Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Högskolan i Halmstad ska ha en förstklassig utbildning där undervisningen utvecklas i takt med aktuell högskolepedagogisk och ämnesdidaktisk forskning. Lärosätets högskolepedagogiska centrum (HPC) har som syfte att utveckla lärares pedagogiska, didaktiska och digitala kompetens och därmed stärka kvaliteten i utbildning på alla nivåer. I anslutning till HPC planeras ett Digitalt Laborativt Centrum (DLC) som ska fokusera på att tillvarata och utveckla det vetande som finns på lärosätet, synliggöra lärosätets forskning och utbildning och materialisera ett framåtblickande sätt att tänka kring informationsteknologi och lärande över ämnes- och områdesgränser. Nu utlyser Högskolan i Halmstad en lektorsanställning med uppdrag som pedagogisk utvecklare och som projektledare för att utveckla ett digitalt laborativt centrum (DLC) vid lärosätet.

Arbetsuppgifter:

Som pedagogisk utvecklare med inriktning mot IKT-pedagogik kommer du bland annat att arbeta som inspiratör, handledare och utbildare för lärare som vill utveckla sin undervisning, enskilda kursmoment, hela kurser eller program genom att integrera digitala verktyg för IKT i undervisningen. Som projektledare för DLC ansvarar du för att skapa en intern dialog och samarbete för att planera, initiera och utveckla verksamheten vid lärosätet. Forskningstid ingår i anställningen.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som har erfarenhet av att leda utvecklingsprocesser, har en förmåga att stimulera och inspirera din omgivning samt har erfarenhet och kompetens inom högskolepedagogik/ämnesdidaktik och IKT (informations- och kommunikationsteknologi). Du är med andra ord väl bevandrad i användandet av IKT i utbildning och undervisning samt har gedigen erfarenhet av utvecklingsarbete inom ramarna för digital teknologi i högre utbildning. Anställningen förutsätter att du har disputerat inom ett närliggande område men vi är öppna till din ämnestillhörighet då huvudsaken är att du är rätt person!

Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter från universitets- och högskolesektorn bedöms som meriterande. Du har ett stort intresse av att arbeta med frågor som rör undervisning, lärande och utbildningskvalitet och du är van att ta stort ansvar och att arbeta självständigt. Du behärskar svenska och engelska både i tal och i skrift. Det är också viktigt att du har lätt för att samarbeta med andra, är noggrann, kreativ, har stor arbetskapacitet och kan hålla givna tidsramar. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Behörighet som lektor

Behörig att anställas som lektor är dels den som har visat pedagogisk skicklighet dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (Högskoleförordningen 4 kap 4 §). Utöver den allmänna behörigheten ovan är det mycket meriterande om sökande har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper. I de fall någon inte uppfyller dessa krav ska kompetensen förvärvas inom två år från anställningens början.

Bedömningsgrunder

Enligt högskoleförordningen gäller att som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet av anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga kompetensen/motsvarande. Högskolan i Halmstad har beslutat om att även ledarskapsförmåga och administrativ skicklighet samt förmåga att samverka med det omgivande samhället ska vara grunder för bedömning.

Ansökan märkt med ref nr 2015/20 ska vara Högskolan i Halmstad tillhanda senast 2015-03-03. Ansökan görs via Högskolans hemsida genom vårt rekryteringssystem. Om ansökan inte kan skickas genom rekryteringssystemet ska den sändas med vanlig post till Högskolan i Halmstad, Registrator, Kristian IV:s väg 3, 302 50 HALMSTAD. Ansökan som skickas med vanlig post ska bestå av tre färdiga paket, vart och ett innehållande:

1. En avsiktsförklaring om vilka mål och visioner den sökande avser att söka uppfylla genom anställningen.

2. En styrkt merit- och tjänsteförteckning (CV), med angivande av referenser, klart dokumenterad och styrkt med intyg/betyg.

3. En fullständig publikationslista.

4. En redogörelse för det som sökanden åberopar för bedömning av de olika bedömningsgrunderna:

a) vetenskaplig skicklighet

b) pedagogisk skicklighet

c) ledarskap och administrativ skicklighet

d) samverkan med det omgivande samhället.

5. Maximalt åtta (8) åberopade publikationer.

6. Löneanspråk (individuell lönesättning tillämpas på Högskolan i Halmstad).

Alla kopior ska vara vidimerade. Eventuella kompletteringar ska vara Högskolan i Halmstad tillhanda senast två veckor efter ansökningstidens utgång.
Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Individuell lönesättning. Ange löneanspråk i ansökan.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2015/20
Kontakt
  • Jeanette Sjöberg, funktionsansvarig HPC, 035-167100 (vx)
  • Pernilla Nilsson, vicerektor, 035-167100 (vx)
Facklig företrädare
  • Kristina Hildebrand, Saco-S, 035-167183
  • Jenny Engström, ST, 035-167581
Publicerat 2015-12-17
Sista ansökningsdag 2016-03-03

Tillbaka till lediga jobb