Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd

Högskolan i Halmstad rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället. Sedan starten år 1983 har verksamheten präglats av nytänkande. I dag är vi ungefär 650 medarbetare och 11 000 studenter och har ett brett utbildningsutbud och internationellt välrenommerad forskning som bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.

Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för Hälsa och välfärd. Akademin har 120 anställda och består av avdelningarna Hälsa och idrott, Hälsa och omvårdnad samt Samhälle och välfärd. Forskningen vid akademin organiseras inom Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), som är en mångvetenskaplig forskningsmiljö.

Det är avdelningen för Samhälle och välfärd som nu söker en universitetslektor i arbetsvetenskap

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna avser undervisning, forskning och administration. Undervisningsdelen sker på grund- och avancerad nivå inom program och fristående kurser och bedrivs företrädelsevis på svenska men undervisning på engelska kan också förekomma. Undervisning bedrivs främst inom arbetsvetenskap, men undervisning inom andra ämnen kan förekomma. I arbetsuppgifterna ingår även att bedriva utvecklingsarbete av kurser på grund och avancerad nivå. Administrativa uppgifter ingår också. En arbetsuppgift är också att bidra i utvecklingen av ett nytt arbetsvetenskapligt program.

En central arbetsuppgift i anställningen är att bedriva forskning i arbetsvetenskap – såväl inom den akademiska disciplinen som i dialog med andra närliggande områden. Som forskare förväntas du bidra till forskningsprojekt av hög vetenskaplig kvalitet. En viktig arbetsuppgift är att stärka högskolans forskning och utbildning inom arbetsvetenskap för att säkerställa utvecklingen av och kvalitéten i ett nytt arbetsvetenskapligt program.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom arbetsvetenskap alternativt inom angränsande områden, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Högskolan i Halmstad har dessutom beslutat om följande bedömningsgrunder vid anställning av lektor:
• Ledarskapsförmåga och administrativ skicklighet
• Förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Övriga kvalifikationer

Det är meriterande med erfarenhet av undervisning samt forskning om grupper exkluderade från arbetsmarknaden och i relation till det hur processer av exkludering och inkludering ser ut inom olika områden och branscher på en svensk och internationell arbetsmarknad, samt vilka globala och lokala processer som driver denna utveckling.

Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav. Du som söker ska vara självgående, ha god samarbetsförmåga, vara strukturerad och kunna inspirera andra. Utöver den allmänna behörigheten enligt ovan kräver Högskolan i Halmstad att lektor ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper. I de fall någon inte uppfyller dessa krav ska kompetensen förvärvas inom två år från anställningens början.

Ansökan

Ansökan ska bestå av ett elektroniskt (en pdf-fil) paket, vart och ett innehållande:
• En avsiktsförklaring om vilka mål och visioner den sökande avser att söka uppfylla genom anställningen.
• En styrkt merit- och tjänsteförteckning (CV), med angivande av referenser, klart dokumenterad och styrkt med intyg/betyg. • En fullständig publikationslista.
• En redogörelse för det som sökande åberopar för bedömning av de olika bedömningsgrunderna:
a) vetenskaplig skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den vetenskapliga bakgrunden, den vetenskapliga produktionen, nationella och internationella forskarkontakter. Exempel på dokumentation är avhandling, artiklar, recensioner, publikationer (även under produktion), nationella och internationella priser och utmärkelser, intyg och omdömen om vetenskaplig skicklighet.
b) pedagogisk skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den pedagogiska bakgrunden, den sökandes pedagogiska grundsyn, hur den sökande arbetar med sin egen och studenternas lärutveckling och bidrar till pedagogisk utveckling m m. Exempel på dokumentation är betyg från högskolepedagogisk och annan pedagogisk utbildning, utvärderingar, självvärdering, pedagogiska priser, kurs- och konferensprogram, undervisningsmaterial, intyg och omdömen om pedagogisk skicklighet m.m.
c) ledarskap och administrativ skicklighet ska vara väl dokumenterat genom intyg och/eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser.
d) samverkan med det omgivande samhället ska vara väl dokumenterad, till exempel genom intyg och/ eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser.
• Maximalt åtta (8) åberopade publikationer.

Alla kopior ska vara vidimerade.

Övrigt

Högskolan i Halmstad tillämpar individuell lönesättning, var god och ange ditt löneanspråk. Vi ser gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Välkommen med din ansökan!Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/89
Kontakt
  • Helena Eriksson, avdelningschef, 035-167360
Facklig företrädare
  • Kristina Hildebrand, Saco-S, 070-7721015
  • Anniqa Lagergren, OFR, 035-167655
  • Camilla Soto, ST, 035-167242
Publicerat 2020-11-11
Sista ansökningsdag 2021-01-03

Tillbaka till lediga jobb