Högskolan i Halmstad, Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Vi söker en universitetslektor i företagsekonomi med inriktning redovisning/ekonomistyrning till Avdelningen för Ekonomi. Välkommen att vara en del av en inspirerande och modern miljö vid Högskolan i Halmstad!

Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden. Sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande. I dag är vi cirka 600 medarbetare och ca 12 000 studenter, har ett brett utbildningsutbud och internationellt välrenommerad forskning som bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet är en av Högskolans fyra akademier och tjänsten är placerad vid Avdelningen för Ekonomi, en av akademins fem avdelningar. Avdelningen bedriver utbildning och forskning inom ekonomi och företagande och ansvarar för Civilekonomprogrammet, Bygg- och fastighetsekonomprogrammet, Internationella marknadsföringsprogrammet, Ekonomprogrammet, magisterprogrammet Revisor och bank, samt mastersprogrammet Strategiskt Entreprenörskap för Internationell Tillväxt.

Mer information om hur det är att jobba vid Högskolan i Halmstad: hh.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss

Arbetsbeskrivning
I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och examination inom redovisning/ekonomistyrning och näraliggande delområden. Undervisningen bedrivs på svenska och engelska. Som arbetsuppgifter ingår även forskning och administrativa uppdrag. Till uppgifterna hör att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutveckling i övrigt med betydelse för arbetet. I arbetsuppgifterna ingår även att delta i avdelningens utvecklingsarbete och det kan förekomma särskilda uppdrag inom avdelningen.

Som lektor ska du vara delaktig i forsknings- och utbildningsmiljön och delta i och utveckla konstruktiva samarbeten vid Högskolan i Halmstad och tillsammans med regionala, nationella och internationella samarbetspartners. Som lektor ska du även bedriva forskning och medverka till att söka externa forskningsanslag och publicera resultat i vetenskapliga tidskrifter. Möjligheten till forskning kommer att vara beroende av förmågan att söka och erhålla forskningsmedel, själv och i samverkan med kollegor.

Behörighet och bedömningsgrunder

”Behörig att anställas som universitetslektor, är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.”

”Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket. Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av en universitetslektor.” (Högskoleförordningen 4 kap 4 §)

Med vetenskaplig skicklighet avses:

 • avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen
 • forskningsinsatser enligt gängse nationella normer
 • god nivå avseende vetenskaplig produktion (omfattning, originalitet, bredd och inflytande på ämnesområdet)

Det är främst den vetenskapliga kvaliteten som ska bedömas, men även omfattningen är av vikt.

Med pedagogisk skicklighet avses:

 • dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning
 • god skicklighet visad genom erfarenhet av utbildning
 • erfarenhet av handledning av uppsatser eller examensarbeten • erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete

Det är i första hand kvaliteten som bedöms, men även omfattningen pedagogisk erfarenhet är av vikt.

För anställning som universitetslektor krävs genomgången utbildning i högskolepedagogik, att den sökande på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper alternativt att hen förbinder sig att genomgå högskolepedagogisk utbildning. Utöver vetenskaplig och pedagogisk skicklighet har Högskolan i Halmstad beslutat om följande bedömningsgrunder för anställningen som lektor:

 • Samarbetsförmåga, ledarskap och administrativ skicklighet
 • Förmåga att samverka med omgivande samhälle

En kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet kommer att göras i syfte att anställa de sökande som bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra arbetsuppgifterna och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.

Företrädesvis önskas en person som disputerat inom de senaste 5 åren. Det är meriterande om du i din undervisning och forskning ägnat dig åt frågor som anknyter till digitalisering inom ekonomistyrning. Det är även meriterande med erfarenhet av distansundervisning och uppdragsutbildning, erfarenhet och intresse av samverkan såväl lokalt som internationellt, samt erfarenhet av forskning och/eller undervisning med koppling mot innovationsvetenskapligt område tex entreprenörskap eller innovationsprocesser. Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav

Ansökan
Ansökan ska bestå av ett elektroniskt (pdf) paket, vart och ett innehållande:

 • En avsiktsförklaring om vilka mål och visioner den sökande avser att söka uppfylla genom anställningen.
 • En merit- och tjänsteförteckning (CV), med angivande av referenser, klart dokumenterad och styrkt med intyg/betyg.
 • En fullständig publikationslista.
 • En redogörelse för det som sökanden åberopar för de olika bedömningsgrunderna:
  a) Vetenskaplig skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den vetenskapliga bakgrunden, den vetenskapliga produktionen, nationella och internationella forskarkontakter. Exempel på dokumentation är avhandling, artiklar, recensioner, publikationer (även under produktion), nationella och internationella priser och utmärkelser, intyg och omdömen om vetenskaplig skicklighet.
  b) Pedagogisk skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den pedagogiska bakgrunden, den sökandes pedagogiska grundsyn, hur den sökande arbetar med sin egen och studenternas lärutveckling och bidrar till pedagogisk utveckling mm. Exempel på dokumentation är betyg från högskolepedagogisk och annan pedagogisk utbildning, utvärderingar, självvärdering, pedagogiska priser, kurs- och konferensprogram, undervisningsmaterial, intyg och omdömen om pedagogisk skicklighet m.m.
  c) Samarbetsförmåga, ledarskap och administrativ skicklighet ska vara väl dokumenterat genom intyg och/eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser.
  d) Förmåga att samverka med omgivande samhälle ska vara väl dokumenterad, till exempel genom intyg och/ eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser.
 • Maximalt åtta (8) åberopade publikationer.

Övrigt 
Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet

Högskolan i Halmstad tillämpar individuell lönesättning. Ange därför ditt löneanspråk när du söker tjänsten.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Så snart som möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2021/80
Kontakt
 • Jonas Gabrielsson, 035 16 79 66
Facklig företrädare
 • Kristina Hildebrand, Saco-S, 070-7721015
 • Anniqa Lagergren, OFR, 035-167655
 • Camilla Soto, ST, 035-167242
Publicerat 2021-07-06
Sista ansökningsdag 2021-08-15

Tillbaka till lediga jobb