Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Vi söker en universitetslektor i utbildningsvetenskap med inriktning allmän didaktik för en tillsvidareanställning, med placering vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle (LHS), avdelningen för lärande.

Högskolan i Halmstad är en arbetsplats för lärande, utveckling och forskning. Här finns ca 5000 helårstudenter och ca 600 anställda inom utbildning, forskning, administration och stöd. Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier som verkar inom följande områden: ekonomi, teknik och naturvetenskap; data- och elektroteknik, informationsvetenskap; hälsa och samhälle; lärarutbildning, humaniora och samhälle. Lärosätets storlek och organisation underlättar tvärvetenskaplig samverkan över ämnes- och områdesgränser. Profilområden som smarta städer, hälsoinnovation, digitalisering och gränsöverskridande bildning skapar förutsättningar för detta inom utbildning och forskning.

Vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle utbildas framtidens lärare samt språk-, kultur- och statsvetare. Förutom flera lärarutbildningar riktade mot förskolan till och med gymnasiet, ger akademin grundutbildningar inom stats-, språk- och kulturvetenskap. Utbildningarnas strävan är att nyskapande och kreativa anslag integreras i såväl undervisning som examination.

Skolforskningen inom miljön CLKS, Centrum för lärande, kultur och samhälle, präglas av praktiknära forskning med fokus på digitalisering betydelse för utbildning och samhället i övrigt. Samverkan sker såväl systematiskt som med flexibilitet med olika aktörer i samhället. Även utbildning sker i hög grad i nära samverkan med regionens grund- och gymnasieskolor, vilket bland annat lett till en långsiktigt etablerad verksamhet med övningsförskolor och övningsskolor.

DLC, Digitalt laborativt centrum, är en av Akademins kreativa miljöer för lärare, forskare och studenter. Det är en plattform för samverkan för att möta nuvarande och framtida utmaningar kopplat till utbildning och fortbildning i relation till digitalisering. DLC utvecklas ständigt som arena för samarbete med andra akademier i projekt och utbildningar som handlar om mång- och tvärvetenskapligt digitalt lärande.”

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna avser undervisning, forskning, uppsatshandledning och administration. Undervisningsdelen sker på grundnivå inom lärarutbildningens samtliga program och bedrivs på svenska. Undervisningen bedrivs huvudsakligen med utgångspunkt i allmändidaktiska frågor med ett särskilt fokus på bedömning och betygssättning, skolutveckling, specialpedagogik, värdegrunder, skolans demokratiska uppdrag, likabehandling och interkulturalitet. Undervisning inom andra områden kan också förekomma. I anställningen ingår även utvecklingsarbete av kurser och program. Administrativa uppgifter ingår också i anställningen. Som lektor förväntas du bidra till undervisning och forskning av hög vetenskaplig och didaktisk kvalitet. Du förväntas samarbeta inom Högskolan i Halmstad, med nationella och internationella partners och bidra aktivt till utvecklingen av en komplett akademisk miljö.

I anställningen ingår 30 % forskning under det första året. Därefter förväntas forskningsdelen i anställningen finansieras av internt och extern sökta medel. Anställningen innebär förutom forskning även deltagande i undervisning i uppdragsutbildning, handledning, och examinatorskap.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor är inom annat än konstnärlig verksamhet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (HF 4 kap 4 §). Den sökande ska ha disputerat i ett ämne med hög relevans för inriktningen på anställningen.

För Högskolan i Halmstad är det mycket meriterande om sökande har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper. I de fall någon inte uppfyller detta ska den högskolepedagogiska kompetensen förvärvas inom två år från anställningens början.

Meriterande är om den sökande har lärarexamen med relevans för anställningen och/eller att ha bedrivit egen forskning med liknande inriktning. Särskilt meriterande är också om den sökande har tidigare dokumenterade erfarenheter av framgångsrikt pedagogiskt utvecklingsarbete inom akademin samt av att handleda examensarbeten. Ett krav på den sökande är att denne har erfarenhet av undervisning/pedagogisk verksamhet inom skolan eller någon av lärarutbildningens förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarutbildningar (/motsvarande). Finns erfarenhet i samtliga utbildningssammanhang är det till fördel för den sökande.

Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav, undervisningen sker dock huvudsakligen på svenska. Du som söker ska vara självgående, ha god samarbetsförmåga, vara strukturerad och kunna inspirera andra.

Bedömningsgrunder
Högskolan i Halmstad har beslutat om följande bedömningsgrunder vid anställning av lektor: vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, ledarskap och administrativ skicklighet och samverkan med det omgivande samhället

Ansökan ska innehålla:
1. En avsiktsförklaring om vilka mål och visioner den sökande avser att söka uppfylla genom anställningen.
2. En styrkt merit- och tjänsteförteckning (CV), med angivande av referenser, klart dokumenterad och styrkt med intyg/betyg
3. En fullständig publikationslista.
4. En kortfattad redogörelse för det som sökanden åberopar för de olika bedömningsgrunderna: a) vetenskaplig skicklighet b) pedagogisk skicklighet c) samarbetsförmåga, ledarskap och administrativ skicklighet d) samverkan med det omgivande samhället
5. Maximalt åtta (8) åberopade samt bifogade publikationer.
6. Löneanspråk (individuell lönesättning tillämpas på Högskolan i Halmstad).
Alla kopior ska vara vidimerade.

Högskolan i Halmstad välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/123
Kontakt
  • Mattias Nilsson, avdelningschef , 0708106553
  • Anna Friis, HR-specialist, 035-167622
Facklig företrädare
  • Kristina Hildebrand, Saco-S, 070-7721015
  • Anniqa Lagergren, OFR, 035-167655
Publicerat 2019-10-17
Sista ansökningsdag 2019-12-01

Tillbaka till lediga jobb