Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Vi söker en universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap med inriktning allmän didaktik för tillsvidareanställning, med placering vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle (LHS), avdelningen för lärande.

” Avdelningen och dess lärarutbildningar befinner sig för närvarande i en expansiv fas såväl inom utbildnings- som forskningsområdet. Ett strategiskt arbete har påbörjats för att möta den utveckling som sker inom svensk lärarutbildning och de behov som finns kring framtidens lärare. Här vill Högskolan i Halmstad ligga i täten.” - Mattias Nilsson, avdelningschef

Beskrivning
Högskolan i Halmstad rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället. Sedan starten år 1983 har verksamheten präglats av nytänkande. I dag är vi ungefär 600 medarbetare och 11 000 studenter och har ett brett utbildningsutbud och internationellt välrenommerad forskning. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.

Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle. Akademin har 90 medarbetare och består av avdelningen för lärande samt avdelningen för humaniora och samhälle. Forskningen vid akademin organiseras inom Centrum för lärande, humaniora och samhälle (CLKS), en flerdisciplinär forskningsmiljö. Till akademin hör även Digitalt laborativt centrum (DLC), en kreativ, digital miljö för utbildning, utveckling, forskning och samverkan. Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är en viktig nod för samverkan.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna avser undervisning, uppsatshandledning och administration. Undervisningsdelen sker inom förskollärarutbildningen och bedrivs i huvudsak på svenska.  Den kompetens vi söker har en bred anknytning till utbildningsprogrammet och innefattar områden som ledarskap och konflikthantering, verksamhetsutveckling, lek och kamratrelationer. Förskollärarutbildningen har samtidigt en profil mot estetik och innovation som gör att områden som rörelse, dans, drama och konst också är områden vi gärna ser sökande kring. Vidare är matematik och läs- och skrivområden prioriterade arbetsuppgifter i vår verksamhet. Undervisning inom andra delar kan också förekomma.

I anställningen ingår även utvecklingsarbete av kurser och program. Administrativa uppgifter ingår också i anställningen. I denna anställning förväntas du bidra till undervisning av hög didaktisk kvalitet och kunna bidra till utbildningens profilområden estetik och innovation. Du förväntas samarbeta inom Högskolan i Halmstad, med nationella och internationella partners och bidra aktivt till utvecklingen av en komplett akademisk miljö.

Anställningen innebär även deltagande i undervisning i uppdragsutbildning,  handledning, och examinatorskap.

Den här tjänsten passar dig som vill vara med och forma och utveckla svensk lärarutbildning där ämnesdidaktisk undervisning med hög kvalitet och studentupplevelse kombineras med ett nära samverkansarbete med praktiken.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har examen på avancerad nivå inom ämnet samt har visat pedagogisk skicklighet.

Högskolan i Halmstad lägger också stor vikt vid genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper. Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande erfarenhet förväntas vid en eventuell anställning erhålla denna kunskap inom två år från påbörjad anställning. Läs vidare i högskolans anställningsordning. 

Ett krav på den sökande är att denne har erfarenhet av undervisning/pedagogisk verksamhet inom skolan eller någon av lärarutbildningens förskollärar-, grundlärar- och gymnasielärarutbildningar (/motsvarande). Finns erfarenhet i flera av dessa utbildningssammanhang är det en fördel för den sökande. Meriterande är även om den sökande har lärarexamen med inriktning mot matematik, läs- och skriv och/eller pedagogiskt arbete med estetisk inriktning inom förskoleområdet.

Meriterande är om den sökande kan uppvisa examen på licenciatnivå med hög relevans för anställningens inriktning. 

Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav, undervisningen sker dock huvudsakligen på svenska. Du som söker ska vara självgående, ha god samarbetsförmåga, vara strukturerad och kunna inspirera andra.

Bedömningsgrunder
Högskolan i Halmstad har beslutat om följande bedömningsgrunder vid anställning av universitetsadjunkt: pedagogisk skicklighet, ledarskap och administrativ skicklighet liksom samverkan med det omgivande samhället. Bedömningsgrunder finns att läsa i högskolans anställningsordning

Ansökan ska innehålla: 
1. Ett personligt brev 
2. En styrkt merit- och tjänsteförteckning (CV), med angivande av referenser, klart dokumenterad och styrkt med intyg/betyg
3. En kortfattad redogörelse för det som sökanden åberopar för de olika bedömningsgrunderna: a) vetenskaplig skicklighet b) pedagogisk skicklighet c) samarbetsförmåga, ledarskap och administrativ skicklighet d) samverkan med det omgivande samhället
4. Eventuell publikationslista.
5. Löneanspråk (individuell lönesättning tillämpas på Högskolan i Halmstad). Alla kopior ska vara vidimerade.

Högskolan i Halmstad välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/103
Kontakt
  • Mattias Nilsson, Avdelningschef, 0708106553
  • Anna Friis, HR-specialist, 035-167622
Facklig företrädare
  • Kristina Hildebrand, Saco-S, 070-7721015
  • Anniqa Lagergren, OFR, 035-167655
Publicerat 2020-12-04
Sista ansökningsdag 2021-01-24

Tillbaka till lediga jobb