Högskolan i Halmstad, Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Detta är en förkortad version.
För att se hela annonsen och kvalifikationer, gå in på Högskolan i Halmstad hemsida: https://www.hh.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss.html

Högskolan i Halmstad
Jobba på en innovativ högskola där olika perspektiv möts!

Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden. Ända sedan starten 1983 har Högskolan präglats av nytänkande och samverkan med samhället. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs till stor del i mångvetenskapliga forskningsprogram inom Högskolans två fokusområden: hälsoinnovation respektive smarta städer och samhällen. Högskolan har ett brett utbildningsutbud med många populära utbildningsprogram. Campus är modernt och välutrustat, och ligger nära både resecentrum och Halmstads trevliga stadskärna. 

Högskolan i Halmstad söker nu en biträdande universitetslektor i naturvårdsbiologi

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet
Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH). Här får du jobba i en forsknings- och utbildningsmiljö med fokus på hållbar utveckling och entreprenörskap. Akademin har ungefär 120 medarbetare och består av fyra avdelningar: avdelningen för miljö- och biovetenskap, avdelningen för bygg- och energiteknik, avdelningen för ekonomi och avdelningen för engineering and innovation . FIH erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå, samt forskarutbildning inom innovationsvetenskap. Forskningen inom akademin är mångvetenskaplig och sker ofta i samproduktion med andra aktörer.

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH)

Arbetsuppgifter
Denna anställning som biträdande universitetslektor på heltid är, med stöd av Högskoleförordningen, tidsbegränsad under 4 år, med möjlighet att befordras till en tillsvidareanställning som universitetslektor om behörighetskraven uppfylls. I rollen som biträdande universitetslektor delar sökande i normalfallet sin tid lika mellan forskning och undervisning på grund- och avancerad nivå.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att

 • bedriva forskningsverksamhet tillsammans med en forskargrupp inom naturvårdsbiologi med inriktning mot biodiversitet och ekosystemtjänster. Forskningen kommer att ha en tyngdpunkt på hur artmångfald och ekosystemtjänster kan säkerställas samtidigt som samhället ställer om till hållbarhet. Detta är även relaterat till normer och normskapande processer för en hållbar samhällsutveckling.
 • bidra till att stärka och utveckla den miljö- och biologirelaterade forskningen inom forskningsprogrammet Transformation, Innovation and Norm Sciences (TRAINS) vid Högskolan i Halmstad. Programmet ingår i fokusområdet smarta städer och samhällen och fokuserar på att förklara och förstå de normativa strukturer som fungerar som standarder för att utvärdera och bedöma beteenden och resultat kopplade till transformation och innovation på olika samhälleliga nivåer. De livsviktiga gröna områdena har tidigare ofta behandlats i ett parallellt spår men studeras här som en del av systemet. 
 • inom ramen för TRAINS, aktivt deltaga i intern och extern forskningsverksamhet och samarbeten, vilket även inkluderar att identifiera och aktivt söka extern forskningsfinansiering. Dessutom förväntas sökande publicera sin forskning i peer-granskade tidskrifter enligt gängse sed för forskningsområdet.
 • bidra till undervisning. Detta omfattar kursansvar, kursutveckling, undervisning (inklusive i fält och exkursioner), examination samt handledning av studenters examensarbeten. Undervisningen sker huvudsakligen, men inte enbart, på grundprogrammen Naturvård och artmångfald och Miljö, innovation och hållbarhet, samt magisterprogrammet Tillämpad miljövetenskap. Undervisningen sker huvudsakligen på campus och sökande förväntas undervisa och forska med bas i Halmstad. Undervisningen bedrivs både på svenska och på engelska.
 • i samverkan med andra forskare och externa aktörer utveckla och delta i konstruktiva samarbeten såväl vid Högskolan i Halmstad som tillsammans med regionala, nationella och internationella samarbetspartners. Till uppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för forskningsprogrammets utbildning och forskning.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. (Enligt Högskoleförordningen 4 kap 4a §).

Biträdande lektor är en meriteringsanställning, enligt 4 kap 12a§, Högskoleförordningen. Anställningstiden är fyra år. Efter prövning kan den biträdande lektorn befordras till anställning tillsvidare som universitetslektor.

Bedömningen av kvalifikationerna för denna tjänst utgår från bedömningsgrunder för läraranställningar på Högskolan i Halmstad. (Riktlinjer för rekrytering och befordran, s. 14-15).

Bedömningen av sökandens vetenskapliga skicklighet utgår från Högskolans anställningsordning. (Se punkt 4.8)

Övriga kvalifikationer

Den sökande ska vara självgående, ha god samarbetsförmåga, vara strukturerad och kunna inspirera andra i enlighet med vad som beskrivs i Bedömningsgrunder för läraranställningar på Högskolan i Halmstad.

Sökande ska ha

 • avlagt doktorsexamen inom naturvårdsbiologi eller närliggande område relevant för tjänsten, där en bred bakgrund inom biologi mot hållbarhetsfrågor och biodiversitet är önskvärd.
 • dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska komma i fråga, men förutsätts då erhålla denna förmåga inom två år från anställning.
 • en forskningsinriktning som passar in i forskningsprogrammet TRAINS och ska specifikt ligga inom inriktningen bevarande av ekosystem och biologisk mångfald.
 • intresse för normvetenskapliga perspektiv.

Mycket meriterande är teoretiska och praktiska forskningskunskaper inom bevarande av ekosystem och biologisk mångfald, och kopplingen mellan dessa och normskapande processer för en hållbar samhällsutveckling.

Forskningsuppdraget sker inom ramen för forskningsprogrammet TRAINS varvid god samarbetsförmåga och flexibilitet ges stor betydelse. Stor vikt kommer att förläggas vid personlig lämplighet och förmåga att bedriva forskning och undervisning inom områden relaterade till naturvårdsbiologi och hållbarhet.

För befordran till universitetslektor 
Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en tillsvidareanställning som universitetslektor. Bedömningen görs mot kraven i anställningsordningen samt kraven här nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske. Ansökan får bara göras en gång. 

För att befordras till universitetslektor ska behörighet för universitetslektor uppfyllas enligt Högskolan i Halmstads Anställningsordning (punkt 4.7)

Bedömningen av kvalifikationer avseende vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, ledarskap, administrativ skicklighet liksom samverkan med det omgivande samhället preciseras i Riktlinjer för rekrytering och befordran (s. 14 - 19). 

Nedan specificeras de särskilda bedömningsgrunder som ska beaktas och vilken nivå som ska uppnås för att behörighetskraven för anställningen som universitetslektor ska anses uppfyllda. Bedömningen ska ske på prestationer som skett under perioden som biträdande universitetslektor.

God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder. Visad förmåga att aktivt söka extern finansiering antingen självständigt eller i samarbete med övriga forskare inom forskningsprogrammet TRAINS Publicerade forskningsresultat, i snitt 1/år i etablerade internationella peer-granskade tidskrifter, med ett innehåll relevant för forskningsprogrammet TRAINS med inriktning mot bevarande av ekosystem och biologisk mångfald, och kopplingen mellan dessa och normskapande processer för en hållbar samhällsutveckling. Dessutom ha kommunicerat forskning på internationella konferenser.  Goda kunskaper i svenska för att väl kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter goda kunskaper inom svenska i tal och skrift. Visad förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av verksamheten vid Akademin för Företagande, Innovation och Hållbarhet. Dokumenterad god förmåga att samarbeta med forskare och studenter vid Högskolan i Halmstad. 

Ansökan
Så här utformar du din ansökan.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.

Fakta om Högskolan 

Jobba på Högskolan i Halmstad

Individuell lönesättning tillämpas, var god och ange ditt löneanspråk i din ansökan. 
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 100%
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/141
Kontakt
 • Charlotte Olsson, 0729773521
Facklig företrädare
 • Rickard Melkersson, Saco-S, 072-9773731
 • Anniqa Lagergren, OFR, 072-9773745
Publicerat 2023-10-24
Sista ansökningsdag 2023-11-30

Tillbaka till lediga jobb