Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd

Högskolan i Halmstad
Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden. Sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande. I dag är vi cirka 600 medarbetare och cirka 12 000 studenter, har ett brett utbildningsutbud och internationellt välrenommerad forskning som bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.

Då en av våra anställda ska vara tjänsteldig för att forska så söker vi en vikarierande lektor i folkhälsovetenskap under perioden 220101-221231. 

Akademin för hälsa och välfärd
Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för hälsa och välfärd (HOV). Dina blivande kollegor är innovativa samhällsaktörer för hälsa och välfärd. Akademin har ungefär 120 anställda och består av tre avdelningar, avdelningen för hälsa och idrott, avdelningen för hälsa och omvårdnad och avdelningen för samhälle och välfärd. HOV erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå, samt forskarutbildning inom området hälsa och livsstil. Forskningen inom akademin (CVHI) är en mångvetenskaplig forskningsmiljö.

Mer information om HOV och vår forskning finner du här.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna avser undervisning, forskning, uppsatshandledning och administration. Undervisningsdelen bedrivs på svenska på grund- och avancerad nivå inom program och fristående kurser, huvudsakligen inom folkhälsovetenskapliga programmet men undervisning inom andra ämnen kan också förekomma, såsom hälsopedagogik. I anställningen kan även utvecklingsarbete av kurser på grundnivå och avancerad nivå ingå samt en del administrativa uppgifter. Som lektor förväntas du bidra till undervisning och forskning av hög vetenskaplig kvalitet. Du förväntas samarbeta inom Högskolan i Halmstad, med nationella och internationella partners och bidra aktivt till utvecklingen av en komplett akademisk miljö med särskilt fokus mot det tvärvetenskapliga området Hälsa och Livsstil och ämnet folkhälsovetenskap.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som lektor är dels den som har visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (Högskoleförordningen 4 kap 4 §). Utöver den allmänna behörigheten är det meriterande om sökande har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper. 

Övriga kvalifikationer
Du som sökande har en doktorsexamen i folkhälsovetenskap eller annan examen och ämneskunskap lämplig för folkhälsovetenskapliga program. Bred erfarenhet av att bedriva undervisning och forskning som berör hälsa och inom det hälsofrämjande området samt samverkan är meriterande. Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav, undervisningen sker dock på svenska. Du som söker ska vara självgående, ha god samarbetsförmåga, vara strukturerad och kunna inspirera andra.

Bedömningsgrunder
"Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet av anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket" (= den vetenskapliga kompetensen)."Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av lektor" (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).

Högskolan i Halmstad har beslutat om följande övriga bedömningsgrunder vid anställning av lektor:

 • Ledarskapsförmåga och administrativ skicklighet samt
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället

Ansökan
Ansökan ska bestå av ett elektroniskt (en pdf-fil) paket, vart och ett innehållande:

 • En avsiktsförklaring om vilka mål och visioner den sökande avser att söka uppfylla genom anställningen
 • En merit- och tjänsteförteckning (CV), med angivande av referenser och styrkt med intyg/betyg
 • En fullständig publikationslista
 • Maximalt åtta (8) åberopade publikationer.
 • En redogörelse för det som sökande åberopar för bedömning av de olika  bedömningsgrunderna:

a) vetenskaplig skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den vetenskapliga bakgrunden, den vetenskapliga produktionen, nationella och internationella forskarkontakter. Exempel på dokumentation är avhandling, artiklar, recensioner, publikationer (även under produktion), nationella och internationella priser och utmärkelser, intyg och omdömen om vetenskaplig skicklighet.

b) pedagogisk skicklighet, som omfattar den pedagogiska bakgrunden, den sökandes pedagogiska grundsyn, hur den sökande arbetar med sin egen och studenternas lärutveckling och bidrar till pedagogisk utveckling m m. Exempel på dokumentation är betyg från högskolepedagogisk och annan pedagogisk utbildning, utvärderingar, självvärdering, pedagogiska priser, kurs- och konferensprogram, undervisningsmaterial, intyg och omdömen om pedagogisk skicklighet m.m.

c) ledarskap och administrativ skicklighet genom intyg och/eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser.

d) samverkan med det omgivande samhället, till exempel genom intyg och/eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.

Individuell lönesättning tillämpas på Högskolan i Halmstad, så ange gärna ditt löneanspråk. 

Läs gärna mer om Högskolan i Halmstad här.
Mer information om hur det är att jobba vid Högskolan i Halmstad finner du här.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 220101
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2021/107
Kontakt
 • Marie Lydell, 072- 977 35 70
Facklig företrädare
 • Kristina Hildebrand, Saco-S, 070-7721015
 • Anniqa Lagergren, OFR, 072- 977 37 45
 • Camilla Soto, ST, 035-167242
Publicerat 2021-10-12
Sista ansökningsdag 2021-11-09

Tillbaka till lediga jobb