Högskolan i Halmstad, Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Universitetsadjunkt i design och produktutveckling

Högskolan i Halmstad
Jobba på en innovativ högskola där olika perspektiv möts!

Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden. Ända sedan starten 1983 har Högskolan präglats av nytänkande och samverkan med samhället. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs till stor del i mångvetenskapliga forskningsprogram inom Högskolans två fokusområden: hälsoinnovation respektive smarta städer och samhällen. Högskolan har ett brett utbildningsutbud med många populära utbildningsprogram. Campus är modernt och välutrustat, och ligger nära både resecentrum och Halmstads trevliga stadskärna. 

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH). Här får du jobba i en forsknings- och utbildningsmiljö med fokus på hållbar utveckling och entreprenörskap. Akademin har ungefär 120 medarbetare och består av fyra avdelningar:  avdelningen för bygg- och energiteknik, avdelningen för ekonomi, avdelningen för miljö- och biovetenskap och avdelningen för Engineering and Innovation. FIH erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå, samt forskarutbildning inom innovationsvetenskap. Forskningen inom akademin är mångvetenskaplig och sker ofta i samproduktion med andra aktörer.

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH)

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna för denna roll inkluderar främst undervisning, vissa administrativa uppgifter och potentiellt arbete med projektansökningar och projekt. Anställningen är nära kopplad till Civilingenjörsprogrammet i maskinteknik, hållbar design och innovation samt Utvecklingsingenjörsprogrammet, som omfattar flera kurser relaterade till produktdesign, produktutveckling och innovation, inklusive integration av hållbarhetsfrågor. Rollen kan exempelvis innefatta uppgifter som undervisning,  uppföljning, samt utveckling och koordinering av kurser och utbildningsprogram.

Som universitetsadjunkt förväntas du ha förmåga att tillägna dig den senaste forskningen inom området, och delta i arbete för att stärka kvalitet, forskningsförankring och samverkan i verksamheten.

Avdelningen ansvarar också för att hantera och strategiskt utveckla innovationsarenan FabLab Halmstad, som är en unik arena med fysisk infrastruktur i form av ett välutrustat maker space, verkstad och laborativa faciliteter. Denna arena har utvecklat ett kreativt arbetssätt, och är en samlingsplats för såväl studenter och forskare, som företag från olika områden och discipliner. Vi ser stora möjligheter att utveckla detta koncept, och denna roll är en viktig resurs i ett sådant arbete.

Högskolan i Halmstad är känd för sitt nära samarbete med industrin och andra aktörer i samhället, och vi uppmuntrar personal att arbeta aktivt med samverkansfrågor och internationalisering inom utbildning, forskning och innovation.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har examen på avancerad nivå inom området eller närliggande område, samt har visat pedagogisk skicklighet eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För en anställning som universitetsadjunkt krävs genomgången utbildning i högskolepedagogik, att den sökande på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper alternativt att hen förbinder sig att genomgå högskolepedagogisk utbildning. Vad Högskolan i Halmstad avser med detta framgår av Högskolan i Halmstads anställningsordning.    

Övriga kvalifikationer

Följande krav finns:

 • Examen på avancerad nivå inom ett relevant område för design och produktutveckling.

Det anses vara meriterande om sökanden:

 • Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
 • Besitter Licentiatexamen, eller medverkat i forskning i motsvarande grad, inom ett område relevant för design och produktutveckling.
 • Besitter universitetsutbildning, arbetslivserfarenhet eller publikationer inom hållbarhet relaterad till design och/eller produktutveckling.
 • Har dokumenterad erfarenhet av att använda digitala verktyg, prototypframställning och integrering av praktiska element i undervisning eller i andra professionella sammanhang.
 • Har dokumenterad erfarenhet, till exempel publikationer eller arbete på strategisk eller operativ nivå kopplat till makerspaces eller labbmiljöer.
 • Har erfarenhet av att skriva framgångsrika projektansökningar, som exempelvis EU-projekt eller liknande.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Egenskaper som att vara lösningsorienterad, kommunikativ, noggrann och lätt att samarbeta med är av stor vikt för denna position. Detta inkluderar till exempel att leverera arbete av hög kvalitet, organisera och hantera flera projekt och uppdrag, engagera sig inom sitt expertisområde och stödja kollegor, studenter och partners för att tillsammans bidra till verksamhetens uppdrag inom utbildning och samverkan med andra aktörer i samhället

Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunder för läraranställningar på Högskolan i Halmstad konkretiserar vad Högskolan utgår ifrån i bedömningen av kvalifikationerna. Du som söker ska bland annat vara självgående, ha god samarbetsförmåga, vara strukturerad och kunna inspirera andra i enlighet med vad som beskrivs i Bedömningsgrunder för läraranställningar på Högskolan i Halmstad. 

Ansökan
Viktig information om hur du utformar din ansökan

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.

Fakta om Högskolan 

Jobba på Högskolan i Halmstad

Individuell lönesättning tillämpas, var god och ange ditt löneanspråk i din ansökan. 
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2024/9, PA2024/202
Kontakt
 • Lina Lundgren, +46729773661
 • Maya Hoveskog, 0729773667
Facklig företrädare
 • Anniqa Lagergren, OFR, 072-9773745
 • Rickard Melkersson, Saco-S, 072-9773731
Publicerat 2024-02-07
Sista ansökningsdag 2024-02-28

Tillbaka till lediga jobb