Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Högskolan i Halmstad
Jobba på en innovativ högskola där olika perspektiv möts!

Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden. Ända sedan starten 1983 har Högskolan präglats av nytänkande och samverkan med samhället. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs till stor del i mångvetenskapliga forskningsprogram inom Högskolans två fokusområden: hälsoinnovation respektive smarta städer och samhällen. Högskolan har ett brett utbildningsutbud med många populära utbildningsprogram. Campus är modernt och välutrustat, och ligger nära både resecentrum och Halmstads trevliga stadskärna. 

Högskolan i Halmstad söker nu en universitetslektor i naturvetenskapens didaktik vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle.

Akademin för lärande, humaniora och samhälle
Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle (LHS). Akademin har cirka 90 medarbetare inom avdelningen för lärande samt avdelningen för humaniora och samhälle. Akademin erbjuder utbildning på grundnivå och även kompletterande pedagogisk utbildning, samt kompetensutveckling för yrkesverksamma. Via olika forskarskolor är även flera doktorander knutna hit. Forskningen vid akademin är profilerad mot lärande, digitalisering och social förändring. Till akademin hör även Digitalt laborativt centrum (DLC), en kreativ, digital miljö för utbildning, forskning och samverkan samt Regionalt utvecklingscentrum (RUC), en viktig nod för samverkan.

Akademin lärande, humaniora och samhälle

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna avser:

  • undervisning
  • forskning
  • handledning av examensarbete
  • administration

Undervisningen bedrivs i huvudsak inom naturvetenskapliga kurser i förskollärar- grundlärar- samt ämneslärarutbildningar samt undervisning inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK).

De forskningsrelaterade arbetsuppgifterna består i att bedriva forskning med relevans för tjänsten och att aktivt söka extern forskningsfinansiering. Det finns även goda förutsättningar för internfinansierad forskning i tjänsten.

Den som söker ska ha god kunskap om barn och elevers lärande med tyngdpunkt på grundskolan olika stadier och/eller gymnasiet. I anställningen ingår även att medverka i utbildningens VFU-verksamhet samt att aktivt delta i den samverkansyta som finns i anknytning till högskolans lärarutbildningar.

Anställningen innebär även myndighetsutövning och administrativa uppgifter såsom exempelvis examinatorskap, arbete med kurs- och programutveckling och uppdragsutbildning. Den som söker tjänsten ska vara intresserad av att bedriva och utveckla svensk lärarutbildning där undervisning och studentupplevelse av hög kvalitet ses som viktiga delar. Den sökande ska även vara intresserad av praktiknära forskning i samverkan med skolhuvudmän.

Kvalifikationer för universitetslektor
Behörig att anställas som universitetslektor, är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. (Enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 §)

Vad Högskolan i Halmstad avser med vetenskaplig kompetens respektive pedagogisk kompetens framgår av Högskolan i Halmstads anställningsordning. Likaså hur dessa kompetenser ska ställas i förhållande till varandra. 

Övriga bedömningsgrunder som ska tillmätas betydelse vid anställning till universitetslektor på Högskolan i Halmstad är ledarskap och administrativ skicklighet liksom samverkan med det omgivande samhället.

Bedömningsgrunder för läraranställningar på Högskolan i Halmstad konkretiserar vad Högskolan utgår ifrån i bedömningen av kvalifikationerna som anges i anställningsordningen.

Specifika kvalifikationer för denna anställning
Behörig är den som har disputerat i ett ämne med relevans för anställningens inriktning.

Ett krav på den sökande är att denne har erfarenhet av undervisning/pedagogisk verksamhet inom någon av lärarutbildningens förskollärar- ämnes -eller grundlärarutbildningar (/motsvarande). Finns erfarenhet i flera av dessa utbildningssammanhang är det en fördel för den sökande.
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är också ett krav, undervisningen sker dock huvudsakligen på svenska.

Det är meriterande om den sökande har praktisk erfarenhet av VFU inom lärarutbildning. Det är även meriterande om den sökande har bedrivit egen ämnesdidaktisk forskning med relevans för anställningen.

Du som söker ska bland annat vara självgående, ha god samarbetsförmåga, vara strukturerad och kunna inspirera andra i enlighet med vad som beskrivs i Bedömningsgrunder för läraranställningar på Högskolan i Halmstad.

 Ansökan
Så här utformar du din ansökan

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.

Fakta om Högskolan 

Jobba på Högskolan i Halmstad

Individuell lönesättning tillämpas, var god och ange ditt löneanspråk i din ansökan. 
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 230501
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2022/193
Kontakt
  • Mattias Nilsson, 0708106553
Facklig företrädare
  • Camilla Soto, ST, 070-8109670
  • Anniqa Lagergren, OFR, 072-9773745
  • Olov Andreasson, Saco-S, 072-9773748
Publicerat 2022-11-21
Sista ansökningsdag 2023-01-15

Tillbaka till lediga jobb