Högskolan i Halmstad, Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Högskolan i Halmstad
Jobba på en innovativ högskola där olika perspektiv möts!

Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden. Ända sedan starten 1983 har Högskolan präglats av nytänkande och samverkan med samhället. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs till stor del i mångvetenskapliga forskningsprogram inom Högskolans två fokusområden: hälsoinnovation respektive smarta städer och samhällen. Högskolan har ett brett utbildningsutbud med många populära utbildningsprogram. Campus är modernt och välutrustat, och ligger nära både resecentrum och Halmstads trevliga stadskärna.

Högskolan i Halmstad söker nu en universitetslektor i innovationsvetenskap med inriktning produktutveckling vid akademin för företagande, innovation och hållbarhet.

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet
Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH). Här får du jobba i en forsknings- och utbildningsmiljö med fokus på hållbar utveckling och entreprenörskap. Akademin har ungefär 120 medarbetare och består av fem avdelningar: avdelningen för biomekanik och maskinteknik, avdelningen för bygg- och energiteknik, avdelningen för ekonomi, avdelningen för miljö- och biovetenskap och avdelningen för Innovation Management. FIH erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå, samt forskarutbildning inom innovationsvetenskap. Forskningen inom akademin är mångvetenskaplig och sker ofta i samproduktion med andra aktörer.

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH)

Arbetsuppgifter
Anställningen är på avdelningen Innovation Management där arbetsuppgifterna består av forskning, undervisning och administrativt arbete inom området innovationsvetenskap

I första hand kommer arbetet innebära undervisning och utveckling av kurser som främst kommer vara på grundnivå, utvecklingsingenjörsprogrammet, och på avancerad nivå, mastersprogrammet Industriell organisation och innovation.
Till en lärares uppgifter hör att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet.
Undervisning bedrivs både på svenska och på engelska. I förekommande fall kan det bli aktuellt med administrativa arbetsuppgifter. 

Forskningsområdet innovationsvetenskap innefattar studier av hur interna och externa förhållanden påverkar innovationsprocesser och hur idéer uppnår framgång på marknaden eller skapar andra samhälleliga värden dvs. blir innovationer. Det kan handla om att studera ledningen av utvecklingsprocesser för att nå strategiska mål, studier av villkor och förutsättningar för organisationer och individers innovationsförmåga eller att förstå innovationers roll för att nå hållbar utveckling. Den tilltänkta universitetslektorn kommer att ingå i någon av de nya forskningsmiljöerna Future Industry, Information driven care eller LeaDS på Högskolan i Halmstad.

Kvalifikationer för universitetslektor
Behörig att anställas som universitetslektor, är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. (Enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 §)
Vad Högskolan i Halmstad avser med vetenskaplig kompetens respektive pedagogisk kompetens framgår av Högskolan i Halmstads anställningsordning.
Likaså hur dessa kompetenser ska ställas i förhållande till varandra. 
Övriga bedömningsgrunder som ska tillmätas betydelse vid anställning till universitetslektor på Högskolan i Halmstad är ledarskap och administrativ skicklighet liksom samverkan med det omgivande samhället.
Bedömningsgrunder för läraranställningar på Högskolan i Halmstad konkretiserar vad Högskolan utgår ifrån i bedömningen av kvalifikationerna som anges i anställningsordningen.

Specifika kvalifikationer för denna anställning

Krav:

 • Den sökande ska ha disputerat inom ämnesområdet produktutveckling/innovation eller närliggande områden som kan vara aktuellt för tjänstens inriktning.
 • Den sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av att undervisa på ingenjörsprogram inom ämnet produktutveckling/innovation och näraliggande ämnen.
 • Den sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete av bland annat ingenjörsprogram.
 • Den sökande ska ha god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift.

Meriterande är:

 • visad förmåga att söka och erhålla externa medel samt erfarenhet av att samverka med industrin.
 • erfarenhet inom internationell verksamhet genom forskningssamverkan samt undervisning och handledning av studenter i internationella miljöer.
 • förmågan att ge externa kurser för industrin och andra intressenter.

Du som söker ska bland annat vara självgående, ha god samarbetsförmåga, vara strukturerad och kunna inspirera andra i enlighet med vad som beskrivs i Bedömningsgrunder för läraranställningar på Högskolan i Halmstad.

Ansökan
Så här utformar du din ansökan.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.

Fakta om Högskolan 

Jobba på Högskolan i Halmstad

Individuell lönesättning tillämpas, var god och ange ditt löneanspråk i din ansökan. 
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 230101
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2022/175
Kontakt
 • Joakim Tell, 070-7658167
Facklig företrädare
 • Kristina Hildebrand , Saco-S, 072-3734135
 • Camilla Soto, ST, 076-6087233
 • Anniqa Lagergren, OFR, 072-9773745
Publicerat 2022-10-13
Sista ansökningsdag 2022-12-18

Tillbaka till lediga jobb