Högskolan i Halmstad, Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Högskolan i Halmstad är en ung och innovativ högskola med 10 000 studenter och 600 anställda. Akademin för företagande, innovation och hållbarhet är en av Högskolans fyra akademier, med 105 medarbetare som bedriver utbildning, forskning och samverkan inom och mellan ämnesområdena ekonomi, teknik och naturvetenskap.

Vi söker 1-2 universitetslektor/er i företagsekonomi med inriktning organisation och ledarskap för tillsvidareanställning om 100%, och med placering vid Avdelningen för ekonomi.

Avdelningen för ekonomi, en av akademins fem avdelningar, bedriver utbildning och forskning inom ekonomi och företagande. Avdelningen ansvarar för Civilekonomprogrammet, Bygg- och fastighetsekonomprogrammet, Internationella marknadsföringsprogrammet, Ekonomprogrammet, Magisterprogrammet revisor och bank, samt Mastersprogrammet strategiskt entreprenörskap för internationell tillväxt. Forskningen på avdelningen hör till forskningsmiljön CIEL. Inom organisation och ledarskap bedrivs för närvarande forskning om bland annat ledarskap, organisationsutveckling, entreprenörskap, hållbara affärsmodeller och familjeföretagande

Arbetsbeskrivning

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och examination på grundnivå och avancerad nivå inom organisation och ledarskap. Undervisningen bedrivs både på svenska och på engelska. Som arbetsuppgifter ingår även forskning och administrativa uppdrag. Till uppgifterna hör att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet. Som lektor ska du bedriva forskning och medverka till att söka externa forskningsanslag, publicera resultat i vetenskapliga tidskrifter, samt delta i och utveckla konstruktiva samarbeten såväl vid Högskolan i Halmstad som tillsammans med regionala, nationella och internationella samarbetspartners.

Kvalifikationer

Behörig för anställningen som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i företagsekonomi med inriktning organisation och ledarskap eller motsvarande vetenskapliga kompetens (exempelvis via avlagd doktorsexamen i ett näraliggande ämnesområde eller utländsk examen), genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet. För anställning krävs grundläggande behörighetskrav i enlighet med högskoleförordningen (HF 4 kap 4 §)

Utöver den allmänna behörigheten enligt (HF 4 kap 4 §) ovan kräver Högskolan i Halmstad att lektor ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper. I de fall någon inte uppfyller dessa krav ska kompetensen förvärvas inom två år från anställningens början.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställningen ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet av anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket. Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av lektor” (HF 4 kap 4 §).

Vid tillsättningen ska lika stor hänsyn tas till vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Stor vikt ska läggas vid meriter inom det ämnesområde som anges av anställningens inriktning. Särskilt värdesätts forsknings- och undervisningskompetens inom organisation och ledarskap.

Utöver vetenskaplig och pedagogisk skicklighet har Högskolan i Halmstad beslutat om följande bedömningsgrunder för anställningen som lektor:

 • Samarbetsförmåga, ledarskap och administrativ skicklighet
 • Förmåga att samverka med omgivande samhälle

Företrädesvis önskas en person som disputerat inom de senaste 5 åren. Det är meriterande om du i din undervisning och forskning ägnat dig åt frågor som anknyter till organisation och ledning av företag med fokus på etik, social och miljömässig hållbarhet. Det är även meriterande med erfarenhet från utbildning med upplevelsebaserad pedagogik och coachande ledarskap. Vidare värdesätts erfarenhet av forskning och/eller undervisning med koppling mot innovationsvetenskapligt område tex entreprenörskap eller innovationsledning.

En kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet kommer att göras i syfte att anställa de sökande som bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra arbetsuppgifterna och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökan

Ansökan ska bestå av ett elektroniskt (pdf) paket, vart och ett innehållande:

 • En avsiktsförklaring om vilka mål och visioner den sökande avser att söka uppfylla genom anställningen.
 • En styrkt merit- och tjänsteförteckning (CV), med angivande av referenser, klart dokumenterad och styrkt med intyg/betyg.
 • En fullständig publikationslista.
 • En redogörelse för det som sökanden åberopar för de olika bedömningsgrunderna:
 1. a) Vetenskaplig skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den vetenskapliga bakgrunden, den vetenskapliga produktionen, nationella och internationella forskarkontakter. Exempel på dokumentation är avhandling, artiklar, recensioner, publikationer (även under produktion), nationella och internationella priser och utmärkelser, intyg och omdömen om vetenskaplig skicklighet.
 2. b) Pedagogisk skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den pedagogiska bakgrunden, den sökandes pedagogiska grundsyn, hur den sökande arbetar med sin egen och studenternas lärutveckling och bidrar till pedagogisk utveckling mm. Exempel på dokumentation är betyg från högskolepedagogisk och annan pedagogisk utbildning, utvärderingar, självvärdering, pedagogiska priser, kurs- och konferensprogram, undervisningsmaterial, intyg och omdömen om pedagogisk skicklighet m.m.
 3. c) Samarbetsförmåga, ledarskap och administrativ skicklighet ska vara väl dokumenterat genom intyg och/eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser.
 4. d) Förmåga att samverka med omgivande samhälle ska vara väl dokumenterad, till exempel genom intyg och/ eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser.
 • Maximalt åtta (8) åberopade publikationer.

Alla kopior ska vara vidimerade.

Övrigt

Högskolan i Halmstad tillämpar individuell lönesättning, var god och ange ditt löneanspråk.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/109
Kontakt
 • Jonas Gabrielsson, 035 16 79 66
 • Catherine Legrand, 035-167100
Facklig företrädare
 • Kristina Hildebrand, Saco-S, 070-7721015
 • Anniqa Lagergren, OFR, 035-167655
 • Camilla Soto, ST, 035-167242
Publicerat 2021-02-03
Sista ansökningsdag 2021-02-26

Tillbaka till lediga jobb