Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd

Vill du som har en specialistutbildning till distriktssköterska och är disputerad, tillsammans med oss vara en innovativ samhällsaktör för hälsa och välfärd? Och vill du under två års tid bedriva forskning på 25% inom ett projekt om hälsofrämjande hästunderstödd terapi för barn och ungdomar i risksituation för att utveckla ohälsa? Forskningsprojektet bedrivs inom akademin Hälsa och välfärds forskningsmiljö som en strategi för att stärka forskningsförankring i utbildningen till distriktssköterska. 

Högskolan i Halmstad erbjuder inom akademin för hälsa och välfärd ett attraktivt sjuksköterskeprogram med tillhörande specialistutbildningar inom inriktningen distriktssjuksköterska, psykiatrisk vård, hälso- och sjukvård för barn och ungdomar samt ögonsjukvård - oftalmologisk omvårdnad samt fristående kurser i omvårdnad. Högskolan har för övrigt två fokusområden; Hälsoinnovation respektive Smarta städer och samhällen. Dessa inriktningar präglar i hög grad såväl utbildning som forskning och samverkan. Akademin Hälsa och välfärd bedriver även forskarutbildning inom det tvärvetenskapliga området Hälsa och Livsstil.

Arbetsuppgifter

 Som Universitetslektor i omvårdnad kommer du huvudsakligen att ägna dig åt undervisning på grundnivå och avancerad nivå inom sjuksköterskeprogrammen. Du kommer också att ägna dig åt handledning och examination på både grund- och avancerad nivå. Undervisning och handledning kan förekomma på master och forskarnivå. Undervisningen bedrivs på både svenska och engelska vid studieorterna Halmstad och Varberg. Kompetensutveckling på 15% och 5% administrativ tid ingår i arbetet.

Som forskare förväntas du bidra med egen forskning i forskningsprojekt med hög vetenskaplig kvalitet. Du förväntas även ha förmåga att aktivt bidra till utvecklingen av huvudområdet omvårdnad och utveckla konstruktiva samarbeten med andra forskare inom området Hälsa och Livsstil på Högskolan i Halmstad såväl som med lokala, nationella och internationella  samarbetspartners.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som universitetslektor är du som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (Högskoleförordningen 4 kap 4 §). För Högskolan i Halmstad är det mycket meriterande om sökande har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper. I de fall någon inte uppfyller detta ska den högskolepedagogiska kompetensen förvärvas inom två år från anställningens början. 

Övriga kvalifikationer

Utöver den allmänna behörigheten krävs att den sökande är disputerad sjuksköterska inom  omvårdnad/vårdvetenskap eller  liknande ämne. Du som söker behöver vara självständig och strukturerad, ansvarstagande och drivande med en god samarbetsförmåga och kunna inspirera andra. Det är ett krav på goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. Det är meriterande om du som sökande har kvalifikationer för att bedriva undervisning och forskning inom någon av Högskolan i Halmstads specilistutbildningar för sjuksköterskor.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 

Bedömningsgrunder

"Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet av anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket" (= den vetenskapliga kompetensen)."Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av lektor" (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).

Högskolan i Halmstad har utöver vetenskaplig och pedagogisk skicklighet beslutat om följande bedömningsgrunder vid anställning av lektor:

 • Ledarskapsförmåga och administrativ skicklighet samt
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Ansökan

Ansökan ska bestå av ett elektroniskt (en pdf-fil) paket, vart och ett innehållande:

 • En avsiktsförklaring om vilka mål och visioner den sökande avser att söka uppfylla genom anställningen.
 • En styrkt merit- och tjänsteförteckning (CV), med angivande av referenser, klart dokumenterad och styrkt med intyg/betyg.
 • En fullständig publikationslista.
 • En redogörelse för det som
  sökanden åberopar för bedömning av de olika bedömningsgrunderna:

a) vetenskaplig skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den vetenskapliga bakgrunden, den vetenskapliga produktionen, nationella och internationella forskarkontakter. Exempel på dokumentation är avhandling, artiklar, recensioner, publikationer (även under produktion), nationella och internationella priser och utmärkelser, intyg och omdömen om vetenskaplig skicklighet.

b) pedagogisk skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den pedagogiska bakgrunden, den sökandes pedagogiska grundsyn, hur den sökande arbetar med sin egen och studenternas lärutveckling och bidrar till pedagogisk utveckling m m. Exempel på dokumentation är betyg från högskolepedagogisk och annan pedagogisk utbildning, utvärderingar, självvärdering, pedagogiska priser, kurs- och konferensprogram, undervisningsmaterial, intyg och omdömen om pedagogisk skicklighet m.m.

c) ledarskap och administrativ skicklighet ska vara väl dokumenterat genom intyg och/eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser.

d) samverkan med det omgivande samhället ska vara väl dokumenterad, till exempel genom intyg och/eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser.

 • Maximalt åtta (8) åberopade publikationer.

Alla kopior ska vara vidimerade.

Övrigt

Högskolan i Halmstad tillämpar individuell lönesättning, var god och ange ditt löneanspråk. Vi ser gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 210814
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2021/22
Kontakt
 • Ing-Marie Carlsson, 035-167821
Facklig företrädare
 • Kristina Hildebrand, Saco-S, 070-7721015
 • Anniqa Lagergren, OFR, 035-167655
 • Camilla Soto, ST, 035-167242
Publicerat 2021-03-29
Sista ansökningsdag 2021-04-25

Tillbaka till lediga jobb