Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd

Beskrivning

Högskolan i Halmstad befinner sig i en spännande utveckling av övergripande profilering av forskning, utbildning och samverkan inom området hälsoinnovation.

Vård-, hälso- och omsorgsområdet är i en omvandlingsprocess som innebär utmaningar för dagens samhälle. Utvecklingen av framtidens vård och omsorg behöver vara resurseffektiv och möta patientens krav på medbestämmande. Anställningen skall bidra till att utveckla forskning med fokus på samproduktion och implementering av digitala hälsoinnovationer med företag som säljer produkter och tjänster till den offentliga sektorn. 


Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna för den utlysta tjänsten består av:

 • Forskning och samverkan med internationell relevans kring samproduktion och implementering av digitala hälsoinnovationer. En del i detta arbete är att medverka i handledning av en doktorand.
 • Utveckla och leda utbildningssatsningar med inriktning på samproduktion och användarmedverkan i området Hälsoinnovation på kandidat-, master- och doktorandnivå.

Kompetensutveckling och administrativa uppgifter ingår även i anställningen.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång. (HF 4 kap 12a §). Sökanden ska ha doktorsexamen med en inriktning och ett innehåll som stärker akademins förmåga till integrering av innovationsvetenskapliga perspektiv på hälsovetenskaplig forskning och samverkan.

För Högskolan i Halmstad är det mycket meriterande om sökande har genomgått högskolepedagogisk utbildning 15 hp eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper. I de fall någon inte uppfyller detta ska den högskolepedagogiska kompetensen förvärvas inom två år från anställningens början.

Du som söker bör vara självständig, vara strukturerad, ansvarstagande, drivande, ha god samarbetsförmåga, utåtriktad och kunna inspirera andra. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet styrkta av referenser från tidigare arbetsgivare.

Bedömningsgrunder

Enligt högskoleförordningen gäller att som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet av anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga kompetensen. Högskolan i Halmstad har beslutat att även ledarskapsförmåga och administrativ skicklighet samt förmåga att samverka med det omgivande samhället ska vara grunder för bedömning. Dokumenterad erfarenhet av samordning och koordinering av tvärvetenskaplig forskning är för den aktuella tjänsten speciellt meriterande.

Ansökan

Ansökan ska skickas genom Högskolan i Halmstads rekryteringssystem MyNetwork (se länkar på denna sida). Sista ansökningsdag är: 2018-10-31.

Ansökan ska innehålla:

 1. En avsiktsförklaring om vilka mål och visioner den sökande avser att söka uppfylla genom anställningen, dessa ska avse såväl undervisning som forskning.
 2. En styrkt merit- och tjänsteförteckning (CV), med angivande av referenser, klart dokumenterad och styrkt med intyg/betyg.
 3. En fullständig publikationslista.
 4. En redogörelse för det som sökanden åberopar för bedömning av de olika bedömningsgrunderna:                                                                                    a) vetenskaplig skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den vetenskapliga bakgrunden, den vetenskapliga produktionen, nationella och internationella forskarkontakter. Exempel pådokumentation är avhandling, artiklar, recensioner, publikationer (även under produktion), nationella och internationella priser och utmärkelser, intyg och omdömen om vetenskaplig skicklighet.              b) pedagogisk skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den pedagogiska bakgrunden, den sökandes pedagogiska grundsyn, hur den sökande arbetar med sin egen och studenternas lärutveckling och bidrar till pedagogisk utveckling. Exempel på dokumentation är betyg från högskolepedagogisk och annan pedagogisk utbildning, utvärderingar, självvärdering, pedagogiska priser, kurs- och konferensprogram, undervisningsmaterial, intyg och omdömen om pedagogisk skicklighet m.m.                                                                                              c) ledarskap och administrativ skicklighet ska vara väl dokumenterat genom intyg och/eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser.  d) samverkan med det omgivande samhället ska vara väl dokumenterad, till exempel genom intyg och/eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser.
 5. Maximalt åtta (8) åberopade publikationer.
 6. Löneanspråk (individuell lönesättning tillämpas på högskolan i Halmstad).

Alla kopior ska vara vidimerade.

Eventuella kompletteringar ska vara Högskolan i Halmstad tillhanda senast två veckor efter ansökningstidens utgång. 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/98
Kontakt
 • Jens Nygren, professor , 035-167100 (växel)
 • Lena-Karin Erlandsson, 0729773818
Facklig företrädare
 • Kristina Hildebrand, Saco-S, 070-7721015
 • Camilla Soto, ST, 035-167242
Publicerat 2018-10-17
Sista ansökningsdag 2018-11-14

Tillbaka till lediga jobb