Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd

Beskrivning

Högskolan i Halmstad rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället. Ända sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande. I dag är vi cirka 650 medarbetare och ca 9 000 studenter, har ett brett utbildningsutbud och internationellt välrenommerad forskning som bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan deltar aktivt i
samhällsutvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor. 

Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för Hälsa och välfärd.

Inom avdelningen samhälle och välfärd pågår projektet "Unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning på arbetsmarknaden - framgångsfaktorer för förvärvsarbete och därmed minskat beroende av socialförsäkringen". Projektet ingår i ett forskningsprogram som sedan 2008 studerar sysselsättning för unga vuxna som gått i gymnasiesärskola.  

Inom ramarna för projektet och i linje med projektets syfte ingår det i rollen som postdoktor att bedriva forskning och publicera resultaten i internationella tidskrifter samt i en rapport på svenska. I rollen ingår framförallt ansvar för den del av projektet som innehåller intervjuer med arbetstagare med intellektuell funktionsnedsättning och deras arbetsgivare.

Önskad start på anställningen är 2020-01-01 med slut 2021-12-31. Omfattningen är 100 %.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen i relevant akademiskt ämne, och som avlagt doktorsexamen senast vid anställningens tillträde och högst tre år före ansökningstiden utgång.

Högskolan i Halmstad har beslutat om följande bedömningsgrunder vid anställning av postdoktor: vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, ledarskap och administrativ skicklighet samt samverkan med det omgivande samhället.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att läggas vid vetenskaplig skicklighet visad genom egen forskning och gedigna kunskaper om funktionshinder och funktionshinderrelaterad forskning. Stor vikt kommer att fästas vid erfarenhet av intervjuer med personer med kognitiva svårigheter, erfarenhet av kvalitativa analyser, förmåga att arbeta självständigt och i samarbete med forskare inom forskningsprogrammets övriga delstudier.

Ansökan ska innehålla:

 1. En avsiktsförklaring om vilka mål och visioner den sökande avser att söka uppfylla genom anställningen
 2. En styrkt merit- och tjänsteförteckning (CV), med angivande av referenser, klart dokumenterad och styrkt med intyg/betyg.
 3. En fullständig publikationslista.
 4. En redogörelse för det som sökanden åberopar för bedömning av den vetenskapliga skickligheten. Denna ska vara dokumenterad och omfatta den vetenskapliga bakgrunden, den vetenskapliga produktionen, nationella och internationella forskarkontakter. Exempel på dokumentation är avhandling, artiklar, recensioner, publikationer (även under produktion), nationella och internationella priser och utmärkelser, intyg och omdömen om vetenskaplig skicklighet. I de fall även annan skicklighet (t ex pedagogisk skicklighet) krävs i annonsen, ska ansökan även innehålla en redogörelse för samt dokumentation av den skickligheten.
 5. Maximalt åtta (8) åberopade publikationer.
 6. Löneanspråk (individuell lönesättning tillämpas på Högskolan i Halmstad).

Alla kopior ska vara vidimerade.

Högskolan i Halmstad välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/118
Kontakt
 • Helena Eriksson, avdelningschef, 035-167360
 • Magnus Tideman, professor, 035-167181
Facklig företrädare
 • Kristina Hildebrand, Saco-S, 070-7721015
 • Camilla Soto, ST, 035-167242
 • Anniqa Lagergren, OFR, 035-167655
Publicerat 2019-10-01
Sista ansökningsdag 2019-10-21

Tillbaka till lediga jobb