Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd

Beskrivning

Högskolan i Halmstad rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället. Ända sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande. I dag är vi cirka 650 medarbetare och cirka 9 000 studenter, har ett brett utbildningsutbud och internationellt välrenommerad forskning som bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer.
Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.

Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för Hälsa och Välfärd.

Vård-, hälso- och omsorgsområdet är i en omvandlingsprocess som innebär utmaningar för dagens samhälle. Med begränsade resurser i hälso- och sjukvårdssektorn behöver fördelningsbeslut, prioriteringar och upphandlingar bygga på utvärderingar av evidens, kvalitet och kostnadseffektivitet. Hälsoekonomiska bedömningar får då allt större betydelse och behöver kunna integrera data om resultat och kostnader med information om det värde som skapas i verksamheten, för patienten och i samhället i stort.

Anställningen som biträdande lektor skall bidra till att utveckla forskning med fokus på samproduktion och implementering av hälsoinnovationer med företag som säljer produkter och tjänster till den offentliga sektorn. Anställningen omfattar ca 50 % forskningsarbete.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna för den utlysta tjänsten består av:

  • Forskning och samverkan med internationell relevans kring värdebaserad hälsoekonomisk bedömning som underlag för implementering av hälsoinnovationer för barn och ungas hälsa
  • Utveckla, leda och genomföra utbildningssatsningar med inriktning på hälsoekonomi i området Hälsoinnovation på kandidat-, master- och doktorandnivå

Kvalifikationer

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång. (HF 4 kap 12a §).

Sökanden ska ha doktorsexamen med en inriktning och ett innehåll som stärker akademins förmåga till integrering av innovations vetenskapliga perspektiv på hälsovetenskaplig forskning och samverkan.
För Högskolan i Halmstad är det meriterande om sökande har genomgått högskolepedagogisk utbildning 15 hp eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper. I de fall någon inte uppfyller detta ska den högskolepedagogiska kompetensen förvärvas inom två år från anställningens början.

Du som söker bör vara självständig, vara strukturerad, ansvarstagande, drivande, ha god samarbetsförmåga, utåtriktad och kunna inspirera andra. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet styrkta av referenser från tidigare arbetsgivare.

Bedömningsgrunder

Enligt högskoleförordningen gäller att som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet av anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga kompetensen.

Högskolan i Halmstad har beslutat att även ledarskapsförmåga och administrativ skicklighet samt förmåga att samverka med det omgivande samhället ska vara grunder för bedömning. Dokumenterad erfarenhet av samordning och koordinering av tvärvetenskaplig forskning är för den aktuella tjänsten speciellt meriterande.

Högskolan i Halmstad välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/21
Kontakt
  • Lena-Karin Erlandsson, 0729773818
Facklig företrädare
  • Kristina Hildebrand, Saco-S, 070-7721015
  • Camilla Soto, ST, 035-167242
  • Anniqa Lagergren, OFR, 035-167655
Publicerat 2019-03-19
Sista ansökningsdag 2019-04-23

Tillbaka till lediga jobb