Högskolan i Halmstad, Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Vi söker en postdoktor i företagsekonomi som är intresserad av utvecklingen av hållbar ekonomi med särskilt fokus på investeringsbedömningar, tariffkonstruktion och företagsekonomisk uppföljning/redovisning.

Välkommen att vara en del av en inspirerande och modern miljö vid Högskolan i Halmstad!

Högskolan i Halmstad

Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden. Sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande. I dag är vi cirka 600 medarbetare och ca 12 000 studenter, har ett brett utbildningsutbud och internationellt välrenommerad forskning som bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.

Den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet som bedriver utbildning, forskning och samverkan inom biomekanik och maskinteknik, bygg- och energiteknik, ekonomi, miljö- och biovetenskap samt innovation management. Akademin karakteriseras av samarbete över ämnesgränserna i utbildning och forskning, och genom samverkan med omgivande samhälle. Postdoktorsanställningen är förlagd till avdelning för ekonomi som bedriver utbildning inom företagsekonomi, nationalekonomi och juridik.

Arbetsuppgifter

Forskningen inom den postdoktorala anställningen inriktas mot utvecklingen av hållbar ekonomi med särskilt fokus på investeringsbedömningar, tariffkonstruktion och företagsekonomisk uppföljning/redovisning. Forskningen är empiriskt orienterad och karaktäriseras av problemlösning, tillämpbarhet och relevans.

Projektet sker i samarbete med en extern, lokal samarbetspartner som har som sin kärnverksamhet att tillhandahålla samhälleliga bastjänster. Hållbarhet generellt, och resurseffektivitet mer specifikt, är huvudsakligt mål för projektets externa samarbetspartner.

Arbetsuppgifterna innebär att självständigt och i samarbete med övriga projektmedlemmar, inklusive samarbetspartner, genomföra ekonomiska utvärderingar inom projektets områden. Detta innefattar att genomföra datainsamlingar, utföra analyser av insamlade data, författa vetenskapliga manuskript och delta i interaktion med projektets samarbetspartner.

Arbetsuppgifterna inkluderar upp till 20% undervisning på grundläggande och avancerad nivå i företagsekonomi. Undervisning kan ske på både svenska och engelska. Ett annat skandinaviskt språk accepteras som huvudspråk om personen kan göra sig förstådd vid undervisning av svensktalande studenter.

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år.

Behörighetskrav

Den postdoktorala anställningen är en karriärutvecklingstjänst som främst är inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett första steg i en akademisk karriär, och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras forskningskvalifikationer och potential som forskare. Särskild tonvikt läggs på forskningskunskaper inom ämnesområdet och inriktningen för tjänsten.

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. För den aktuella tjänsten krävs en doktorsexamen i företagsekonomi eller ett närliggande ämnesområde där personen genom tidigare forskning eller andra meriter kan styrka kunskaper i investeringsbedömningar, tariffkonstruktion och företagsekonomisk uppföljning/redovisning.

God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.

Andra bedömningsgrunder

Dokumenterad erfarenhet av forskning inom hållbarhet, resurseffektivitet och samhälleliga bastjänster är meriterande. Det är även meriterande med erfarenhet och kompetens inom såväl kvantitativ som kvalitativ metodik, samt av att utveckla, implementera och utvärdera interventioner. Arbetet sker i projektgrupp varför samarbetsförmåga och flexibilitet tillmäts stor betydelse. Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.

Stor vikt kommer att fästas vid förmågan att genomföra forskning inom det beskrivna området. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer också att tas till goda samarbetsförmåga, drivkraft och oberoende, och hur den sökandes erfarenheter och färdigheter kompletterar och stärker pågående forskning inom avdelningen, och hur de kan bidra till dess framtida utveckling.

Ansökan 

 • Avsiktsförklaring, dvs ett personligt brev som anger varför man söker denna anställning och vad man hoppas uppnå med anställningen (1-2 sidor)
 • Översiktlig merit- och tjänsteförteckning (CV), styrkt med relevanta examensbevis och eventuella intyg och tjänstgöringsbetyg
 • En kortfattad redogörelse som den sökanden åberopar utifrån kravspecifikation och bedömningsgrunder, samt bifogade underlag/handlingar som styrker detta 
 • En redogörelse för det som sökande åberopar för bedömning av den vetenskapliga skickligheten. Denna ska vara dokumenterad och omfatta den vetenskapliga bakgrunden, den vetenskapliga produktionen samt nationella och internationella forskarkontakter. Exempel på dokumentation är avhandling, artiklar, recensioner, publikationer (även under produktion), nationella och internationella priser och utmärkelser, intyg och omdömen om vetenskaplig skicklighet
 • En fullständig publikationslista.
 • Maximalt tre (3) åberopade publikationer.

Övrigt

Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.

Tillsättning av tjänst sker på meritokratiska grunder.

Mer information om hur det är att jobba vid Högskolan i Halmstad: hh.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2021/75
Kontakt
 • Jonas Gabrielsson, 035 16 79 66
 • Inger Johansson, 035-167100
Facklig företrädare
 • Kristina Hildebrand, Saco-S, 070-7721015
 • Anniqa Lagergren, OFR, 035-167655
 • Camilla Soto, ST, 035-167242
Publicerat 2021-07-06
Sista ansökningsdag 2021-08-15

Tillbaka till lediga jobb