Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Vi söker en universitetslektor i lärandemiljöer och och digitalisering för en tillsvidareanställning.

Högskolan i Halmstad är en arbetsplats för lärande, utveckling och forskning. Här finns ca 5000 helårstudenter och ca 600 anställda. Lärosätets storlek och organisation underlättar tvärvetenskaplig samverkan över ämnes- och områdesgränser. Profilområden som smarta städer, hälsoinnovation, digitalisering och gränsöverskridande bildning skapar förutsättningar för detta inom utbildning och forskning.

Vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle utbildas framtidens lärare samt språk-, kultur- och statsvetare. Förutom flera lärarutbildningar riktade mot förskolan till och med gymnasiet, ger akademin grundutbildningar inom stats-, språk- och kulturvetenskap. Utbildningarnas strävan är att nyskapande och kreativa anslag integreras i såväl undervisning som examination.

Skolforskningen inom miljön CLKS, Centrum för lärande, kultur och samhälle, präglas av praktiknära forskning med fokus på digitalisering betydelse för utbildning och samhället i övrigt. Samverkan sker såväl systematiskt som med flexibilitet med olika aktörer i samhället. Även utbildning sker i hög grad i nära samverkan med regionens grund- och gymnasieskolor, vilket bland annat lett till en långsiktigt etablerad verksamhet med övningsförskolor och övningsskolor. DLC, Digitalt laborativt centrum, är en av Akademins kreativa miljöer för lärare, forskare och studenter. Det är en plattform för samverkan för att möta nuvarande och framtida utmaningar kopplat till utbildning och fortbildning i relation till digitalisering. DLC utvecklas ständigt som arena för samarbete med andra akademier i projekt och utbildningar som handlar om mång- och tvärvetenskapligt digitalt lärande.”

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna avser undervisning och forskning inom ramen för lärarutbildningens strategiska arbete med att möta och agera i relation till det ökade behovet av elevers och lärares digitala kompetenser och bidra till utvecklingen av digitala och analoga lärmiljöer med inslag av digitala verktyg och medier. Genom detta blir en av dina huvudsakliga arbetsuppgifterna att bidra till en lärarutbildning som formar framtidens lärares, och därigenom elevers, kompetenser att arbeta i ett digitalt landskap med nya möjligheter för barn och ungas lärande. Andra undervisningsområden som ingår är etik och juridik på nätet, digitala ungdomskulturer, kunskap och fakta i en digitaliserad värld och kommunikationens föränderliga villkor. Inriktningen mot digitalisering omfattar även kunskap om digitala mediers påverkan på förutsättningarna för kunskapsbildning, exempelvis frågor kring hur digitala läromedels utformning påverkar förståelsen av kunskapsstoff.

I anställningen förväntas du arbeta för en integrerad miljö där utbildning, forskning, samverkan och tillämpning utgör naturliga inslag. Det innebär också att du aktivt ska bidra till ökad aktivitet i akademins Digitala laborativa center (DLC), samarbeta inom Högskolan i Halmstad, med nationella och internationella partners och genom detta bidra till utvecklingen av en komplett akademisk miljö .

I anställningen ingår 30 % forskning under det första året med ett särskilt fokus lärandemiljöer och digitalisering. Därefter förväntas forskningsdelen i anställningen finansieras av internt och extern sökta medel. Anställningen innebär förutom forskning även deltagande i undervisning i ordinarie kurser och program inom lärarutbildningens samtliga delar, uppdragsutbildning, handledning, examinatorskap och kursansvar. Även administrativa arbetsuppgifter ingår. Ytterligare en del i anställningen omfattar att kunna utgöra stöd och inspiration för kollegors utveckling inom digitaliseringsområdet avseende såväl forskning som utbildning.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor är inom annat än konstnärlig verksamhet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (HF 4 kap 4 §). Den sökande ska ha disputerat i ett ämne med hög relevans för inriktningen mot lärandemiljöer och digitalisering. För Högskolan i Halmstad är det mycket meriterande om sökande har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper. I de fall någon inte uppfyller detta ska den högskolepedagogiska kompetensen förvärvas inom två år från anställningens början.

Meriterande är om den sökande har lärarexamen och/eller har bedrivit egen ämnesdidaktisk forskning med inriktning mot lärandemiljöer och digitalisering. Särskilt meriterande är också om den sökande har tidigare dokumenterade erfarenheter av framgångsrikt pedagogiskt utvecklingsarbete inom akademin samt av att handleda examensarbeten. Ett krav på den sökande är att denne har erfarenhet av undervisning/pedagogisk verksamhet i någon av lärarutbildningens förskollärar-, grundlärar- och gymnasielärarutbildningar (/motsvarande). Finns erfarenhet i samtliga utbildningsdelar är det till fördel för den sökande. Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav, undervisningen sker dock huvudsakligen på svenska. Du som söker ska vara självgående, ha god samarbetsförmåga, vara strukturerad och kunna inspirera andra

Bedömningsgrunder
Högskolan i Halmstad har beslutat om följande bedömningsgrunder vid anställning av lektor: vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, ledarskap och administrativ skicklighet och samverkan med det omgivande samhället

Ansökan ska innehålla:
1. En avsiktsförklaring om vilka mål och visioner den sökande avser att söka uppfylla genom anställningen.
2. En styrkt merit- och tjänsteförteckning (CV), med angivande av referenser, klart dokumenterad och styrkt med intyg/betyg
3. En fullständig publikationslista.
4. En kortfattad redogörelse för det som sökanden åberopar för de olika bedömningsgrunderna: a) vetenskaplig skicklighet b) pedagogisk skicklighet c) samarbetsförmåga, ledarskap och administrativ skicklighet d) samverkan med det omgivande samhället
5. Maximalt åtta (8) åberopade samt bifogade publikationer.
6. Löneanspråk (individuell lönesättning tillämpas på Högskolan i Halmstad).
Alla kopior ska vara vidimerade.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/114
Kontakt
  • Mattias Nilsson, avdelningschef , 0708106553
  • Susanna Öhman, Akademichef, 035-167100
  • Anna Friis, Hr-specialist, 035-167622
Facklig företrädare
  • Kristina Hildebrand, Saco-S, 070-7721015
  • Anniqa Lagergren, OFR, 035-167655
Publicerat 2019-10-21
Sista ansökningsdag 2019-12-01

Tillbaka till lediga jobb