Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Högskolan i Halmstad söker Universitetslektor i utbildningsvetenskap med inriktning mot tidig läs- och skrivutveckling.

Lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad har examensrättigheter för samtliga nivåer inom lärarutbildningen och bedriver undervisning i svenska och svenskämnets didaktik för förskollärare, grundlärare och ämneslärare. Lärarutbildningen har generellt ett gott söktryck och har i olika utvärderingar alltid fått omdömet hög kvalitet. Utbildningen bedrivs med en mycket god samverkan med skolor och förskolor från kringliggande kommuner. Kopplat till lärarutbildningen finns nationell och internationellt ledande forskning inom t.ex. ämnesdidaktik och skolutveckling. Vid akademin bedrivs forskning inom såväl svenska språket och litteraturvetenskapen som svenskämnets didaktik. Forskning är tydligt integrerad i utbildningarna.

Miljön vid lärarutbildningen präglas av goda och personliga relationer mellan studenter och lärare på den ”lilla” Högskolan. Vi har nyligen invigt vårt digitala laborativa centrum som skapar spännande utvecklingsmöjligheter för lärare och studenter där såväl undervisning som forskning bedrivs. Läs mer här

Vi söker en lektor för heltids tillsvidareanställning med tillträde snarast vid Avdelningen för Lärande på Akademin för Lärande, Humaniora och Samhälle (LHS).


Arbetsbeskrivning
Anställningen innebär i huvudsak ämnesdidaktisk undervisning, forskning och utveckling i svenska och utbildningsvetenskapliga kurser med inriktning mot förskollärar- och lärarutbildning. Lärarutbildningarna är inne i ett expansivt skede där du förväntas delta i arbetet med att utveckla och profilera utbildningar, genomföra undervisning och bedriva forskning. Vid LHS finns en tvärvetenskaplig forskningsmiljö, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS). Forskningen vid CLKS tar avstamp i utbildningsvetenskap och handlar om lärande, kunskapsbildning, utbildning, undervisning och bildning. Forskningen spänner över ett stort fält – från kunskap om metoder för undervisning till frågor om hur utbildning både bevarar och förändrar samhället. I den vill vi att du engagerar dig och vi ser helst att du är bekant med forskning inom området. För närvarande tillämpar vi 30 % forskning inom ramen för anställningen för nyanställda lärare. Högskolan förutsätter också att du som forskare söker externa forskningsmedel liksom att du engagerar dig i den samverkan vi utvecklar med vår omgivande region.


Behörighet
Behörig att anställas som lektor är den som avlagt doktorsexamen i nordiska språk, svenska, språkdidaktik med inriktning mot svenskämnets didaktik, litteraturvetenskap, svenskämnets didaktik med inriktning mot barn- och ungdomslitteratur, pedagogiskt arbete med inriktning mot svenskämnets didaktik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Personen skall ha visat pedagogisk skicklighet samt ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. I de fall någon inte uppfyller dessa krav ska kompetensen förvärvas inom två år från anställningens början.

Bedömningsgrunder
"Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet av anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket" (= den vetenskapliga kompetensen)."Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av lektor" (Högskoleförordningen 4 kap 4) 

Högskolan i Halmstad har beslutat om följande bedömningsgrunder (utöver vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området utbildningsvetenskap med inriktning mot tidig läs- och skrivutveckling): administrativ skicklighet, skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Du har erfarenhet av arbete inom lärarutbildning och det är meriterande om du har din grundexamen inom lärarutbildning. Vi ser också att du har erfarenhet av forskning inom skola och/eller lärarutbildning. Det är även meriterande om du har kompetens inom exempelvis digitalt lärande, svenska som andraspråk, barn- och ungdomslitteratur, läs- och skrivutveckling.

Du kommer att arbeta självständigt och tillsammans med andra i en dynamisk och kreativ arbetsmiljö. Vi kommer också att lägga stor vikt vid din samarbetsförmåga och personlig lämplighet.

Ansökan
Ansökan skickas genom högskolans rekryteringssystem.

Ansökan ska innehålla:

1. En avsiktsförklaring om vilka mål och visioner den sökande avser att söka uppfylla genom anställningen.
2. En styrkt merit- och tjänsteförteckning (CV), med angivande av referenser, klart dokumenterad och styrkt med intyg/betyg.
3. En fullständig publikationslista.
4. En redogörelse för det som sökanden åberopar för bedömning av de olika bedömningsgrunderna:
a) vetenskaplig skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den vetenskapliga bakgrunden, den vetenskapliga produktionen, nationella och internationella forskarkontakter. Exempel på dokumentation är avhandling, artiklar, recensioner, publikationer (även under produktion), nationella och internationella priser och utmärkelser, intyg och omdömen om vetenskaplig skicklighet.
b) pedagogisk skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den pedagogiska bakgrunden, den sökandes pedagogiska grundsyn, hur den sökande arbetar med sin egen och studenternas lärutveckling och bidrar till pedagogisk utveckling m m. Exempel på dokumentation är betyg från högskolepedagogisk och annan pedagogisk utbildning, utvärderingar, självvärdering, pedagogiska priser, kurs- och konferensprogram, undervisningsmaterial, intyg och omdömen om pedagogisk skicklighet m.m.
c) ledarskap och administrativ skicklighet kan vara dokumenterat genom intyg och/eller betyg och/eller kompletteras med angivande av referenser.
d) samverkan med det omgivande samhället kan vara dokumenterat genom intyg och/eller betyg och/eller kompletteras med angivande av referenser.
5. Maximalt åtta (8) bilagda publikationer.
6. Löneanspråk (individuell lönesättning tillämpas på högskolan i Halmstad). 

Alla kopior ska vara vidimerade.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/122
Kontakt
  • Fredrik Thornberg, avdelningschef, 035-167311
Facklig företrädare
  • Kristina Hildebrand, Saco-S, 035-167183
  • Anniqa Lagergren, OFR, 035-167655
Publicerat 2018-11-30
Sista ansökningsdag 2019-01-06

Tillbaka till lediga jobb