Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd

Högskolan I Halmstad
Jobba på en innovativ högskola där olika perspektiv möts!

Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden. Ända sedan starten 1983 har Högskolan präglats av nytänkande och samverkan med samhället. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs till stor del i mångvetenskapliga forskningsprogram inom Högskolans två fokusområden: hälsoinnovation respektive smarta städer och samhällen. Högskolan har ett brett utbildningsutbud med många populära utbildningsprogram. Campus är modernt och välutrustat, och ligger nära både resecentrum och Halmstads trevliga stadskärna. 

Akademin för hälsa och välfärd utlyser nu en anställning som biträdande lektor i omvårdnad med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdom.  

Akademin för hälsa och välfärd
Akademin för hälsa och välfärd (HOV) har ungefär 120  innovativa samhällsaktörer inom hälsa och välfärd. Tjänsten är placerad vid avdelningen för hälsa och omvårdnad och mot akademins forskningsområde hälsa och livsstil. Förutom avdelningen för hälsa och omvårdnad finns  ytterligare två avdelningar, avdelningen för hälsa och idrott samt avdelningen för samhälle och välfärd. HOV erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå, samt forskarutbildning inom området hälsa och livsstil. Forskningen inom akademin är mångvetenskaplig med målet att vara värdeskapande och bidra till ett gott liv i ett jämlikt och hållbart samhälle.

Akademin för hälsa och välfärd (HOV).

Arbetsuppgifter
Du kommer som biträdande lektor ges möjlighet till 51% forskningstid och 49% undervisningstid. Forskningen inom anställningen bedrivs inom Forskningsprogrammet Informationsdriven Vård som fokuserar på frågor om hur hälsoinnovationer kan utvecklas, implementeras och utvärderas för att ge vårdorganisationer kunskap och stöd för att uppnå hög vårdkvalitet och förbättrade hälsoresultat för särskilda grupper. Forskningen är inriktad på genomförande och utvärdering av interventionsstudier och utveckling av fördjupad kunskap kring implementeringsstrategier vid förändringsarbete inom hälso- och sjukvården, med speciellt fokus på förändringsarbete knutet till informationsdriven vård. Ett forskningsfält inom Informationsdriven vård fokuserar på främjande av ungdomars psykiska hälsa. Forskningsfältet har en multidisciplinär ansats där forskare från omvårdnad, implementeringsvetenskap, informationsteknologi, interaktionsdesign och innovationsvetenskap samverkar med intressenter från region, kommun och företag. I forskningsfältet används avancerad analys (artificiell intelligens) av hälso- och sjukvårdsdata för ökad förståelse för sökmönster hos ungdomar med psykisk ohälsa, kvalitativa metoder för ökad förståelse för hjälpsökande beteende och socialt kapital, samt deltagarbaserade metoder för utveckling och implementering av promotiva insatser för ungdomar med psykisk ohälsa. 

Undervisningen sker främst inom specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdom och du kommer där vara inriktningsansvarig för programmet. Du kommer även bedriva undervisning på grundläggande nivå inom sjuksköterskeprogrammet. Handledning och examination av examensarbete inom både grundläggande och avancerad nivå  ingår. Det kommer finnas möjlighet till handledning på master- och forskarutbildningsnivå inom forskarutbildningsämnet hälsa och livsstil.  Undervisningen bedrivs vid Högskolan i Halmstad och på Campus Varberg.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.” (HF 4 kap 4a §) För ytterligare information se Högskolan i Halmstads anställningsordning.

Övriga kvalifikationer
Doktorsexamen inom omvårdnad eller vårdvetenskap samt en specialistsjuksköterskeexamen inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom. Hög förmåga i att undervisa och bedriva forskning. Goda kunskaper i tal och skrift på både svenska och engelska. 

Tidigare erfarenhet av interventions- och/eller implementeringsstudier och deltagarbaserad forskning är meriterande, likaså tidigare forskning kopplat till hälsa och livsstil hos barn och unga. Som person behöver du vara självständig, strukturerad, ansvarstagande och drivande med en god samarbetsförmåga där du kan inspirera andra. Det är meriterande om du som sökande har genomgått högskolepedagogisk utbildning.  

Befordran till lektor
Biträdande lektor är en meriteringsanställning där syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor (Högskoleförordningen, 4 kap 12a §).

För att befordras till universitetslektor ska behörighet för universitetslektor uppfyllas enligt Högskolan i Halmstads anställningsordning. Bedömningen av kvalifikationer avseende vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, ledarskap, administrativ skicklighet liksom samverkan med det omgivande samhället preciseras i Riktlinjer för rekrytering och befordran.

Ansökan
Så här utformar du din ansökan.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.

Fakta om högskolan
Jobba på Högskolan i Halmstad
Individuell lönesättning tillämpas, var god och ange ditt löneanspråk i din ansökan. 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 230801
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2022/172
Kontakt
  • Ing-Marie Carlsson, avdelningschef , 070-8551761
Facklig företrädare
  • Olov Andréasson, Saco-S, 072-9773748
  • Anniqa Lagergren, OFR, 072-9773745
  • Camilla Soto, ST, 035-167242
Publicerat 2022-11-22
Sista ansökningsdag 2023-03-05

Tillbaka till lediga jobb