Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd

Vill du, tillsammans med oss, vara en innovativ samhällsaktör för hälsa och välfärd?

Vi söker en universitetslektor i omvårdnad med inriktning psykiatrisk vård, till avdelningen för hälsa och omvårdnad.

Högskolan i Halmstad erbjuder sjuksköterskeprogram och tillhörande specialistutbildningar med inriktning distriktssjuksköterska, psykiatrisk vård, hälso- och sjukvård för barn och ungdomar samt ögonsjukvård - oftalmologisk omvårdnad samt fristående kurser i omvårdnad.

Högskolan har två profilområden; Hälsoinnovation respektive Smarta städer och samhällen. Dessa inriktningar präglar i hög grad såväl utbildning som forskning och samverkan.

Vid Högskolan i Halmstad bedrivs nationellt och internationellt uppmärksammad vårdforskning inom omvårdnad. Forskningen bedrivs inom forskningsmiljön Centrum för forskning om Välfärd, Hälsa och Idrott (CVHI). Akademin bedriver även forskarutbildning inom det tvärvetenskapliga området Hälsa och Livsstil.

Till Akademin för hälsa och välfärd hör Hälsolabbet där studenter, forskare och Högskolans samverkanspartners kan utforma, pröva och simulera arbetssätt i realistiska miljöer. Hälsolabbet är också en kunskapsplattform vilken, via forskning och implementeringskompetens, nyttiggörs i samhället för avnämare som ex. kommuner, Region Halland, och näringslivet.

Arbetsuppgifter

I arbetet ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete och administration.

Arbetsuppgifterna består i huvudsak av undervisning, handledning och examination inom sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning psykiatrisk vård. Undervisning och handledning kan även förekomma på master- och forskarnivå. Att följa utvecklingen inom ämnesområdet är för dig en självklarhet, liksom deltagande i arbetet med grundutbildningens forskningsförankring och internationalisering.

Undervisning bedrivs på både svenska och engelska vid Högskolan i Halmstad och Campus Varberg.

Som forskare förväntas du bidra med egen forskning i forskningsprojekt med hög vetenskaplig kvalitet. Du förväntas även ha förmåga att aktivt bidra till utvecklingen av huvudområdet omvårdnad och utveckla konstruktiva samarbeten med andra forskare inom området Hälsa och Livsstil på Högskolan i Halmstad såväl som med lokala, nationella och internationella samarbetspartners.

Kvalifikationer

Du är behörig att anställas som universitetslektor om du dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom omvårdnad/vårdvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Utöver den allmänna behörigheten ovan är det meriterande om du har varit kliniskt verksam som sjuksköterska och genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper. Om du vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska du senast inom två år efter anställningens början ha genomfört utbildningen.

Ett krav är examen från specialistutbildning med inriktning psykiatrisk vård liksom goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. Du tar ett stort ansvar för att utveckla och driva ditt eget arbete. Du har förmågan att planera och strukturera ditt arbete samt driva flera uppgifter parallellt. Du har även god samarbetsförmåga, lätt för att skapa och bibehålla goda relationer och inspirerar andra i din yrkesutövning.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument i PDF-format:

1. En avsiktsförklaring om vilka mål och visioner den sökande avser att söka uppfylla genom anställningen.
2. En styrkt merit- och tjänsteförteckning (CV), med angivande av referenser, klart dokumenterad ochstyrkt med intyg/betyg.
3. En fullständig publikationslista.
4. En redogörelse för det som sökanden åberoparför bedömning av de olika bedömningsgrunderna:
a) vetenskaplig skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den vetenskapliga bakgrunden, den vetenskapliga produktionen, nationella ochinternationella forskarkontakter. Exempel på dokumentation är avhandling, artiklar, recensioner,publikationer (även under produktion), nationella och internationella priser och utmärkelser, intyg ochomdömen om vetenskaplig skicklighet.
b) pedagogisk skicklighet ska vara dokumenterad och omfattaden pedagogiska bakgrunden, den sökandes pedagogiska grundsyn, hur den sökande arbetar med sinegen och studenternas lärutveckling och bidrar till pedagogisk utveckling m.m. Exempel pådokumentation är betyg från högskolepedagogisk och annan pedagogisk utbildning, utvärderingar,självvärdering, pedagogiska priser, kurs- och konferensprogram, undervisningsmaterial, intyg ochomdömen om pedagogisk skicklighet m.m.
c) ledarskap och administrativ skicklighet ska vara väldokumenterat genom intyg och/eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser.
d) samverkan med det omgivande samhället ska vara väl dokumenterad, till exempel genom intygoch/ eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser.
5. Maximalt åtta (8) åberopade publikationer.
6. Löneanspråk (individuell lönesättning tillämpas på Högskolan i Halmstad).

Alla kopior ska vara vidimerade.

Eventuella kompletteringar ska vara Högskolan i Halmstad tillhanda senast två veckor efter ansökningstidens utgång.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-08-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/158
Kontakt
  • Ing-Marie Carlsson, 035-167821
Facklig företrädare
  • Kristina Hildebrand, Saco-S, 070-7721015
  • Camilla Soto, ST, 035-167242
  • Anniqa Lagergren, OFR, 035-167655
Publicerat 2020-03-09
Sista ansökningsdag 2020-03-29

Tillbaka till lediga jobb