Högskolan i Halmstad, Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Högskolan i Halmstad
Jobba på en innovativ högskola där olika perspektiv möts!

Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden. Ända sedan starten 1983 har Högskolan präglats av nytänkande och samverkan med samhället. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs till stor del i mångvetenskapliga forskningsprogram inom Högskolans två fokusområden: hälsoinnovation respektive smarta städer och samhällen. Högskolan har ett brett utbildningsutbud med många populära utbildningsprogram. Campus är modernt och välutrustat, och ligger nära både resecentrum och Halmstads trevliga stadskärna. 

Högskolan i Halmstad söker nu en universitetslektor i maskinteknik inriktning konstruktion

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet
Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH). Här får du jobba i en forsknings- och utbildningsmiljö med fokus på hållbar utveckling och entreprenörskap. Akademin har ungefär 120 medarbetare och består av fyra avdelningar: avdelningen för miljö- och biovetenskap, avdelningen för bygg- och energiteknik, avdelningen för ekonomi  och avdelningen för engineering and innovation . FIH erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå, samt forskarutbildning inom innovationsvetenskap. Forskningen inom akademin är mångvetenskaplig och sker ofta i samproduktion med andra aktörer.

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH)

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna relaterar till forskning, utbildning och samverkan. Tjänsten har en stark koppling till Civilingenjörsprogrammet i maskinteknik, hållbar design och innovation, som integrerar flera ingenjörsvetenskaper med ett djup i maskinteknik. I programmet ingår flera kurser med koppling till konstruktion, analys och 3D-modellering, där vi ser ett behov av att förstärka kapaciteten. I dessa kurser ingår att arbeta med olika typer av digitala verktyg, så som 3D experience och beräkningsverktyg. I arbetsuppgifterna kan ingå till exempel undervisning, samt uppföljning, utveckling och koordinering av kurser och utbildningsprogram.  

Som universitetslektor förväntas du vara forskningsaktiv och ingå i någon av de forskningsgrupper eller forskningsprogram som finns vid Högskolan i Halmstad, och bidra till utvecklingen av forskning i enlighet med Högskolans forskningsstrategi. Vid avdelningen finns exempelvis en forskningsgrupp som arbetar med ytor och material för tillämpning inom bland annat produktion, samt hälso- och sjukvård. I arbetsuppgifterna ingår att söka externa forskningsmedel för att bidra till gruppens och akademins gemensamma utveckling.

Samverkansuppgifter ingår i både utbildnings- och forskningsuppdrag, och är en viktig aspekt i Högskolans verksamhet.

Vissa administrativa uppgifter ingår i tjänsten som Universitetslektor.

Undervisning bedrivs både på svenska och på engelska. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. 

Kvalifikationer
Behörig att anställas som lektor är dels den som har visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).

Övriga kvalifikationer

 Sökanden ska ha:

Doktorsexamen i maskinteknik eller motsvarande.

Det är meriterande om:

 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning och forskning med inriktning mot konstruktion.
 • Sökanden har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
 • Sökanden har universitetsutbildning, arbetslivserfarenhet eller publikationer som relaterar området till aktuella hållbarhetsfrågor.
 • Sökanden har dokumenterad erfarenhet av arbete med digitala verktyg i undervisning eller andra professionella sammanhang, som exempelvis 3D experience och beräkningsverktyg, eller motsvarande verktyg.
 • Sökanden har pågående forskning som passar in i något av Högskolans två fokusområden.
 • Sökanden har erfarenhet av att erhålla extern forskningsfinansiering.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Egenskaper som att vara lösningsorienterad, kommunikativ, noggrann och lätt att samarbeta med är av stor vikt för denna tjänst. Det innebär exempelvis att leverera med hög kvalitet i sitt arbete, att organisera och hantera flera projekt och uppdrag, att engagera sig i sitt område och stödja kollegor, studenter och samarbetspartners för att tillsammans bidra till lärosätets uppdrag inom utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället

Bedömningsgrunder
"Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet av anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket (= den vetenskapliga kompetensen). Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av lektor" (Högskoleförordningen 4 kap 4§).

Högskolan i Halmstad har beslutat om följande övriga bedömningsgrunder vid anställning av lektor:

 • Ledarskapsförmåga och administrativ skicklighet samt
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället

Ansökan
Så här utformar du din ansökan.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.

Fakta om Högskolan 

Jobba på Högskolan i Halmstad

Individuell lönesättning tillämpas, var god och ange ditt löneanspråk i din ansökan. 
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.

Välkommen med din ansökan!

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2024/11
Kontakt
 • Lina Lundgren, +46729773661
 • Maya Hoveskog, 0729773667
Facklig företrädare
 • Rickard Melkersson, Saco-S, 072-9773731
 • Anniqa Lagergren, OFR, 072-9773745
Publicerat 2024-01-31
Sista ansökningsdag 2024-02-21

Tillbaka till lediga jobb