Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Högskolan i Halmstad söker Universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap med inriktning mot tidig läs- och skrivutveckling.

Lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad har examensrättigheter för samtliga inriktningar från förskola till gymnasium. Lärarutbildningen har generellt ett gott söktryck och har i olika utvärderingar alltid fått omdömet hög kvalitet. Utbildningen bedrivs med en mycket god samverkan med skolor och förskolor från kringliggande kommuner. Kopplat till lärarutbildningen finns nationell och internationellt ledande forskning inom t.ex. ämnesdidaktik och skolutveckling och forskning är tydligt integrerad i utbildningen.

Miljön vid lärarutbildningen präglas av goda och personliga relationer mellan studenter och lärare på den ”lilla” Högskolan. Vi har nyligen invigt vårt Digitala laborativa center, som skapar spännande utvecklingsmöjligheter för lärare och studenter och där såväl undervisning som forskning bedrivs. Vi söker en adjunkt för heltids tillsvidareanställning med tillträde snarast vid Avdelningen för Lärande på Akademin för Lärande, Humaniora och Samhälle (LHS).

Arbetsbeskrivning
I din roll som universitetsadjunkt kommer du att arbeta med undervisning och kursutveckling i nära samarbete med kollegor och yrkesverksamma lärare. Du kommer att ingå i ett arbetslag som präglas av gemenskap, innovation, och kreativitet i vårt genomförande av utbildningen. Du kommer arbeta med tillsammans med kollegor som bedriver forskning i relation till utbildningen och studenterna ser vi som viktiga deltagare i vår forskning. Huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara undervisning och utveckling inom utbildningsvetenskapliga kurser med inriktning mot läs- och skrivutveckling inom förskollärar- och grundlärarprogrammen. Detta för att svara mot kraven på en ökad profilering av såväl undervisnings- som forskningsområdet.

Lärarutbildningarna är inne i ett expansivt skede där du förväntas delta i arbetet med att utveckla utbildningar samt genomföra undervisning i flera olika kurser. Vi ser fram emot att samarbeta med dig för att utveckla undervisningen inom lärarutbildningen. Vid LHS finns en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med fokus på utbildningsvetenskap i vid mening.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har examen på avancerad nivå inom ämnet samt har visat pedagogisk skicklighet. För Högskolan i Halmstad är det mycket meriterande om sökande har lärarexamen med relevant inriktning samt har genomgått 15 hp högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper. I de fall någon inte uppfyller detta ska den högskolepedagogiska kompetensen förvärvas inom två år från anställningens början.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställningen som universitetsadjunkt ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörigheten enligt ovan. Högskolan i Halmstad har utöver detta beslutat om följande bedömningsgrunder: ledarskapsförmåga, samarbetsförmåga och administrativ skicklighet samt förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Du har stor erfarenhet av läs- och skrivutveckling och det är meriterande om sökande har förmåga och intresse att integrera forskning och utbildning. Förmågan kan uppvisas genom referenser, tidigare vetenskapliga publikationer och/eller arbete med forskningsrelaterad verksamhet. Speciallärar-, specialpedagogutbildning, erfarenhet av lärarutbildning inom relevanta områden liksom arbete i förskole- och grundskoleverksamhet är särskilt meriterande.

Relevanta kunskaper inom förskollärar- och grundlärarutbildningens områden handlar främst om didaktiska perspektiv på läs och skrivutveckling och specialpedagogik. Vi ser gärna att du som söker har förskollärare/grundlärarutbildning i din grundexamen, har erfarenhet av läs- och skrivutveckling och har forskningsbaserad kunskap inom området.

Du kommer att arbeta självständigt och tillsammans med andra i en dynamisk och kreativ arbetsmiljö. Vi kommer också att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

1. Ett personligt brev

2. En merit- och tjänsteförteckning (CV), med angivande av referenser, klart dokumenterad och styrkt med intyg/betyg.

3. En eventuell publikationslista.

4. En redogörelse för det som den sökande åberopar för bedömning av de olika bedömningsgrunderna:
a) pedagogisk skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den pedagogiska bakgrunden, den sökandes pedagogiska grundsyn, hur den sökande arbetar med sin egen och studenternas lärutveckling och bidrar till pedagogisk utveckling m.m. Exempel på dokumentation är betyg från högskolepedagogisk och annan pedagogisk utbildning, utvärderingar, självvärdering, pedagogiska priser, kurs- och konferensprogram, undervisningsmaterial, intyg och omdömen om pedagogisk skicklighet m.m.
b) ledarskap och administrativ skicklighet kan vara dokumenterat genom intyg och/eller betyg och/eller kompletteras med angivande av referenser.
c) samverkan med det omgivande samhället kan vara dokumenterat genom intyg och/eller betyg och/eller kompletteras med angivande av referenser.

5. Löneanspråk (individuell lönesättning tillämpas på högskolan i Halmstad).

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/97
Kontakt
  • Fredrik Thornberg, Avdelningschef, 035-167311
  • Anna Friis, HR-specialist, 035-167739
Facklig företrädare
  • Kristina Hildebrand, Saco-S, 070-7721015
  • Anniqa Lagergren, OFR/s, 035-167925
Publicerat 2018-11-30
Sista ansökningsdag 2019-01-06

Tillbaka till lediga jobb