Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Vi söker två universitetslektorer i utbildningsvetenskap med inriktning allmän didaktik för tillsvidareanställning, med placering vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle (LHS), avdelningen för lärande.

” Avdelningen och dess lärarutbildningar befinner sig för närvarande i en expansiv fas såväl inom utbildnings- som forskningsområdet. Ett strategiskt arbete har påbörjats för att möta den utveckling som sker inom svensk lärarutbildning och de behov som finns kring framtidens lärare. Här vill Högskolan i Halmstad ligga i täten.” - Mattias Nilsson, avdelningschef

Beskrivning
Högskolan i Halmstad rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället. Sedan starten år 1983 har verksamheten präglats av nytänkande. I dag är vi ungefär 600 medarbetare och 11 000 studenter och har ett brett utbildningsutbud och internationellt välrenommerad forskning. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.

Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle. Akademin har 90 medarbetare och består av avdelningen för lärande samt avdelningen för humaniora och samhälle. Forskningen vid akademin organiseras inom Centrum för lärande, humaniora och samhälle (CLKS), en flerdisciplinär forskningsmiljö. Till akademin hör även Digitalt laborativt centrum (DLC), en kreativ, digital miljö för utbildning, utveckling, forskning och samverkan. Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är en viktig nod för samverkan.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna avser undervisning, forskning, handledning av examensarbete och administration. Undervisningsdelen sker i huvudsak på grundnivå inom förskollärarutbildning, och bedrivs på svenska. Den kompetens vi söker har en bred anknytning till utbildningsprogrammet och innefattar områden som ledarskap och konflikthantering, verksamhetsutveckling, lek och kamratrelationer.

Förskollärarutbildningen har samtidigt en profil mot estetik och innovation som gör att områden som rörelse, dans, drama och konst också är områden vi gärna ser sökande kring. Vidare är matematik och läs- och skrivområden prioriterade arbetsuppgifter i vår verksamhet. Undervisning inom andra delar kan också förekomma. Undervisning inom andra områden kan också förekomma.

I anställningen ingår även utvecklingsarbete av kurser och program. Administrativa uppgifter ingår också i anställningen. Som lektor förväntas du bidra till undervisning och forskning av hög vetenskaplig och didaktisk kvalitet. Du förväntas samarbeta inom Högskolan i Halmstad, med nationella och internationella partners och bidra aktivt till utvecklingen av en komplett akademisk miljö.

”Förskollärarutbildningen i Halmstad har en lokal profil mot estetik och innovation. Den här tjänsten passar därför dig som har stort intresse för dessa områden. Har du också utbildning inom estetik är det ännu bättre. Vill du dessutom vara en del i ett ambitiöst och utvecklingsintresserat arbetslag så är det här ett jobb för dig." - Liselott Fritzdorf, biträdande programansvarig för förskollarutbildningen

I anställningen ingår 30 % forskning under det första året. Därefter förväntas forskningsdelen i anställningen finansieras av internt och extern sökta medel. Anställningen innebär förutom forskning även deltagande i undervisning i uppdragsutbildning,  vetenskaplig handledning, och examinatorskap.

Behörighet
Behörighet för anställning som Universitetslektor finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen samt i Högskolan i Halmstads anställningsordning

Den sökande  ska ha disputerat i ett ämne med hög relevans för inriktningen på anställningen. Högskolan i Halmstad lägger också stor vikt vid genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper. Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande erfarenhet förväntas vid en eventuell anställning erhålla denna kunskap inom två år från påbörjad anställning.

Ett krav på den sökande är att denne har erfarenhet av undervisning/pedagogisk verksamhet inom skolan eller någon av lärarutbildningens förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarutbildningar (/motsvarande). Finns erfarenhet i samtliga utbildningssammanhang är det till fördel för den sökande. Meriterande är om den sökande har lärarexamen med relevans för anställningen och/eller att ha bedrivit egen forskning med liknande inriktning.

Särskilt meriterande är också om den sökande har ämnesdidaktisk erfarenhet inom matematik eller läs- och skriv inom förskoleområdet samt tidigare erfarenheter med förskolepedagogiskt arbete med estetisk inriktning.

Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav, undervisningen sker dock huvudsakligen på svenska. Du som söker ska vara självgående, ha god samarbetsförmåga, vara strukturerad och kunna inspirera andra.

Bedömningsgrunder
Högskolan i Halmstad har beslutat om följande bedömningsgrunder vid anställning av lektor: vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, ledarskap och administrativ skicklighet liksom samverkan med det omgivande samhället. Bedömningsgrunder finns att läsa i högskolans anställningsordning

Ansökan ska innehålla:
1. En avsiktsförklaring om vilka mål och visioner den sökande avser att söka uppfylla genom anställningen.
2. En styrkt merit- och tjänsteförteckning (CV), med angivande av referenser, klart dokumenterad och styrkt med intyg/betyg
3. En fullständig publikationslista.
4. En kortfattad redogörelse för det som sökanden åberopar för de olika bedömningsgrunderna: a) vetenskaplig skicklighet b) pedagogisk skicklighet c) samarbetsförmåga, ledarskap och administrativ skicklighet d) samverkan med det omgivande samhället
5. Maximalt åtta (8) åberopade samt bifogade publikationer.
6. Löneanspråk (individuell lönesättning tillämpas på Högskolan i Halmstad).
Alla kopior ska vara vidimerade.

Högskolan i Halmstad välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/102
Kontakt
  • Mattias Nilsson, avdelningschef , 0708106553, mattias.nilsson@hh.se
  • Anna Friis, HR-specialist, 035-167622, anna.friis@hh.se
Facklig företrädare
  • Kristina Hildebrand, Saco-S, 070-7721015
  • Anniqa Lagergren, OFR, 035-167655
Publicerat 2020-12-04
Sista ansökningsdag 2021-01-24

Tillbaka till lediga jobb