Högskolan i Halmstad, Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Högskolan i Halmstad
Jobba på en innovativ högskola där olika perspektiv möts!

Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden. Ända sedan starten 1983 har Högskolan präglats av nytänkande och samverkan med samhället. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs till stor del i mångvetenskapliga forskningsprogram inom Högskolans två fokusområden: hälsoinnovation respektive smarta städer och samhällen. Högskolan har ett brett utbildningsutbud med många populära utbildningsprogram. Campus är modernt och välutrustat, och ligger nära både resecentrum och Halmstads trevliga stadskärna. 

Högskolan i Halmstad söker nu en doktorand fram till licentiatexamen vid akademin för företagande, innovation och hållbarhet.

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet
Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH). Här får du jobba i en forsknings- och utbildningsmiljö med fokus på hållbar utveckling och entreprenörskap. Akademin har ungefär 120 medarbetare och består av fem avdelningar: avdelningen för Biomekanik och Maskinteknik, avdelningen för Bygg- och Energiteknik, avdelningen för Ekonomi, avdelningen för Miljö- och Biovetenskap och avdelningen för Innovation Management. FIH erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå, samt forskarutbildning inom innovationsvetenskap. Forskningen inom akademin är mångvetenskaplig och sker ofta i samproduktion med andra aktörer.

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH)

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är kopplade till doktorandstudier fram till licentiatexamen inom ramen för projekten Säkert tillsammans - Integrerad säkerhetskultur i skogsindustrin, Safe and sustainable processes in Swedish agriculture och SustainIT och innefattar datainsamling, analys och rapportering både nationellt och internationellt.

Som doktorand i Innovationsvetenskap förväntas du att:

 • delta i projektaktiviteter och vetenskapliga seminarier
 • samarbeta med projektpartners, andra doktorander och forskare inom området
 • under handledning arbeta aktivt med forskningsstudier inom området
 • genomföra forskarutbildningskurser
 • aktivt bidra till forskningsmiljöns utveckling

Kvalifikationer
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen 7 kap 39§).

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i innovationsvetenskap har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå som är relevant för forskarutbildningsämnet innovationsvetenskap (Högskoleförordningen 7 kap 40§).
 • avlagt examen på avancerad nivå som är relevant för aktuellt forskningsprojekt och forskarutbildningsämnet innovationsvetenskap

Övriga kvalifikationer

Annan särskild behörighet. Vi söker dig som har: 

 • förmåga att bedriva tvärvetenskaplig innovativ forskning som ser till mångfald och integration för ökad konkurrenskraft och hållbarhet för individ, företag och samhälle.
 • goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. Meriterande är kunskap i fler språk.
 • erfarenhet av att ha arbetat inom gröna näringar, som t ex skog eller livsmedelsindustrin, med fokus på företagande och entreprenörskap.

Behörighet och bedömningsgrunder
”Bara den som antas eller redan har antagits till en utbildning på forskarnivå vid en högskola får anställas som doktorand.” Förordning (2006:1053). (Högskoleförordningen 5 kap 3 §). Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå regleras genom Antagningsordning för Högskolan i Halmstad, dnr L 2013/101. 

Ansökan
Viktig information om hur du utformar din ansökan

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.

Fakta om Högskolan 

Jobba på Högskolan i Halmstad

Välkommen med din ansökan!Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/61
Kontakt
 • Pia Ulvenblad, Pia.Ulvenblad@hh.se
 • Henrik Barth, Henrik.Barth@hh.se
 • Catherine Legrand, 035-167100
Facklig företrädare
 • Camilla Soto, ST, 070-8109670
 • Anniqa Lagergren, OFR, 072-9773745
 • Olov Andreasson, Saco-S, 072-9773748
Publicerat 2023-05-05
Sista ansökningsdag 2023-06-09

Tillbaka till lediga jobb