Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd

Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden. Sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande. I dag är vi cirka 600 medarbetare och ca 12 000 studenter, har ett brett utbildningsutbud och internationellt välrenommerad forskning som bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor. 

Den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för Hälsa och välfärd, en akademi som bedriver utbildning, forskning och samverkan inom samhälls- och beteendevetenskap samt omvårdnad. Postdoktorsanställningen är förlagd inom avdelning hälsa och omvårdnad som bedriver utbildning inom sjuksköterskeprogrammet samt erbjuder specialistsjuksköterskeexamina med inriktning mot distriktsjuksköterska, psykiatrisk vård, oftamologisk omvårdnad- ögonsjukvård och hälso- och sjukvård för barn och ungdom.

Akademins forskarutbildning finns inom området Hälsa och livsstil. Forskningen vid akademin organiseras inom Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), som är en mångvetenskaplig forskningsmiljö.

Arbetsuppgifter

Forskningen inom den postdoktoriala anställningen bedrivs inom projektet ”Kan du se framtiden”, ett internationellt samverkansprojekt mellan Sverige och Danmark. Projektet avser att studera hållbart deltagande i ett empowermentbaserat fysiskt aktivitetsprogram (EFA) för att främja hälsa samt för att verka för ett ökat välbefinnande, synrelaterad livskvalitet och social gemenskap hos personer som lever med åldersrelaterad makuladegeneration (eng. Agerelated Mauclar Degeneration, AMD). Resultatet kommer sedan ligga till grund för utveckling och implementering av hållbart deltagande i fysisk aktivitet för personer med AMD.

Arbetsuppgifterna innebär att självständigt och i samarbete med projektledare och projektgrupp genomföra studier inom projektets områden. Detta innefattar att genomföra datainsamlingar med kvalitativa och kvantitativa metoder, utföra analyser av insamlade data och författa vetenskapliga manuskript. Undervisning omfattande högst 20% på grund- och avancerad nivå ingår i arbetsuppgifterna.

Anställningen är tidsbegränsad till två år.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. För denna tjänst krävs dessutom en doktorsexamen i omvårdnad, vårdvetenskap eller motsvarande ämne av relevans för projektet.

Andra bedömningsgrunder

Dokumenterad erfarenhet av forskning inom hälsofrämjande verksamhet är meriterande. Det är även meriterande med erfarenhet och kompetens inom såväl kvantitativ som kvalitativ metodik, samt av att utveckla, implementera och utvärdera interventioner. Arbetet sker i projektgrupp varför samarbetsförmåga och flexibilitet tillmäts stor betydelse.

Stor vikt kommer att fästas vid förmågan att genomföra forskning inom det beskrivna området samt för personlig lämplighet för tjänsten. Goda kunskaper i svenska  och engelska är ett krav. 

Ansökan 

  • En avsiktsförklaring om vilka mål och visioner den sökande avser att söka uppfylla genom anställningen
  • En styrkt merit- och tjänsteförteckning (CV), med angivande av referenser, klart dokumenterad och styrkt med intyg/betyg
  • En fullständig publikationslista
  • En redogörelse för det som sökande åberopar för bedömning av den vetenskapliga skickligheten. Denna ska vara dokumenterad och omfatta den vetenskapliga bakgrunden, den vetenskapliga produktionen samt nationella och internationella forskarkontakter. Exempel på dokumentation är avhandling, artiklar, recensioner, publikationer (även under produktion), nationella och internationella priser och utmärkelser, intyg och omdömen om vetenskaplig skicklighet
  • Maximalt åtta (8) åberopade publikationer

Övrigt

Var god ange ditt löneanspråk, då individuell lönesättning tillämpas på Högskolan i Halmstad.

Högskolan i Halmstad välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2021/54
Kontakt
  • Ing-Marie Carlsson, avdchef och projektledare, 070-855 17 61
  • Eva-Carin Lindgren, professor , 073-366 09 55
Facklig företrädare
  • Kristina Hildebrand, Saco-S, 070-772 10 15
  • Camilla Soto, ST, 035-167242
  • Anniqa Lagergren, OFR, 072- 977 37 45
Publicerat 2021-05-24
Sista ansökningsdag 2021-06-18

Tillbaka till lediga jobb