Högskolan i Halmstad, Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Högskolan i Halmstad är en ung och innovativ högskola med 10 000 studenter och 600 anställda. Akademin för företagande, innovation och hållbarhet är en av Högskolans fyra akademier, med 105 medarbetare som bedriver utbildning, forskning och samverkan inom och mellan ämnesområdena ekonomi, teknik och naturvetenskap. Forskningen bedrivs inom ramen för två forskningsmiljöer (Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning, samt Rydberg Laboratory for Applied Sciences) och fem avdelningar (Innovation management, Ekonomi, Bygg- och energiteknik, Biomekanik och maskinteknik, och Miljö- och biovetenskap).

Avdelningen för Innovation management söker nu en doktorand på heltid med placering vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet med tillträde 2021-03-01 eller enligt överenskommelse.

Beskrivning

Anställningen avser i första hand forskarutbildning fram till licentiatexamen, med ett förordnande på först ett år och därefter möjlighet till förlängning fram till licentiatexamen. (Högskoleförordningen 5 kap 7 §). Om ytterligare finansiering därefter erhålles kan tjänsten komma att förlängas fram till en doktorsexamen.

Arbetsuppgifter

Doktoranden kommer bli inskriven i Innovationsvetenskap och bedriva forskningen inom fältet med ett fokus på gröna näringar och entreprenörskap.

Tjänsten innebär också utveckling av lärande och distansutbildning inom gröna näringar och innovationsvetenskap, samt att bidraga till avdelningens övriga undervisning och forskning.

Behörighet:

Behörig att anställas som doktorand är den som antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola (Högskoleförordningen 5 kap 3 §).

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen 7 kap 39 §).

Bedömningsgrunder:

Vid tillsättning av anställningen kommer avseende att fästas vid de sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen (Högskoleförordningen 5 kap 5§).

Övriga kvalifikationer:

Doktoranderna bör ha en examen på avancerad nivå, agronomexamen eller motsvarande. Goda kunskaper krävs i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska, arabiska och svenska. Erfarenheter av tidigare forskningsstudier med fokus på mångfald, integration och entreprenörskap är meriterande.

Du som söker behöver vara självgående med mycket god samarbetsförmåga och du behöver vara strukturerad och drivande, samt närvara på arbetsplatsen.

Ansökan

Bifoga följande dokument till din ansökan:
• Ett personligt brev med beskrivning av hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer
• Meritförteckning inklusive förteckning över självständiga arbeten, uppsatser och vetenskapliga publikationer
•Vidimerade kopior av examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet
• Övriga handlingar som du önskar åberopa

Övrigt

Lön för doktorandanställning följer lönestege för doktorander, beslutad vid Högskolan i Halmstad.

Vi ser gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-03-01 eller så snart som möjligt därefter.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2021/5
Kontakt
  • Joakim Tell, 035-167468
Facklig företrädare
  • Kristina Hildebrand, Saco-S, 070-7721015
  • Camilla Soto, ST, 035-167242
  • Anniqa Lagergren, OFR, 035-167655
Publicerat 2021-02-05
Sista ansökningsdag 2021-02-25

Tillbaka till lediga jobb