Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Två biträdande lektorat i statsvetenskap
Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden. Sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande. I dag är vi cirka 600 medarbetare och ca 12 000 studenter, har ett brett utbildningsutbud och internationellt välrenommerad forskning som bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.

Akademin för lärande, humaniora och samhälle rekryterar nu 2 biträdande lektorer i statsvetenskap. Det är en del av en strategisk satsning som syftar till att främja stark forsknings- och utbildningsutveckling inom statsvetarkollegiet. Satsningen är också kopplad till akademins forskningsstrategi 

De biträdande lektoraten är meriteringstjänster som ger möjlighet att gradvis öka sin vetenskapliga kompetens. I anställningen ingår 50 % forskning, samverkan med andra forskare nationellt och internationellt, ansökningsskrivande, undervisning i utbildningen Statsvetenskap – samhällsanalys och kommunikation, andra utbildningar och kurser t ex inom lärarutbildningarna, handledning, examinatorskap, kursansvar, uppdragsutbildning. Även administrativa arbetsuppgifter ingår. Ytterligare en del i anställningen omfattar att aktivt bidra i arbetet med akademins visionsområden avseende såväl forskning som utbildning. Vi ser stora möjligheter till ett väl fungerande medarbetarskap genom flexibla arbetsformer samt en kombination av digitala och fysiska möten.

I anställningen förväntas du arbeta för en integrerad miljö där utbildning, forskning, samverkan och tillämpning utgör självklara inslag. Det innebär också att aktivt bidra till ökad användning av akademins Digitala laborativa centrum (DLC), samarbeta inom Högskolan i Halmstad, med nationella och internationella partners och härigenom bidra till utvecklingen av en komplett akademisk miljö.

Behörighet
”Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.” (HF 4 kap 4a §) För ytterligare information se högskolans anställningsordning.

De sökande ska ha disputerat i statsvetenskap eller ett område som innebär kompetens för undervisning och forskning i statsvetenskap.

Det är meriterande om den sökande
• har arbetat med SPSS eller motsvarande mjukvara för statistisk bearbetning
• har dokumenterat deltagande i nationella nätverk
• har erhållit forskningsmedel i konkurrens från etablerade forskningsfinansiärer
En kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet kommer att göras i syfte att anställa de sökande som bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra arbetsuppgifterna och bidra till verksamheten.

Biträdande lektor är en meriteringsanställning. Enligt 4 kap 12a§, Högskoleförordningen. Anställningstiden är fyra år.

Ansökan ska innehålla
1. En beskrivning av planerat forskningsprojekt, ca 700-1000 ord.
2. En merit- och tjänsteförteckning (CV), med angivande av referenser, klart dokumenterad och styrkt med intyg/betyg.
3. En fullständig publikationslista.
4. En kortfattad redogörelse för det som den sökanden åberopar utifrån kravspecifikation och nedanstående bedömningsgrunder, samt bifogade underlag/handlingar som styrker
detta: vetenskaplig skicklighet , pedagogisk skicklighet , ledarskap och administrativ skicklighet samt samverkan med det omgivande samhället
5. Maximalt åtta (8) åberopade publikationer.
6. Löneanspråk (individuell lönesättning tillämpas på Högskolan i Halmstad).
Högskolan i Halmstad välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Högskolan i Halmstad välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.

Fakta om Högskolan

Högskolan som arbetsplats

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Rekryteringsprocessen

 

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform fast lön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2021/152
Kontakt
  • Helen Fuchs, 035-167234
Facklig företrädare
  • Kristina Hildebrand, Saco-S, 070-7721015
  • Camilla Soto, ST, 035-167242
  • Anniqa Lagergren, OFR, 072- 977 37 45
Publicerat 2021-12-20
Sista ansökningsdag 2022-01-23
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb