Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Högskolan i Halmstad
Högskolan i Halmstad rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället. Ända sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande och omfattande samverkan med samhället. Högskolan erbjuder populära verklighetsförankrade utbildningar. Forskningen är tydligt profilerad mot de två fokusområdena hälsoinnovation respektive smarta städer och samhällen. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs till stor del mångvetenskapligt. Högskolan deltar aktivt i samhälls­utvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.

Högskolan i Halmstad utlyser nu en anställning som universitetslektor i svenska språket på akademin för lärande, humaniora och samhälle (LHS).

Akademin för lärande, humaniora och samhälle
Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle (LHS). Akademin har cirka 90 medarbetare inom avdelningen för lärande samt avdelningen för humaniora och samhälle. Akademin erbjuder utbildning på grundnivå och även kompletterande pedagogisk utbildning, samt kompetensutveckling för yrkesverksamma. Via olika forskarskolor är även flera doktorander knutna hit. Forskningen vid akademin är profilerad mot lärande, digitalisering och social förändring. Till akademin hör även Digitalt laborativt centrum (DLC), en kreativ, digital miljö för utbildning, forskning och samverkan samt Regionalt utvecklingscentrum (RUC), en viktig nod för samverkan.

Akademin lärande, humaniora och samhälle

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna utgörs av undervisning, forskning, handledning av examensarbete och administration. Undervisningsdelen sker i huvudsak på grundnivå inom vårt språkvetenskapliga program med inriktning mot strategisk svenska, digital kommunikation, marknadsföring och forensisk lingvistik och inom ämneslärarutbildningen i svenska. Utveckling av uppdragsutbildningar i svenska språket kan förekomma liksom undervisning inom andra utbildningar som behöver kompetens inom svenska språket.

Utöver detta utgörs arbetsuppgifterna av forskningsrelaterade aktiviteter som att söka extern forskningsfinansiering och bedriva forskning med relevans för tjänsten. Det finns goda förutsättningar för internfinansierad forskning i tjänsten.

I anställningen ingår också utvecklingsarbete av kurser och program samt administrativa uppgifter. Du förväntas samarbeta inom Högskolan i Halmstad, med nationella och internationella partners och bidra aktivt till utvecklingen av en komplett akademisk miljö. 

Kvalifikationer
Behörig att anställas som universitetslektor, är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. (Enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 §)

Vad Högskolan i Halmstad avser med vetenskaplig kompetens respektive pedagogisk kompetens framgår av Högskolan i Halmstads anställningsordning. 

Likaså hur dessa kompetenser ska ställas i förhållande till varandra. 

Övriga bedömningsgrunder som ska tillmätas betydelse vid anställning till universitetslektor på Högskolan i Halmstad är ledarskap och administrativ skicklighet liksom samverkan med det omgivande samhället.

Bedömningsgrunder för läraranställningar på Högskolan i Halmstad konkretiserar vad Högskolan utgår ifrån i bedömningen av kvalifikationerna som anges i anställningsordningen.

Övriga kvalifikationer
Den sökande ska ha disputerat i nordiska språk eller motsvarande. Det är meriterande med: 

  • publicerad forskning och undervisning om språk, kulturella och samhälleliga normer
  • publicerad forskning och undervisning om språk och digitalisering
  • publicerad forskning och undervisning i forensisk lingvistik
  • forskningsmedel erhållna i konkurrens

Vi ser gärna sökande med erfarenheter utanför akademin inom områden som är relevanta för språkvetarprogrammet, ämneslärarutbildningen och uppdragsutbildningar. 

En kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet kommer att göras i syfte att anställa den sökande som bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra arbetsuppgifterna och bidra till verksamheten.

Ansökan
Så här utformar du din ansökan.


Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.

Fakta om Högskolan 

Jobba på Högskolan i Halmstad

Individuell lönesättning tillämpas, var god och ange ditt löneanspråk i din ansökan. 
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Omgående
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2022/83
Kontakt
  • Helen Fuchs, 035-167234
Facklig företrädare
  • Kristina Hildebrand, Saco-S, 072-3734135
  • Camilla Soto, ST, 076-6087233
  • Anniqa Lagergren, OFR, 072-9773745
Publicerat 2022-06-27
Sista ansökningsdag 2022-08-31

Tillbaka till lediga jobb