur digitaliseringen möjliggör användningen av stora datamängder (big data) för kunskapsproduktion och prognoser, hur den förändrar villkoren för samarbete, ledning och styrning och hur digitaliseringen möjliggör att via sociala medier sprida värden och kunskaper. Forskningen om lärande i det digitala samhället skall inkludera ett kritiskt förhållningssätt och samtidigt kunna bidra med kunskap som kan ligga till grund för såväl tekniska som sociala innovationer.

De biträdande lektoraten är en meriteringstjänst där man ges möjlighet att gradvis öka sin vetenskapliga kompetens. I anställningen ingår 50 % forskning. Anställningen innebär egen forskning, samverkan med andra forskare nationellt och internationellt, ansökningsskrivande, men även deltagande i undervisning i ordinarie kurser och program inom lärarutbildningens samtliga delar, uppdragsutbildning, handledning, examinatorskap och kursansvar. Även administrativa arbetsuppgifter ingår. Ytterligare en del i anställningen omfattar att kunna utgöra stöd och inspiration för kollegors utveckling inom akademins visionsområde avseende såväl forskning som utbildning. Vi ser stora möjligheter till ett väl fungerande medarbetarskap med stöd av digitala möten och flexibla arbetsformer.

I anställningen förväntas du arbeta för en integrerad miljö där utbildning, forskning, samverkan och tillämpning utgör naturliga inslag. Det innebär också att aktivt bidra till ökad aktivitet i akademins Digitala laborativa centrum (DLC), samarbeta inom Högskolan i Halmstad, med nationella och internationella partners och genom detta bidra till utvecklingen av en komplett akademisk miljö.

Behörighet
”Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.” (HF 4 kap 4a §) För ytterligare information se högskolans anställningsordning.

Den sökande  ska ha disputerat i ett ämne med relevans för inriktningen mot digitalisering och social förändring. 

Meriterande är om den sökande har lärarexamen och/eller har bedrivit egen forskning med inriktning mot lärande i det digitala samhället. Särskilt meriterande är också om den sökande har tidigare dokumenterade erfarenheter av framgångsrikt pedagogiskt forsknings- och utvecklingsarbete mellan akademi och det omgivande samhället. Du som söker ska vara självgående, ha god samarbetsförmåga, vara strukturerad och kunna inspirera andra

Biträdande lektor är en meriteringsanställning. Enligt 4 kap 12a§, Högskoleförordningen. Anställningstiden är fyra år.

Ansökan ska innehålla:

  1. En avsiktsförklaring om vilka mål och visioner den sökande avser att söka uppfylla genom anställningen
  2. En merit- och tjänsteförteckning (CV), med angivande av referenser, klart dokumenterad och styrkt med intyg/betyg.
  3. En fullständig publikationslista.
  4. En kortfattad beskrivning under respektive område av det som den sökanden åberopar utifrån kravspecifikation och bedömningsgrunder, samt bifogade underlag/handlingar som styrker detta: vetenskaplig skicklighet , pedagogisk skicklighet , ledarskap och administrativ skicklighet  samt samverkan med det omgivande samhället  
  5. Maximalt åtta (8) åberopade publikationer.
  6. Löneanspråk (individuell lönesättning tillämpas på Högskolan i Halmstad).

Högskolan i Halmstad välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2021/50
Kontakt
  • Mattias Nilsson, avdelningschef , 070 810 65 53, mattias.nilsson@hh.se
  • Anna Friis, Hr-specialist, 072 977 38 17
Facklig företrädare
  • Kristina Hildebrand, Saco-S, 070-7721015
  • Anniqa Lagergren, OFR, 035-167655
Publicerat 2021-05-24
Sista ansökningsdag 2021-06-20

Tillbaka till lediga jobb