Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

Beskrivning

Vi söker en universitetslektor i kemi till avdelningen för miljö- och biovetenskap inom akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap. Inom avdelningen bedrivs undervisning inom områdena miljövetenskap, biologi och biomedicin. Vi bedriver också distansutbildning i miljövetenskap, miljöskydd och biologi. På avdelningen bedrivs forskning i tillämpad naturvetenskap. Vi är ca 20 anställda på avdelningen och 9 arbetar inom miljöområdet. Under sommaren 2020 flyttar vi till helt nya lokaler närmre in på campusområdet.

Arbetsuppgifter

Anställningen som universitetslektor avser undervisning, forskning samt samverkan med det omgivande samhället. Undervisning bedrivs inom program och kurser bland annat inom programmen Miljö, Innovation och Hållbarhet och Naturvård och Artmångfald.  Kurser som kommer vara aktuella är Vattnets kemi, Atmosfär och klimat, Markvetenskap- kretslopp och resurser samt på Tekniskt basår på kursen bas-kemi. I arbetsuppgifterna ingår kursansvar inklusive kursutveckling och administrativa uppgifter. Ledningsuppgifter såsom programledarskap kan komma att ingå liksom laboratorieansvar eller arbete med hållbarhetsfrågor. Att följa utvecklingen inom ämnesområdet utgör också en arbetsuppgift, liksom deltagande i arbetet med grundutbildningens forskningsförankring och internationalisering.

I forskningsgruppen Rydberglaboratoriet för Tillämpad Naturvetenskap bedrivs flervetenskaplig forskning bl.a. inom områdena biologi, biomedicin och miljövetenskap. Vi har ett särskilt fokus på miljöinnovationer och forskar inom områdena ekosystemvetenskap (bl.a. biodiversitet, ekosystemtjänster, miljöpåverkan), vattenresurshantering (bl.a. naturbaserade lösningar, miljöriskbedömning) och förnybar energi (bl.a. biogas och vindkraft). Vi bedriver också tematisk forskning tillsammans med forskare i innovationsvetenskap, företagsekonomi och industriell organisation inom områdena cirkulär ekonomi, hållbara affärsmodeller och riskhantering.

Högskolan i Halmstad förutsätter att du som forskare söker externa forskningsmedel och engagerar dig i den samverkan vi utvecklar med vår omvärld. God förmåga till att samarbeta med kollegor från olika ämnesdiscipliner är också av vikt.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Bred kompetens inom ämnesområdet miljökemi eller inom annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav. Du som söker ska vara självgående, ha god samarbetsförmåga, vara strukturerad och kunna inspirera andra. 

Utöver den allmänna behörigheten enligt ovan kräver Högskolan i Halmstad att lektor ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper. I de fall någon inte uppfyller dessa krav ska kompetensen förvärvas inom två år från anställningens början.

Bedömningsgrunder

Högskolan i Halmstad har beslutat om följande bedömningsgrunder vid anställning av lektor:
• Vetenskaplig skicklighet
• Pedagogisk skicklighet
• Ledarskap och administrativ skicklighet
• Förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Ansökan

Ansökan ska bestå av ett elektroniskt (en pdf-fil) paket, vart och ett innehållande:

• En avsiktsförklaring om vilka mål och visioner den sökande avser att söka uppfylla genom anställningen.
• En styrkt merit- och tjänsteförteckning (CV), med angivande av referenser, klart dokumenterad och styrkt med intyg/betyg.
• En fullständig publikationslista.
• En redogörelse för det som sökanden åberopar för bedömning av de olika bedömningsgrunderna: a)vetenskaplig skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den vetenskapliga bakgrunden, den vetenskapliga produktionen, nationella och internationella forskarkontakter. Exempel på dokumentation är avhandling, artiklar, recensioner, publikationer (även under produktion), nationella och internationella priser och utmärkelser, intyg och omdömen om vetenskaplig skicklighet. b)pedagogisk skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den pedagogiska bakgrunden, den sökandes pedagogiska grundsyn, hur den sökande arbetar med sin egen och studenternas lärutveckling och bidrar till pedagogisk utveckling m m. Exempel på dokumentation är betyg från högskolepedagogisk och annan pedagogisk utbildning, utvärderingar, självvärdering, pedagogiska priser, kurs- och konferensprogram, undervisningsmaterial, intyg och omdömen om pedagogisk skicklighet m.m. c)ledarskap och administrativ skicklighet ska vara väl dokumenterat genom intyg och/eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser. d)samverkan med det omgivande samhället ska vara väl dokumenterad, till exempel genom intyg och/ eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser. • Maximalt åtta (8) åberopade publikationer. Alla kopior ska vara vidimerade.

Övrigt

Högskolan i Halmstad tillämpar individuell lönesättning, var god och ange ditt löneanspråk.

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/44
Kontakt
  • Eva Strandell, avdelningschef, 035-16 74 22
Facklig företrädare
  • Kristina Hildebrand, Saco-S, 070-7721015
  • Anniqa Lagergren, OFR, 035-167655
  • Camilla Soto, ST, 035-167242
Publicerat 2020-06-23
Sista ansökningsdag 2020-08-03

Tillbaka till lediga jobb