Högskolan i Halmstad, Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Högskolan i Halmstad

Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden. Sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande. I dag är vi cirka 600 medarbetare och ca 12 000 studenter, har ett brett utbildningsutbud och internationellt välrenommerad forskning som bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.

Mer information om hur det är att jobba vid Högskolan i Halmstad: hh.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss.

Avdelningen för bygg- och energiteknik inom akademin för företagande, innovation och hållbarhet söker nu en doktorand med fokus på innovationsvetenskap och då särskilt integrering av solenergilösningar i den byggda miljön. Inom avdelningen bedrivs undervisning och forskning inom området bygg och energi. Vi utbildar byggingenjörer och energiingenjörer och hösten 2019 startade vi mastersprogrammet ”Energismart innovation i byggd miljö”.

Forskningen inom byggteknik bedrivs inom ledning och organisation av byggprocesser, innovationer, kvalitetsledning i byggandet och hållbart byggande i utvecklingsländer. En forskningsanknytning till ett av högskolans profilområden Smarta städer och samhällen är under utveckling. Inom Energiteknik bedrivs forskning främst inom Fjärrvärme och Vindkraft och forskning som tydligare knyter samman energi- och byggteknik är ett utvecklingsområde för avdelningen.

Beskrivning

Anställningen avser forskarutbildning fram till licentiatexamen och är ett förordande på i första hand ett år, med möjlighet till förlängning fram till doktorandexamen (Högskoleförordningen 5 kap 7 §). 

Arbetsuppgifter

Anställningen som doktorand innefattar forskarstudier (80%) samt institutionstjänstgöring (20%). Forskarstudierna kan i sin tur delas upp i forskning (vanligtvis 75%) och doktorandkurser (vanligtvis 25%).

Forskningens huvudinriktning är analys av affärsekosystem för implementering av energiinnovationer i byggd miljö. Då arbetet till stor del sker i projektform ingår kontinuerlig redovisning av arbetstid och arbetsuppgifter, samt visst resande för deltagande i projektmöten, konferenser etc.

Utöver för forskarutbildningen obligatoriska doktorandkurser så är det ytterst huvudhandledaren som bestämmer kurser, men doktoranden har vanligtvis själv möjlighet att påverka. Institutionstjänstgöring innebär i första hand undervisning och kurser som doktoranden kan tänkas medverka i är Solenergiteknik för programmet Ingenjör i hållbar energi samt Solenergi distanskurs.

Grundläggande behörighet:

Behörig att anställas som doktorand är den som antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola (Högskoleförordningen 5 kap 3 §).

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå

2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen 7 kap 39§)

Särskild behörighet:

För anställningen krävs dessutom:

Erfarenhet inom innovationsforskning mot solenergi i byggd miljö.

Erfarenhet av undervisning på högskolenivå inom solenergiteknik.

Praktisk erfarenhet av planering och projektering av solcellsimplementering i byggd miljö i Sverige.

Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Bedömningsgrunder:

Vid tillsättning av anställningen kommer avseende att fästas vid de sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen (Högskoleförordningen 5 kap 5§).

Ansökan

Bifoga följande dokument till din ansökan:

• Ett personligt brev med beskrivning av hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer
• Meritförteckning inklusive förteckning över självständiga arbeten, uppsatser och vetenskapliga publikationer
• Vidimerade kopior av examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet
• Övriga handlingar som du önskar åberopa

Övrigt

Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.

Lön för doktorandanställning följer lönestege för doktorander, beslutad vid Högskolan i Halmstad. 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-09-01 eller så snart som möjligt därefter.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2021/71
Kontakt
  • Erik Möllerström, 035-167675
Facklig företrädare
  • Kristina Hildebrand, Saco-S, 070-7721015
  • Camilla Soto, ST, 035-167242
  • Anniqa Lagergren, OFR, 035-167655
Publicerat 2021-07-08
Sista ansökningsdag 2021-07-23

Tillbaka till lediga jobb