Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Högskolan i Halmstad är en arbetsplats för lärande, utveckling och forskning, och rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället. I dag är vi cirka 650 medarbetare och ca 9 000 studenter, har ett brett utbildningsutbud och internationellt välrenommerad forskning som bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Lärosätets storlek och organisation underlättar samverkan över ämnes- och områdesgränser. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.  

Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier. Vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle bedrivs utbildning på grund- och avancerad nivå, uppdragsutbildning, forskning samt regional och internationell samverkan inom områden som rör skola, samhälle, kommunikation och kultur. Akademin är inne i en intensiv utvecklingsfas av konsolidering och profilering med målet att stärka och förena ämnesdjup med tvärvetenskaplig samverkan. Akademin har en labbmiljö, Digitalt laborativt centrum (DLC), för utbildning, forskning och samverkan.En annan viktigt nod för Akademin är RUC, Regionalt utvecklingscentrum, som samverkar tätt med bland annat regionen och kommunerna.

Vi söker en universitetslektor i litteraturvetenskap för en tidsbegränsad anställning under perioden 200101 till och med 200614. Omfattning 30%. Placering på Akademin för lärande, humaniora och samhälle (LHS), avdelningen för humaniora och samhälle. 

Arbetsuppgifter
Undervisning och handledning i litteraturvetenskap inom ämneslärarutbildningen samt ev undervisning inom grundlärarutbildningen.

Behörighet:
Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i litteraturvetenskap. (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).

Utöver den allmänna behörigheten enligt ovan är det meriterande om sökande har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper. 

Bedömningsgrunder:
"Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet av anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket" (= den vetenskapliga kompetensen)."Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av lektor" (Högskoleförordningen 4 kap 4 §)

Högskolan i Halmstad har beslutat om följande bedömningsgrunder (utöver vetenskaplig och pedagogisk skicklighet) vid anställning av lektor: administrativ skicklighet, skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Kvalifikationer

  • Akademisk examen motsvarande fil dr i litteraturvetenskap.
  • Erfarenhet av undervisning och handledning på högskolenivå.
  • Erfarenhet av undervisning och handledning inom ämneslärarutbildningen är meriterande.

Ansökan ska innehålla:
1. En styrkt merit- och tjänsteförteckning (CV), med angivande av referenser, klart dokumenterad och styrkt med intyg/betyg

2. En kortfattad redogörelse för det som sökanden åberopar för de olika bedömningsgrunderna:

a) vetenskaplig skicklighet
b) pedagogisk skicklighet
c) samarbetsförmåga, ledarskap och administrativ skicklighet  
d) samverkan med det omgivande samhället

3. Maximalt åtta (8) åberopade publikationer.

4. Löneanspråk (individuell lönesättning tillämpas på Högskolan i Halmstad).

Alla kopior ska vara vidimerade.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2020-01-01
Löneform fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 30 %
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/145
Kontakt
  • Helen Fuchs, 035-167234
Facklig företrädare
  • Kristina Hildebrand, Saco-S, 070-7721015
  • Anniqa Lagergren, OFR, 035-167655
Publicerat 2019-11-05
Sista ansökningsdag 2019-11-26

Tillbaka till lediga jobb