Högskolan i Halmstad, Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Högskolan i Halmstad
Jobba på en innovativ högskola där olika perspektiv möts!

Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden. Ända sedan starten 1983 har Högskolan präglats av nytänkande och samverkan med samhället. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs till stor del i mångvetenskapliga forskningsprogram inom Högskolans två fokusområden: hälsoinnovation respektive smarta städer och samhällen. Högskolan har ett brett utbildningsutbud med många populära utbildningsprogram. Campus är modernt och välutrustat, och ligger nära både resecentrum och Halmstads trevliga stadskärna. 

Högskolan i Halmstad söker nu en biträdande universitetslektor i företagsekonomi.

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet
Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH). Här får du jobba i en forsknings- och utbildningsmiljö med fokus på hållbar utveckling och entreprenörskap. Akademin har ungefär 120 medarbetare och består av fyra avdelningar: avdelningen för miljö- och biovetenskap, avdelningen för bygg- och energiteknik, avdelningen för ekonomi och avdelningen för engineering and innovation . FIH erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå, samt forskarutbildning inom innovationsvetenskap. Forskningen inom akademin är mångvetenskaplig och sker ofta i samproduktion med andra aktörer.

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH)

Arbetsuppgifter
Den biträdande lektorn kommer att undervisa, forska och arbeta med 
samverkansuppgifter, och det finns även möjlighet att ta administrativa uppdrag. En 
stor del av undervisningen kommer att ske inom områden som redovisning, 
ekonomistyrning och/eller finansiering. Undervisningen kommer att i huvudsak att 
vara på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Arbetsuppgifterna innehåller minst 50% forskning. Tjänsten kommer ha en 
tyngdpunkt på företagsekonomisk forskning om normer och normeringsprocesser
kopplade till transformation och innovationer inom ekonomier och marknader. Den 
aktuella tjänsten kopplas till forskningsprogrammet TRAINS (Transformation, 
Innovation and Norm Sciences) som startar den 1 januari 2024. Programmet ingår i 
fokusområdet smarta städer och samhällen och fokuserar på att förklara och förstå de
normativa strukturer som fungerar som standarder för att utvärdera och bedöma 
beteenden och resultat kopplade till transformation och innovation på olika 
samhälleliga nivåer.

Inom ramen för TRAINS kommer den biträdande lektorn att i samverkan med andra 
forskare söka externa forskningsanslag, publicera resultat i vetenskapliga tidskrifter, 
samt delta i och utveckla konstruktiva samarbeten såväl vid Högskolan i Halmstad 
som tillsammans med regionala, nationella och internationella samarbetspartners. Till 
uppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den 
samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för forskningsprogrammets utbildning 
och forskning. 

Kvalifikationer
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen 
eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som 
har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan 
tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som 
har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan 
dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på 
grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.” (HF 4 kap 
4a §) För ytterligare information se högskolans anställningsordning.
Biträdande lektor är en meriteringsanställning. Enligt 4 kap 12a§, 
Högskoleförordningen. Anställningstiden är fyra år. 

Övriga kvalifikationer

Den sökande ska vara självgående, ha god samarbetsförmåga, vara strukturerad och 
kunna inspirera andra i enlighet med vad som beskrivs i Bedömningsgrunder för 
läraranställningar på Högskolan i Halmstad.

Specifika kvalifikationer för denna anställning:

 • Avlagd doktorsexamen i företagsekonomi eller närliggande ämne av relevans för 
  utlysningen.
 • Goda kunskaper i att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska, samt 
  språkkunskaper i svenska tillräckliga för att självständigt bedriva undervisning.
 • Tillräcklig kompetens för undervisning inom affärsredovisning, ekonomistyrning och 
  finansiering antingen via forskning eller via yrkeserfarenhet tex revisor, 
  redovisningskonsult eller ekonomiansvarig/controller på företag
 • Intresse och förmåga till undervisning, handledning och examination inom 
  företagsekonomi med särskild inriktning ekonomisk och finansiell analys. Exempel på 
  undervisningsområden som ligger inom ramen för tjänsten är finansiering, 
  ekonomistyrning, redovisning, industriell ekonomi, K/I-analys, och business analytics
 • Intresse för normvetenskapliga perspektiv.
 • God samarbetsförmåga och erfarenhet av samverkan med aktörer utanför 
  akademin

Meriterande kvalifikationer för denna anställning:

 • Praktisk yrkeserfarenhet inom ämnesområdet för anställningens inriktning såsom 
  bokföring, upprättande av årsbokslut, investeringsbedömning, kreditbedömning, 
  budgetering, prognostisering etc. Vidare är erfarenhet av egenföretagande 
  meriterande.
 • Tvärvetenskaplig kompetens tex erfarenhet av både företagsekonomiska, juridiska 
  och/eller rättssociologiska aspekter.
 • Erfarenhet av att arbeta med kvantitativa forskningsmetoder.
 • Erfarenhet av att undervisa på svenska.
 • Erfarenhet av forskning inom entreprenörskap, innovation/transformation och/eller 
  hållbarhet.
 • Erfarenhet av att söka och erhållna externa forskningsbidrag som huvud- eller 
  medsökande.
 •  Erfarenhet av att ha publicerat egen forskning i internationella referentgranskade 
  tidskrifter.

För befordran till universitetslektor 

Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli 
befordrad till en tillsvidareanställning som universitetslektor. Bedömningen görs mot 
kraven som specificeras nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska 
befordran ske. Ansökan får bara göras en gång. 

För att befordras till universitetslektor ska behörighet för universitetslektor uppfyllas 
enligt Högskolan i Halmstads Anställningsordning, punkt 4.7)

Bedömningen av kvalifikationer avseende vetenskaplig skicklighet, pedagogisk 
skicklighet, ledarskap, administrativ skicklighet liksom samverkan med det omgivande 
samhället preciseras i Riktlinjer för rekrytering och befordran (s. 14 - 19). 
Nedan specificeras de särskilda bedömningsgrunder som ska beaktas och vilken nivå 
som ska uppnås för att behörighetskraven för anställningen som universitetslektor ska 
anses uppfyllda. Bedömningen ska ske på prestationer som skett under perioden som 
biträdande universitetslektor.

 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda 
  undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande 
  undervisningsmetoder.
 • Visad förmåga att aktivt söka extern finansiering antingen självständigt eller i 
  samarbete med övriga forskare inom forskningsprogrammet TRAINS.
 • Publicerade forskningsresultat, minst 3 stycken, relevanta för forskningsprogrammet 
  TRAINS och i för det egna ämnesområdet etablerade internationella peer-granskade 
  tidskrifter, samt ha kommunicerat forskning på internationella konferenser.
 • Visad förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av verksamheten vid Akademin 
  för Företagande, Innovation och Hållbarhet.
 • Dokumenterad god förmåga att samarbeta med forskare och studenter vid 
  Högskolan i Halmstad

Ansökan
Så här utformar du din ansökan.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.

Fakta om Högskolan 

Jobba på Högskolan i Halmstad

Individuell lönesättning tillämpas, var god och ange ditt löneanspråk i din ansökan. 
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.

Välkommen med din ansökan!

 

 

 

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 100%
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2024/12
Kontakt
 • Jonas Gabrielsson, 035167966
Facklig företrädare
 • Rickard Melkersson, Saco-S, 072-9773731
 • Anniqa Lagergren, OFR, 072-9773745
Publicerat 2024-01-30
Sista ansökningsdag 2024-02-20

Tillbaka till lediga jobb