Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd

Beskrivning

Högskolan i Halmstad rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället. Ända sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande. I dag är vi cirka 650 medarbetare och ca 9 000 studenter, har ett brett utbildningsutbud och internationellt välrenommerad forskning som bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.

Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för Hälsa och välfärd.

Akademin för Hälsa och välfärd har såväl en etablerad sjuksköterskeutbildning som nationellt och internationellt uppmärksammad vårdforskning inom omvårdnad. Denna forskning bedrivs främst inom forskningsmiljön Centrum för forskning om Välfärd, Hälsa och Idrott (CVHI). Akademin bedriver även forskarutbildning inom det tvärvetenskapliga området Hälsa och Livsstil.

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 10% under perioden 210701-220630.

Arbetsuppgifter

Anställningen avser främst undervisning inom sjuksköterskeprogrammet och kan även förekomma på avancerad nivå inom specialistsjuksköterskeutbildningar och fristående kurser. Undervisningsformerna är varierande och omfattar föreläsningar, seminarier och workshops, kliniska färdighetsträningar, kliniska examinationer samt handledning och examination, inom programmen. Undervisning och handledning kan förekomma på mastersprogrammet samt på forskarnivå i forskarutbildningen Hälsa och livsstil. Undervisning kan bedrivas på svenska och engelska. Kompetensutveckling och administrativa uppgifter ingår i anställningen. I anställningen ingår också att medverka i olika former av forskning och utvecklingsarbete.

Som forskare förväntas du bidra med egen forskning med forskningsprojekt av hög vetenskaplig kvalitet. Du förväntas även ha förmåga att bidra aktivt till utvecklingen av huvudområdet omvårdnad och utveckla konstruktivt samarbete med andra forskare inom området Hälsa och Livsstil på Högskolan i Halmstad såväl som med lokala, nationella och internationella samarbetspartners.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).

Utöver den allmänna behörigheten ovan krävs att den sökande är disputerad sjuksköterska inom omvårdnad/vårdvetenskap eller liknande ämne. Det är önskvärt om den sökande har varit kliniskt verksam som sjuksköterska.

För Högskolan i Halmstad är det mycket meriterande om sökande har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper. I de fall någon inte uppfyller detta ska den högskolepedagogiska kompetensen förvärvas inom två år från anställningens början. Du som söker bör vara självständig, vara strukturerad, ansvarstagande, drivande, ha god samarbetsförmåga, utåtriktad och kunna inspirera andra.

Ansökan ska bestå av ett elektroniskt (en pdf-fil) eller tre färdiga paket, vart och ett innehållande:
1. En avsiktsförklaring om vilka mål och visioner den sökande avser att söka uppfylla genom anställningen.

2. En styrkt merit- och tjänsteförteckning (CV), med angivande av referenser, klart dokumenterad och styrkt med intyg/betyg.

3. En fullständig publikationslista.

4. En redogörelse för det som sökanden åberopar för bedömning av de olika bedömningsgrunderna:
a) vetenskaplig skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den vetenskapliga bakgrunden, den vetenskapliga produktionen, nationella och internationella forskarkontakter. Exempel på dokumentation är avhandling, artiklar, recensioner, publikationer (även under produktion), nationella och internationella priser och utmärkelser, intyg och omdömen om vetenskaplig skicklighet.
b) pedagogisk skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den pedagogiska bakgrunden, den sökandes pedagogiska grundsyn, hur den sökande arbetar med sin egen och studenternas lärutveckling och bidrar till pedagogisk utveckling m m. Exempel på dokumentation är betyg från högskolepedagogisk och annan pedagogisk utbildning, utvärderingar, självvärdering, pedagogiska priser, kurs- och konferensprogram, undervisningsmaterial, intyg och omdömen om pedagogisk skicklighet m.m.
c) ledarskap och administrativ skicklighet ska vara väl dokumenterat genom intyg och/eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser.
d) samverkan med det omgivande samhället ska vara väl dokumenterad, till exempel genom intyg och/ eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser.

5. Maximalt åtta (8) åberopade publikationer.

6. Löneanspråk (individuell lönesättning tillämpas på högskolan i Halmstad).
Alla kopior ska vara vidimerade.

Eventuella kompletteringar ska vara Högskolan i Halmstad tillhanda senast två veckor efter ansökningstidens utgång.

Högskolan i Halmstad välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2022-06-30
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 10 %
Ort Varberg
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2021/25
Kontakt
  • Ing-Marie Carlsson, 035-167821
Facklig företrädare
  • Kristina Hildebrand, Saco-S, 070-7721015
  • Camilla Soto, ST, 035-167242
  • Anniqa Lagergren, OFR, 035-167655
Publicerat 2021-04-26
Sista ansökningsdag 2021-05-09

Tillbaka till lediga jobb