Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Vi söker en universitetslektor i statsvetenskap för en tillsvidareanställning, med placering vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle (LHS), avdelningen för humaniora och samhällsvetenskap.

Högskolan i Halmstad är en arbetsplats för lärande, utveckling och forskning. Här finns ca 5000 helårstudenter och ca 600 anställda. Lärosätets storlek och organisation underlättar tvärvetenskaplig samverkan över ämnes- och områdesgränser. Profilområden som Smarta städer, Hälsoinnovation, digitalisering och gränsöverskridande bildning skapar förutsättningar för detta inom utbildning och forskning. Lärosätet har även ett common core-koncept i syfte att skapa vissa gemensamma kurser för samtliga utbildningar för att främja ämnesöverskridande och utmaningsdriven problemlösning. Flera av våra utbildningar och forskargrupper är unika för Sverige. Högskolan profilerar sig som ”det innovationsdrivande lärosätet” och har en erkänt god ställning som samverkanspartner med privat näringsliv och offentliga aktörer.

Vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle utbildas framtidens lärare samt språk-, kultur- och statsvetare. Förutom flera lärarutbildningar ger akademin grundutbildningar inom statsvetenskap, språkvetenskap och kulturstudier. Utbildningarnas strävan är att nyskapande och kreativa anslag integreras i såväl undervisning som examination. Akademin är inne i en intensiv utvecklingsfas av konsolidering och profilering inom utbildning, forskning och extern samverkan med målet att stärka och förena ämnesdjup med tvär- och mångvetenskap.

DLC, Digitalt laborativt centrum, är en av Akademins kreativa miljöer för lärare, forskare och studenter. Det är en plattform för samverkan för att möta nuvarande och framtida utmaningar kopplat till utbildning, fortbildning samverkan och forskning i relation till digitalisering. DLC utvecklas ständigt som arena för samarbete med andra akademier i projekt och utbildningar som handlar om mång- och tvärvetenskapligt digitalt lärande.

Inom det statsvetenskapliga ämnet i Halmstad bedrivs för närvarande forskning inom områdena idé-, ideologi- och policyanalys, politisk kommunikation, jämförande och internationell politik, samt offentlig förvaltning med fokus på ansvar- och sekretessfrågor, nätverksstyrning, och inom-organisatorisk och mellan-organisatorisk samverkan (lokal, regional, gränsöverskridande).

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna utgörs av undervisning, uppsatshandledning och administration kopplat till detta, inom utbildningsprogrammet Statsvetenskap - samhällsanalys och kommunikation. Undervisning inom andra utbildningar som behöver stats- och samhällsvetenskaplig kompetens kan förekomma, t ex lärarutbildningarna, programmet Kultur och samhällsutveckling samt fristående kurser och uppdragsutbildningar inom det statsvetenskapliga/samhällsvetenskapliga områden.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor är dels den som har visat pedagogisk skicklighet dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).

Bedömningsgrunder
"Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet av anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket //….// Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av lektor" (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).

Högskolan i Halmstad har beslutat om följande bedömningsgrunder utöver vetenskaplig och pedagogisk skicklighet för den aktuella anställningen:

 • Det är meriterande med forskning och undervisningserfarenhet inom offentlig förvaltning, tjänstemanna- och politikerrollen, politisk kommunikation, demokrati, lärande och samhällsfrågor som är bärande områden inom programmet Statsvetenskap – samhällsananlys och kommunikation.
 • Det är meriterande att ha kunskap om lokal och regional styrning.
 • Det är meriterande om den sökande har använt statistisk analys och kvantitativa metoder i sin forskning och/eller har erfarenhet av undervisning i kvantitativ metod på grundnivå.
 • Det är en fördel med erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället samt inom uppdragsutbildning.

En kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet kommer att göras i syfte att anställa de sökande som bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra arbetsuppgifterna och bidra till verksamheten.

Vid rekryteringen kommer intervju och referenstagning att användas. Det är därför viktigt med en lista på̊ referenspersoner som kan belysa den sökandes lämplighet för anställningen, t ex samarbetsförmåga, och arbetsmetoder.

Ansökan innehålla:

 1. Översiktlig merit- och tjänsteförteckning (CV, max1-2 sidor), samt eventuella intyg och tjänstgöringsbetyg. På begäran ska handlingarnas äkthet kunna styrkas.
 2. En kortfattad redogörelse för det som sökanden åberopar för de olika bedömningsgrunderna:
  a)vetenskaplig skicklighet
  b)pedagogisk skicklighet
  c) samarbetsförmåga, ledarskap och administrativ skicklighet
  d) samverkan med det omgivande samhället
 3. Maximalt åtta (8) åberopade publikationer.
 4. Löneanspråk (individuell lönesättning tillämpas på Högskolan i Halmstad).
Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/108
Kontakt
 • Helen Fuchs, Avdelningschef, 035-167234
Facklig företrädare
 • Kristina Hildebrand, Saco-S, 035-167183
 • Anniqa Lagergren, OFR, 035-167655
Publicerat 2021-04-16
Sista ansökningsdag 2021-05-09

Tillbaka till lediga jobb