Högskolan i Halmstad, Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Vi söker en vikarierande universitetsadjunkt i företagsekonomi med inriktning redovisning. Välkommen att vara en del av en inspirerande och modern miljö vid Högskolan i Halmstad!

Högskolan i Halmstad

Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden. Sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande. I dag är vi cirka 600 medarbetare och ca 12 000 studenter, har ett brett utbildningsutbud och internationellt välrenommerad forskning som bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet söker en vikarierande universitetsadjunkt i företagsekonomi med inriktning redovisning för 12 månaders visstidsanställning om 100% och med möjlighet till förlängning.

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet är en av Högskolans fyra akademier och tjänsten är placerad vid Avdelningen för Ekonomi, en av akademins fem avdelningar. Avdelningen bedriver utbildning och forskning inom ekonomi och företagande och ansvarar för Civilekonomprogrammet, Bygg- och fastighetsekonomprogrammet, Internationella marknadsföringsprogrammet, Ekonomprogrammet, magisterprogrammet Revisor och bank, samt mastersprogrammet Strategiskt Entreprenörskap för Internationell Tillväxt.

Arbetsbeskrivning

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och examination inom redovisning och närliggande företagsekonomiska områden. Undervisningen bedrivs i huvudsak på svenska men arbetsmiljön är internationell och ställer krav på att kunna kommunicera på engelska. Som arbetsuppgifter ingår även administrativa uppdrag. Till uppgifterna hör att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. I arbetsuppgifterna ingår även att delta i avdelningens utvecklingsarbete och det kan förekomma särskilda uppdrag inom avdelningen. Som adjunkt ska du vara delaktig i forsknings- och utbildningsmiljön och delta i och utveckla konstruktiva samarbeten såväl vid Högskolan i Halmstad som tillsammans med regionala, nationella och internationella samarbetspartners.

Behörighet och bedömningsgrunder

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har examen på avancerad nivå̊ samt har visad pedagogisk skicklighet.

Med pedagogisk skicklighet avses:

 • dokumenterad erfarenhet av undervisning i ämnet
 • god skicklighet visad genom erfarenhet av olika undervisningsformer
 • erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete

Det är i första hand kvaliteten som bedöms, men även omfattningen pedagogisk erfarenhet är av vikt.

För en anställning som universitetsadjunkt krävs genomgången utbildning i högskolepedagogik, att den sökande på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper alternativt genom att förbinda sig att genomgå högskolepedagogisk utbildning.

Vid tillsättningen tas stor hänsyn till pedagogisk skicklighet och meriter inom ämnesområdet för anställningens inriktning. Det är meriterande med erfarenhet av distansundervisning och uppdragsutbildning, erfarenhet och intresse av samverkan såväl lokalt som internationellt, samt erfarenhet av undervisning med koppling mot innovationsvetenskapligt område tex entreprenörskap eller innovationsprocesser. Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav

Ansökan

Ansökan ska bestå av en elektronisk pfd-fil bestående av:

 • En merit- och tjänsteförteckning (CV), med angivande av referenser, klart dokumenterad och styrkt med intyg/betyg
 • En publikationslista En redogörelse för det som den sökande åberopar för bedömning av de olika bedömningsgrunderna:
  a) pedagogisk skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den pedagogiska bakgrunden, den sökandes pedagogiska grundsyn, hur den sökande arbetar med sin egen och studenternas lärutveckling och bidrar till pedagogisk utveckling m m. Exempel på dokumentation är betyg från högskolepedagogisk och annan pedagogisk utbildning, utvärderingar, självvärdering, pedagogiska priser, kurs- och konferensprogram, undervisningsmaterial, intyg och omdömen om pedagogisk skicklighet m.m,
  b) ledarskap och administrativ skicklighet ska vara dokumenterat genom intyg och/eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser,
  c) samverkan med det omgivande samhället ska vara dokumenterad genom intyg och/eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser

Övrigt

Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.

Högskolan i Halmstad tillämpar individuell lönesättning. Ange därför ditt löneanspråk när du söker tjänsten.

Mer information om hur det är att jobba vid Högskolan i Halmstad: hh.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 210930 eller så snart som möjligt därefter
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2021/79
Kontakt
 • Jonas Gabrielsson, 035 16 79 66
Facklig företrädare
 • Kristina Hildebrand, Saco-S, 070-7721015
 • Anniqa Lagergren, OFR, 035-167655
 • Camilla Soto, ST, 035-167242
Publicerat 2021-07-06
Sista ansökningsdag 2021-08-15

Tillbaka till lediga jobb