Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd

Högskolan i Halmstad rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället. Sedan starten år 1983 har verksamheten präglats av nytänkande. I dag är vi ungefär 650 medarbetare och 11 000 studenter och har ett brett utbildningsutbud och internationellt välrenommerad forskning som bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.

Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för Hälsa och välfärd. Akademin har såväl en etablerad sjuksköterskeutbildning som nationellt och internationellt uppmärksammad vårdforskning inom omvårdnad. Denna forskning bedrivs främst inom forskningsmiljön Centrum för forskning om Välfärd, Hälsa och Idrott (CVHI). Akademin bedriver även forskarutbildning inom det tvärvetenskapliga området Hälsa och Livsstil.

Arbetsuppgifter

I arbetet som universitetslektor inom omvårdnad eller medicinsk vetenskap bedriver du undervisning, handledning och examination inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Undervisningen inom sjuksköterskeprogrammet bedrivs framförallt inom anatomi, fysiologi, mikrobiologi samt immunologi men även inom farmakologi och läkemedelsberäkning. Undervisning på masternivå i hälsa och livsstil kan förekomma. Möjlighet finns till handledning på master- samt forskarutbildningsnivå. Undervisningen sker på studieorterna Högskolan i Halmstad samt vid Campus Varberg och sker företrädesvis på svenska, men engelska kan förekomma.

Som lektor i omvårdnad eller medicinsk vetenskap finns det goda möjligheter till att tillsammans med kollegorna, verka för ämnets utveckling och kvalitetssäkring inom våra utbildningar. Samverkan med övrig utbildning och forskning inom akademin, vid högskolan i Halmstad och i det omgivande samhället är också av betydelse. Den pedagogiska utvecklingen av utbildningarna sker kontinuerligt, vilket ger möjlighet till nytänkande genom varierade metoder för lärande. 

Som forskare förväntas du bidra med egen forskning med forskningsprojekt av hög vetenskaplig kvalitet. Du förväntas ha förmåga att bidra aktivt till utvecklingen av huvudområdet omvårdnad och utveckla konstruktivt samarbete med andra forskare inom området Hälsa och Livsstil på högskolan såväl som med lokala, nationella och internationella samarbetspartners.

Kompetensutveckling och administrativa uppgifter ingår i anställningen.

Kvalifikationer

Du är behörig att anställas som universitetslektor om du dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom omvårdnad alternativt medicinsk vetenskap. Utöver den allmänna behörigheten  kräver Högskolan i Halmstad att lektor ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper. I de fall någon inte uppfyller dessa krav ska kompetensen förvärvas inom två år från anställningens början.

Högskolan i Halmstad har dessutom beslutat om följande bedömningsgrunder vid anställning av lektor:
• Ledarskapsförmåga och administrativ skicklighet
• Förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Övriga kvalifikationer

Du som söker ska vara självgående och strukturerad samtidigt som du inspirerar andra i din yrkesutövning. Du tar ett stort ansvar för att utveckla och driva ditt eget arbete, och du har förmågan att planera och driva flera uppgifter parallellt. Du har lätt för att skapa och bibehålla goda relationer. Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.  Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.     

Ansökan

Ansökan ska bestå av ett elektroniskt (en pdf-fil) paket, vart och ett innehållande:
• En avsiktsförklaring om vilka mål och visioner den sökande avser att söka uppfylla genom anställningen.
• En styrkt merit- och tjänsteförteckning (CV), med angivande av referenser, klart dokumenterad och styrkt med intyg/betyg.
• En fullständig publikationslista.
• En redogörelse för det som sökande åberopar för bedömning av de olika bedömningsgrunderna:
a) vetenskaplig skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den vetenskapliga bakgrunden, den vetenskapliga produktionen, nationella och internationella forskarkontakter. Exempel på dokumentation är avhandling, artiklar, recensioner, publikationer (även under produktion), nationella och internationella priser och utmärkelser, intyg och omdömen om vetenskaplig skicklighet.
b) pedagogisk skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den pedagogiska bakgrunden, den sökandes pedagogiska grundsyn, hur den sökande arbetar med sin egen och studenternas lärutveckling och bidrar till pedagogisk utveckling m m. Exempel på dokumentation är betyg från högskolepedagogisk och annan pedagogisk utbildning, utvärderingar, självvärdering, pedagogiska priser, kurs- och konferensprogram, undervisningsmaterial, intyg och omdömen om pedagogisk skicklighet m.m.
c) ledarskap och administrativ skicklighet ska vara väl dokumenterat genom intyg och/eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser.
d) samverkan med det omgivande samhället ska vara väl dokumenterad, till exempel genom intyg och/ eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser.
• Maximalt åtta (8) åberopade publikationer.

Alla kopior ska vara vidimerade.

Övrigt

Högskolan i Halmstad tillämpar individuell lönesättning, var god och ange ditt löneanspråk. Vi ser gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Välkommen med din ansökan!

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 210201
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/117
Kontakt
  • Ing-Marie Carlsson, 035-167821
Facklig företrädare
  • Kristina Hildebrand, Saco-S, 070-7721015
  • Anniqa Lagergren, OFR, 035-167655
  • Camilla Soto, ST, 035-167242
Publicerat 2020-12-21
Sista ansökningsdag 2021-01-25

Tillbaka till lediga jobb