Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Vi söker en biträdande universitetslektor i digitalt lärande med placering vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle (LHS), avdelningen för lärande.

Högskolan i Halmstad är en arbetsplats för lärande, utveckling och forskning. Här finns ca 5000 helårstudenter och ca 600 anställda. Lärosätets storlek och organisation underlättar tvärvetenskaplig samverkan över ämnes- och områdesgränser. Profilområden som smarta städer, hälsoinnovation, digitalisering och gränsöverskridande bildning skapar förutsättningar för detta inom utbildning och forskning.

Vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle utbildas framtidens lärare samt språk-, kultur- och statsvetare. Förutom flera lärarutbildningar riktade mot förskolan till och med gymnasiet, ger akademin grundutbildningar inom stats-, språk- och kulturvetenskap. Utbildningarnas strävan är att nyskapande och kreativa anslag integreras i såväl undervisning som examination.

Skolforskningen inom miljön CLKS, Centrum för lärande, kultur och samhälle, präglas av praktiknära forskning med fokus på digitalisering betydelse för utbildning och samhället i övrigt. Samverkan sker såväl systematiskt som med flexibilitet med olika aktörer i samhället. Även utbildning sker i hög grad i nära samverkan med regionens grund- och gymnasieskolor, vilket bland annat lett till en långsiktigt etablerad verksamhet med övningsförskolor och övningsskolor.

DLC, Digitalt laborativt centrum, är en av Akademins kreativa miljöer för lärare, forskare och studenter. Det är en plattform för samverkan för att möta nuvarande och framtida utmaningar kopplat till utbildning och fortbildning i relation till digitalisering. DLC utvecklas ständigt som arena för samarbete med andra akademier i projekt och utbildningar som handlar om mång- och tvärvetenskapligt digitalt lärande.”

Arbetsuppgifter
Anställningen utgör en viktig del i lärarutbildningarnas strategiska arbete med att möta och agera i relation till det ökade behovet av utveckling av elevers och lärares digitala kompetenser och användning av digitala verktyg och medier. I anställningen förväntas du kunna stå i ständig kontakt med de förändringar som digitaliseringen medför inom skolans praktik. Du förväntas vidare kunna fördjupa kunskaper om aspekter av samhällets digitalisering, exempelvis digitala ungdomskulturer, kunskap och fakta i en digitaliserad värld och kommunikationens föränderliga villkor. Anställningens inriktning mot digitalt lärande omfattar även kunskaper om digitala mediers påverkan på förutsättningarna för kunskapsbildning, exempelvis frågor kring hur digitala läromedels utformning påverkar förståelsen av kunskapsstoff.

I anställningen förväntas du arbeta för en integrerad miljö där utbildning, forskning, samverkan och tillämpning utgör naturliga inslag. Det innebär också att aktivt bidra till ökad aktivitet i akademins Digitala laborativa center (DLC), samarbeta inom Högskolan i Halmstad, med nationella och internationella partners och genom detta bidra till utvecklingen av en komplett akademisk miljö .

Anställningen är en meriteringstjänst där du ges möjlighet att gradvis öka din vetenskapliga kompetens. I anställningen ingår 50 % forskning under de tre första åren med särskilt fokus mot digitalt lärande. Därefter förväntas forskningsdelen i anställningen finansieras av internt och extern sökta medel. Anställningen innebär förutom forskning även deltagande i undervisning i ordinarie kurser och program inom lärarutbildningens samtliga delar, uppdragsutbildning, handledning, examinatorskap och kursansvar. Även administrativa arbetsuppgifter ingår. Ytterligare en del i anställningen omfattar att kunna utgöra stöd och inspiration för kollegors utveckling inom digitaliseringsområdet avseende såväl forskning som utbildning.

Behörighet
”Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.” (HF 4 kap 4a §)

Den sökande ska ha disputerat i ett ämne med hög relevans för inriktningen mot digitalt lärande. Meriterande är om den sökande har bedrivit egen forskning med inriktning mot digitalt lärande. Särskilt meriterande är också om den sökande har tidigare dokumenterade erfarenheter av framgångsrikt pedagogiskt utvecklingsarbete inom akademin samt av att handleda examensarbeten. Du som söker ska vara självgående, ha god samarbetsförmåga, vara strukturerad och kunna inspirera andra.

Bedömningsgrunder
Som en bedömningsgrund vid anställning av biträdande lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Biträdande lektor är en meriteringsanställning. Enligt 4 kap 12a§, Högskoleförordningen. Anställningstiden är fyra år.

Ansökan ska innehålla:

 1. En avsiktsförklaring om vilka mål och visioner den sökande avser att söka uppfylla genom anställningen
 2. En styrkt merit- och tjänsteförteckning (CV), med angivande av referenser, klart dokumenterad och styrkt med intyg/betyg.
 3. En fullständig publikationslista.
 4. En redogörelse för det som sökanden åberopar för bedömning av den vetenskapliga skickligheten. Denna ska vara dokumenterad och omfatta den vetenskapliga bakgrunden, den vetenskapliga produktionen, nationella och internationella forskarkontakter. Exempel på dokumentation är avhandling, artiklar, recensioner, publikationer (även under produktion), nationella och internationella priser och utmärkelser, intyg och omdömen om vetenskaplig skicklighet.
 5. Maximalt åtta (8) åberopade publikationer.
 6. Löneanspråk (individuell lönesättning tillämpas på Högskolan i Halmstad).
  Alla kopior ska vara vidimerade.

Högskolan i Halmstad välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/113
Kontakt
 • Mattias Nilsson, avdelningschef , 0708106553
 • Susanna Öhman, Akademichef, 035-167100
 • Anna Friis, Hr-specialist, 035-167622
Facklig företrädare
 • Kristina Hildebrand, Saco-S, 070-7721015
 • Anniqa Lagergren, OFR, 035-167655
Publicerat 2019-10-21
Sista ansökningsdag 2019-12-01

Tillbaka till lediga jobb