Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Högskolan i Halmstad
Jobba på en innovativ högskola där olika perspektiv möts!

Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden. Ända sedan starten 1983 har Högskolan präglats av nytänkande och samverkan med samhället. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs till stor del i mångvetenskapliga forskningsprogram inom Högskolans två fokusområden: hälsoinnovation respektive smarta städer och samhällen. Högskolan har ett brett utbildningsutbud med många populära utbildningsprogram. Campus är modernt och välutrustat, och ligger nära både resecentrum och Halmstads trevliga stadskärna.

Högskolan i Halmstad söker nu en universitetslektor i Statsvetenskap vid akademin för lärande, humaniora och samhälle.

Akademin för lärande, humaniora och samhälle
Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle (LHS). Akademin har cirka 90 medarbetare inom avdelningen för lärande samt avdelningen för humaniora och samhälle. Akademin erbjuder utbildning på grundnivå och även kompletterande pedagogisk utbildning, samt kompetensutveckling för yrkesverksamma. Via olika forskarskolor är även flera doktorander knutna hit. Forskningen vid akademin är profilerad mot lärande, digitalisering och social förändring. Till akademin hör även Digitalt laborativt centrum (DLC), en kreativ, digital miljö för utbildning, forskning och samverkan samt Regionalt utvecklingscentrum (RUC), en viktig nod för samverkan.

Akademin lärande, humaniora och samhälle

Arbetsuppgifter
Tjänsten innehåller kursutveckling, undervisning, handledning och administration inom programmet Statsvetenskap - samhällsanalys och kommunikation. Undervisning och handledning kan förekomma i andra kurser och utbildningar som har behov av statsvetenskaplig kompetens, t ex Kriminologi och kultur, lärarutbildningar, fristående kurser och uppdragsutbildningar.
De forskningsrelaterade arbetsuppgifterna består i att bedriva forskning med relevans för tjänsten och att aktivt söka extern forskningsfinansiering. Det finns även goda förutsättningar för internfinansierad forskning i tjänsten.

Kvalifikationer för universitetslektor
Behörig att anställas som universitetslektor, är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. (Enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 §)
Vad Högskolan i Halmstad avser med vetenskaplig kompetens respektive pedagogisk kompetens framgår av Högskolan i Halmstads anställningsordning.
Likaså hur dessa kompetenser ska ställas i förhållande till varandra.

Övriga bedömningsgrunder som ska tillmätas betydelse vid anställning till universitetslektor på Högskolan i Halmstad är ledarskap och administrativ skicklighet liksom samverkan med det omgivande samhället.
Bedömningsgrunder för läraranställningar på Högskolan i Halmstad konkretiserar vad Högskolan utgår ifrån i bedömningen av kvalifikationerna som anges i anställningsordningen.

Specifika kvalifikationer för denna anställning
Den sökande ska ha disputerad i statsvetenskap eller områden som ger undervisnings- och forskningskompetens i statsvetenskap.

Meriterande är:

  • forskning och publikationer med inriktning mot digitalisering och social förändring
  • forsknings- och undervisningserfarenhet om och inom offentlig förvaltning, tjänstemanna- och politikerrollen
  • forsknings- och undervisningserfarenhet av samverkan med det omgivande samhället
  • erfarenhet av uppdragsutbildning
  • erhållna forskningsmedel i konkurrens från etablerade forskningsfinansiärer
  • dokumenterat deltagande i nationella och internationella nätverk

Du som söker ska bland annat vara självgående, ha god samarbetsförmåga, vara strukturerad och kunna inspirera andra i enlighet med vad som beskrivs i Bedömningsgrunder för läraranställningar på Högskolan i Halmstad.

Ansökan
Så här utformar du din ansökan.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.

Fakta om Högskolan

Jobba på Högskolan i Halmstad

Individuell lönesättning tillämpas, var god och ange ditt löneanspråk i din ansökan.
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Omgående
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2022/157
Kontakt
  • Helen Fuchs, 035-167234
Facklig företrädare
  • Camilla Soto, ST, 076-6087233
  • Anniqa Lagergren, OFR, 072-9773745
  • Olov Andreasson, Saco-S, 072-9773748
Publicerat 2022-10-18
Sista ansökningsdag 2022-11-27

Tillbaka till lediga jobb