Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Högskolan i Halmstad
Jobba på en innovativ högskola där olika perspektiv möts!

Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden. Ända sedan starten 1983 har Högskolan präglats av nytänkande och samverkan med samhället. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs till stor del i mångvetenskapliga forskningsprogram inom Högskolans två fokusområden: hälsoinnovation respektive smarta städer och samhällen. Högskolan har ett brett utbildningsutbud med många populära utbildningsprogram. Campus är modernt och välutrustat, och ligger nära både resecentrum och Halmstads trevliga stadskärna. 

Högskolan i Halmstad söker nu en universitetslektor i matematikdidaktik vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle.

Akademin för lärande, humaniora och samhälle
Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle (LHS). Akademin har cirka 90 medarbetare inom avdelningen för lärande samt avdelningen för humaniora och samhälle. Akademin erbjuder utbildning på grundnivå och även kompletterande pedagogisk utbildning, samt kompetensutveckling för yrkesverksamma. Via olika forskarskolor är även flera doktorander knutna hit. Forskningen vid akademin är profilerad mot lärande, digitalisering och social förändring. Till akademin hör även Digitalt laborativt centrum (DLC), en kreativ digital miljö för utbildning, forskning och samverkan samt Samverkan för lärande och skolutveckling (SamLär) en viktig nod för samverkan.

Akademin lärande, humaniora och samhälle

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med och stärka lärarutbildningarnas undervisning inom det matematikdidaktiska området och som har möjlighet att kombinera ett högt vetenskapligt ämneskunnande med egna erfarenheter och kunskap om lärarpraktiken och skolutvecklingsfrågor. Du som söker tjänsten ska vara intresserad av att bedriva, forskningsförankra och utveckla vår lärarutbildning där den ämnesdidaktiska teorin i samspel med praktiken och studentupplevelse av hög kvalitet, i kombination med praktiknära samverkan, är viktiga utgångspunkter.

Huvudsakliga arbetsuppgifter är undervisning inom grundlärarprogrammen, uppsatshandledning samt forskning och administration. Undervisning inom andra lärarprogram kan också förekomma. Vidare innebär anställningen myndighetsutövning och administrativa uppgifter såsom exempelvis examinatorskap, arbete med kurs- och programutveckling och uppdragsutbildning.

I anställningen förväntas du arbeta för en integrerad miljö där utbildning, forskning, samverkan och tillämpning utgör självklara inslag. Det innebär också möjligheter att använda akademins Digitala laborativa centrum (DLC), samarbeta inom Högskolan i Halmstad, samarbete med nationella och internationella partners och härigenom bidra till utvecklingen av en komplett akademisk miljö.

De forskningsrelaterade arbetsuppgifterna består i att bedriva forskning med relevans för tjänsten och att aktivt söka extern forskningsfinansiering. Den sökande ska vara intresserad av praktiknära forskning i samverkan med skolhuvudmän. Det finns även goda förutsättningar för internfinansierad forskning i tjänsten.

Den som söker ska ha god kunskap om barn och elevers lärande med tyngdpunkt på grundskolan. I anställningen ingår även att medverka i utbildningens VFU-verksamhet samt att aktivt delta i den samverkansyta som finns i anknytning till högskolans lärarutbildningar.

Kvalifikationer för universitetslektor
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
(Enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 §)

Vad Högskolan i Halmstad avser med vetenskaplig kompetens respektive pedagogisk kompetens framgår av Högskolan i Halmstads anställningsordning. Likaså hur dessa kompetenser ska ställas i förhållande till varandra. 

Övriga bedömningsgrunder som ska tillmätas betydelse vid anställning till universitetslektor på Högskolan i Halmstad är ledarskap och administrativ skicklighet liksom samverkan med det omgivande samhället.

Bedömningsgrunder för läraranställningar på Högskolan i Halmstad konkretiserar vad Högskolan utgår ifrån i bedömningen av kvalifikationerna som anges i anställningsordningen.

Specifika kvalifikationer för denna anställning
Behörig är den som har disputerat i ett ämne med relevans för anställningens inriktning.

Sökande ska ha erfarenhet av undervisning inom grundskola eller gymnasieskola samt i någon av lärarutbildningens grund- eller ämneslärarutbildningar. Finns erfarenhet i flera av dessa utbildningssammanhang är det en fördel för den sökande. Den sökande ska även ha god kunskap i programmering och programmeringsdidaktik.

Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är också ett krav, undervisningen sker dock huvudsakligen på svenska.

Det är meriterande om den sökande har bedrivit egen ämnesdidaktisk forskning med relevans för anställningen samt praktisk erfarenhet av VFU inom lärarutbildning. Det är även meriterande om den sökande har erfarenhet av provkonstruktion för NP i matematik, med inriktning mot bedömning av digitala prov, med både dynamiska matematikprogram och programmering.

Du som söker ska bland annat vara självgående, ha god samarbetsförmåga, vara strukturerad och kunna inspirera andra i enlighet med vad som beskrivs i Bedömningsgrunder för läraranställningar på Högskolan i Halmstad.

 Ansökan
Så här utformar du din ansökan

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.

Fakta om Högskolan 

Jobba på Högskolan i Halmstad

Individuell lönesättning tillämpas, var god och ange ditt löneanspråk i din ansökan. 
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer PA 2024/236
Kontakt
  • Mattias Nilsson, 0708106553
Facklig företrädare
  • Camilla Soto, ST, 070-8109670
  • Anniqa Lagergren, OFR, 072-9773745
  • Rickard Melkersson, Saco-S, 072-9773731
Publicerat 2024-06-27
Sista ansökningsdag 2024-08-11
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb