Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi

Högskolan i Halmstad rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället. Ända sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande. I dag är vi cirka 650 medarbetare och ca 11 000 studenter, har ett brett utbildningsutbud och internationellt välrenommerad forskning som bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.

Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för Informationsteknologi.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna avser undervisning, forskning, uppsatshandledning och administration. Undervisningsdelen sker på grund- och avancerad nivå inom program och fristående kurser och bedrivs företrädesvis på svenska men undervisning på engelska kan också förekomma.

 • Ledning samt genomförande av forskningsarbete i externt finansierade projekt.
 • Forskningsansökningsarbete i samarbete med internationella och externa samarbetspartners.
 • Upprättande av nya nätverk samt konsolidering av redan existerande samarbeten. Internt utvecklingsarbete inom HH.
 • Medverkan som expert i externa uppdrag.
 • Undervisning samt kursutvecklingsarbete på informatikprogrammen DDI, ASP samt DSI.
 • Handledning på avancerad och doktorsnivå.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som lektor är dels den som har visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (Högskoleförordningen 4 kap 4 §). Utöver den allmänna behörigheten ovan är det mycket meriterande om sökande har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper. I de fall någon inte uppfyller dessa krav ska kompetensen förvärvas inom två år från anställningens början.

Du som sökande har en doktorsexamen i ett för designetnografi relevant ämnesområde (samhällsorienterade, beteendevetenskapliga och designorienterade discipliner).

 • Erfarenhet av att leda och bedriva forsknings- och undervisningsarbete kopplat till designetnografi.
 • Erfarenhet av att söka och erhålla forskningsmedel i konkurrens.
 • Kunna skriva och tala engelska flytande på formell nivå.
 • Visad god kommunikativ förmåga i tvärvetenskapliga utbildnings-och forskningssammanhang.

Meriterande:

 • Att skriva och tala svenska flytande på formell nivå.
 • Handledning på doktorsnivå.
 • Aktiv roll i internationella nätverk med koppling till designetnografi.
 • Erfarenhet av tvärvetenskapliga forsknings- och undervisningssamarbeten.
 • Visad kapacitet att initiera, ansöka framgångsrikt och genomföra designetnografiska forskningsprojekt med externa aktörer.
 • Visad expertkunskap inom undervisning inom högre utbildning samt erfarenhet av att undervisa på forsknings- och masternivå.

Den sökande ska vara självgående, ha god samarbetsförmåga, vara strukturerad och kunna inspirera andra. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet styrkta av referenser från tidigare arbetsgivare.

Bedömningsgrunder
”Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet av anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika storomsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket” (= den
vetenskapliga kompetensen).”Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av lektor” (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).
Högskolan i Halmstad har beslutat om följande bedömningsgrunder (utöver vetenskaplig och pedagogisk skicklighet) vid anställning av lektor:
– ledarskapsförmåga och administrativ skicklighet samt
– förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Ansökan
Ansökan ska bestå av:
1. En avsiktsförklaring om vilka mål och visioner den sökande avser att söka uppfylla genom anställningen, dessa ska avse såväl undervisning som forskning.
2. En styrkt merit- och tjänsteförteckning (CV), med angivande av referenser, klart dokumenterad och styrkt med intyg/betyg.
3. En fullständig publikationslista.
4. En redogörelse för det som sökanden åberopar för bedömning av de olika bedömningsgrunderna: a)
vetenskaplig skicklighet b) pedagogisk skicklighet c) ledarskap och administrativ skicklighet d)samverkan med det omgivande samhället
5. Maximalt åtta (8) åberopade publikationer.
6. Löneanspråk (individuell lönesättning tillämpas på högskolan i Halmstad).
Alla kopior ska vara vidimerade.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-01-01 eller så snart som möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/73
Kontakt
 • Stefan Byttner, 035-167792
Facklig företrädare
 • Kristina Hildebrand, Saco-S, 070-7721015
 • Camilla Soto, ST, 035-167242
 • Anniqa Lagergren, OFR, 035-167655
Publicerat 2020-10-12
Sista ansökningsdag 2020-11-01

Tillbaka till lediga jobb