Högskolan i Halmstad, Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Högskolan i Halmstad
Jobba på en innovativ högskola där olika perspektiv möts!

Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden. Ända sedan starten 1983 har Högskolan präglats av nytänkande och samverkan med samhället. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs till stor del i mångvetenskapliga forskningsprogram inom Högskolans två fokusområden: hälsoinnovation respektive smarta städer och samhällen. Högskolan har ett brett utbildningsutbud med många populära utbildningsprogram. Campus är modernt och välutrustat, och ligger nära både resecentrum och Halmstads stadskärna. 

Högskolan i Halmstad söker en universitetslektor i miljövetenskap vid akademin för företagande, innovation och hållbarhet.

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet
Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH). Här får du jobba i en forsknings- och utbildningsmiljö med fokus på hållbar utveckling och entreprenörskap. Akademin har ungefär 120 medarbetare och består av fem avdelningar: avdelningen för biomekanik och maskinteknik, avdelningen för bygg- och energiteknik, avdelningen för ekonomi, avdelningen för miljö- och biovetenskap och avdelningen för innovation management. FIH erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå, samt forskarutbildning inom innovationsvetenskap. Forskningen inom akademin är mångvetenskaplig och sker ofta i samproduktion med andra aktörer.

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH)

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och examinering inom Miljövetenskap på kandidatprogrammet Miljö, innovation och hållbarhet samt magisterprogrammet i Tillämpad miljövetenskap eller andra program på grund- och avancerad nivå där hållbarhetsperspektiv är relevanta. Majoriteten av undervisningen sker på campus, men viss distansundervisning kan förekomma.

I arbetsuppgifterna ingår även:

 • forskning och utvecklingsarbete
 • administrativa uppgifter
 • uppdrag inom avdelningen och akademin
 • administrativt kursansvar inom ämnesområdena
 • tidvis programansvar inom huvudområdet Miljövetenskap.

Till uppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för utbildning och forskning.  Som lektor ska du bedriva forskning och söka externa forskningsanslag, publicera resultat i vetenskapliga tidskrifter, samt delta i och utveckla konstruktiva samarbeten såväl vid Högskolan i Halmstad som tillsammans med regionala, nationella och internationella samarbetspartners.

Kvalifikationer för universitetslektor
Behörig att anställas som universitetslektor, är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. (Enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 §)

Vad Högskolan i Halmstad avser med vetenskaplig kompetens respektive pedagogisk kompetens framgår av Högskolan i Halmstads anställningsordning. Likaså hur dessa kompetenser ska ställas i förhållande till varandra. 

Övriga bedömningsgrunder som ska tillmätas betydelse vid anställning till universitetslektor på Högskolan i Halmstad är ledarskap och administrativ skicklighet liksom samverkan med det omgivande samhället.
Bedömningsgrunder för läraranställningar på Högskolan i Halmstad konkretiserar vad Högskolan utgår ifrån i bedömningen av kvalifikationerna som anges i anställningsordningen.

Specifika kvalifikationer för denna anställning
Behörig är den som har avlagt doktorsexamen i Miljövetenskap eller har motsvarande vetenskapliga kompetens.
Sökande förväntas ha en bred miljövetenskaplig bakgrund med förståelse för innovation och hur miljövetenskapen används för en hållbar samhällsutveckling. Sökande bör därav ha erfarenhet av att integrera naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga perspektiv och kunna undervisa utifrån samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling. 

Meriterande är:

 • erfarenhet av undervisning inom miljövetenskap på universitetsnivå och förstår hur teori och metod kan omsättas till praktiskt hållbarhetsarbete, så som för bedömning, utvärdering och styrning av hållbarhetsprestanda.
 • tvärvetenskaplig kompetens som innefattar erfarenhet av både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga aspekter på miljövetenskap
 • erfarenhet av hållbarhetsarbete på företag, myndigheter och inom civilsamhälle
 • erfarenhet av att söka och erhållna externa forskningsbidrag som huvud- eller medsökande,
 • erfarenhet av att ha publicerat sin forskning i internationella referentgranskade tidskrifter
 • erfarenhet av forskningssamverkan med omgivande samhället
 • erfarenhet av kurs- och programansvar.
 • förmågan att knyta sin forskning till något att följande områden inom Miljövetenskap som är i fokus på avdelningen; värdeskapande naturresurser genom hållbar företagsutveckling, bl.a. från ekosystemtjänster och biogasproduktion, eller genom vattenkvalitet i våtmarker och bevarande av ekosystem och biologisk mångfald.

Önskvärd kvalifikation är att sökande har vana vid att bedriva undervisning i sal, laborativ miljö, och i fält. Vi ser gärna att sökande har erfarenhet av GIS, LCA, mätningar inom vattenkemi, metallanalyser och växthusgaser.

Den sökande ska kunna undervisa på både svenska och engelska.

Du som söker ska vara självgående, ha god samarbetsförmåga, vara strukturerad och kunna inspirera andra i enlighet med vad som beskrivs i Bedömningsgrunder för läraranställningar på Högskolan i Halmstad.

Ansökan
Så här utformar du din ansökan

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.

Fakta om Högskolan 

Jobba på Högskolan i Halmstad

Individuell lönesättning tillämpas, var god och ange ditt löneanspråk i din ansökan. 
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 230801
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2022/219
Kontakt
 • Charlotte Olsson, 0729773521
Facklig företrädare
 • Camilla Soto, ST, 070-8109670
 • Anniqa Lagergren, OFR, 072-9773745
 • Olov Andreasson, Saco-S, 072-9773748
Publicerat 2023-01-13
Sista ansökningsdag 2023-02-05
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb