Högskolan i Halmstad, Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Högskolan i Halmstad är en ung och innovativ högskola med 10 000 studenter och 600 anställda. Akademin för företagande, innovation och hållbarhet är en av Högskolans fyra akademier, med 105 medarbetare som bedriver utbildning, forskning och samverkan inom och mellan ämnesområdena ekonomi, teknik och naturvetenskap. Det akademiska arbetet bedrivs inom ramen för två forskningsmiljöer (Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning, samt Rydberg Laboratory for Applied Sciences) och fem avdelningar (Biomekanik och maskinteknik, Bygg- och energiteknik, Ekonomi, Innovation management och Miljö- och biovetenskap).

Beskrivning

Vi söker en lektor i Naturvårdsbiologi till avdelningen för miljö- och biovetenskap. Inom avdelningen bedrivs undervisning inom områdena miljövetenskap, biologi och biomedicin. Vi bedriver också distansutbildning i miljövetenskap, miljöskydd och biologi. På avdelningen bedrivs forskning i tillämpad naturvetenskap. Vi är ca 20 anställda på avdelningen och 12 arbetar inom miljö- och biologiområdet. Sommaren 2020 flyttade akademin in i nya ändamålsenliga lokaler.

Arbetsuppgifter

Anställningen som universitetslektor avser undervisning, forskning samt samverkan med det omgivande samhället. Undervisning bedrivs inom programmen Naturvård och artmångfald (kandidat), Miljö, innovation och hållbarhet (kandidat) samt Tillämpad miljövetenskap (magister).

I arbetsuppgifterna ingår kursansvar inklusive kursutveckling och administrativa uppgifter. Ledningsuppgifter såsom programledarskap kan komma att ingå liksom laboratorieansvar eller arbete med hållbarhetsfrågor. Att följa utvecklingen inom ämnesområdet utgör också en arbetsuppgift, liksom deltagande i arbetet med grundutbildningens forskningsförankring och internationalisering.

Högskolan i Halmstad förutsätter att du som forskare söker externa forskningsmedel och engagerar dig i den samverkan vi utvecklar med vår omvärld. God förmåga till att samarbeta med kollegor från olika ämnesdiscipliner är också av vikt.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som lektor är den som har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdena biologi, naturvård eller miljö eller som har motsvarande vetenskaplig kompetens inom naturvård eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav. Du som söker ska vara självgående, ha god samarbetsförmåga, vara strukturerad och kunna inspirera andra. Utöver den allmänna behörigheten enligt ovan kräver Högskolan i Halmstad att lektor ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper. I de fall någon inte uppfyller dessa krav ska kompetensen förvärvas inom två år från anställningens början.

Bedömningsgrunder

Högskolan i Halmstad har beslutat om följande bedömningsgrunder vid anställning av lektor:
• Vetenskaplig skicklighet
• Pedagogisk skicklighet
• Ledarskap och administrativ skicklighet
• Förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Ansökan

Ansökan ska bestå av ett elektroniskt (en pdf-fil) paket, vart och ett innehållande:
• En avsiktsförklaring om vilka mål och visioner den sökande avser att söka uppfylla genom anställningen.
• En styrkt merit- och tjänsteförteckning (CV), med angivande av referenser, klart dokumenterad och styrkt med intyg/betyg.
• En fullständig publikationslista.
• En redogörelse för det som sökanden åberopar för bedömning av de olika bedömningsgrunderna: a)vetenskaplig skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den vetenskapliga bakgrunden, den vetenskapliga produktionen, nationella och internationella forskarkontakter. Exempel på dokumentation är avhandling, artiklar, recensioner, publikationer (även under produktion), nationella och internationella priser och utmärkelser, intyg och omdömen om vetenskaplig skicklighet. b)pedagogisk skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den pedagogiska bakgrunden, den sökandes pedagogiska grundsyn, hur den sökande arbetar med sin egen och studenternas lärutveckling och bidrar till pedagogisk utveckling m m. Exempel på dokumentation är betyg från högskolepedagogisk och annan pedagogisk utbildning, utvärderingar, självvärdering, pedagogiska priser, kurs- och konferensprogram, undervisningsmaterial, intyg och omdömen om pedagogisk skicklighet m.m. c)ledarskap och administrativ skicklighet ska vara väl dokumenterat genom intyg och/eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser. d)samverkan med det omgivande samhället ska vara väl dokumenterad, till exempel genom intyg och/ eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser.
• Maximalt åtta (8) åberopade publikationer. Alla kopior ska vara vidimerade.

Övrigt

Högskolan i Halmstad tillämpar individuell lönesättning, var god och ange ditt löneanspråk. Vi ser gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/66
Kontakt
  • Eva Strandell, 035-167422
Facklig företrädare
  • Kristina Hildebrand, Saco-S, 070-7721015
  • Anniqa Lagergren, OFR, 035-167655
Publicerat 2020-09-28
Sista ansökningsdag 2020-11-09

Tillbaka till lediga jobb