Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd

Beskrivning

Högskolan i Halmstad rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället. Ända sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande. I dag är vi ca 650 medarbetare och ca 9 000 studenter, har ett brett utbildningsutbud och internationellt välrenommerad forskning som bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.

Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för Hälsa och välfärd. I uppdraget ingår dock att stödja högskolan och tillsammans med akademierna initiera insatser i syfte att etablera utbildnings- och forskningssamverkan med universitet i Afrika för att åstadkomma ökat student- och personalutbyte.

Arbetsuppgifter

Som internationell koordinator medverkar du i och är en resurs i dialogen med universitet och forskare i forskningsprojekt som är under uppbyggnad. Detta i syfte att åstadkomma konkreta samarbeten och möjliggöra ökad finansiering.

I ditt uppdrag ingår att utarbeta en strategisk plan avseende samverkan med afrikanska universitet. Planens syfte ska vara att bidra till ökad andel internationella studenter vid Högskolan i Halmstad och samtidigt stimulera till personalutbyte mellan lärosäten.

Kvalifikationer

Du har en doktorsexamen inom ämnesområde som arbetsgivaren finner relevant. Tjänsten kräver goda språkkunskaper i svenska, engelska och franska.

Arbetet kräver att du har god kännedom om akademiska organisationer samt etablerade kontakter med afrikanska lärosäten. Meriterande är om du har erfarenhet av utbildnings- och forskningsverksamhet vid Halmstad högskola.

Ansökan

Till ansökan ska bifogas cv samt examensbevis. Meritförteckning och övriga handlingar som sökande önskar åberopa ska bifogas. Kopior ska vara vidimerade. Ansökan görs genom Högskolan i Halmstads rekryteringssystem (se länk på denna sida).Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2020-06-30
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2020-03-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 60%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/5
Kontakt
  • Lena-Karin Erlandsson, 072-977 38 18
Facklig företrädare
  • Kristina Hildebrand, Saco-S, 070-7721015
  • Camilla Soto, ST, 035-167242
Publicerat 2020-02-07
Sista ansökningsdag 2020-02-21

Tillbaka till lediga jobb