Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi

Högskolan i Halmstad

Jobba på en innovativ högskola där olika perspektiv möts!

Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden. Ända sedan starten 1983 har Högskolan präglats av nytänkande och samverkan med samhället. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs till stor del i mångvetenskapliga forskningsprogram inom Högskolans två fokusområden: hälsoinnovation respektive smarta städer och samhällen. Högskolan har ett brett utbildningsutbud med många populära utbildningsprogram. Campus är modernt och välutrustat, och ligger nära både resecentrum och Halmstads trevliga stadskärna. 

Mer information om hur det är att jobba vid Högskolan i Halmstad: hh.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss

Akademin för informationsteknologi

Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för informationsteknologi (ITE). ITE är en mångkulturell akademi med cirka 130 anställda från ett tjugotal länder. Det är en stark forsknings- och utbildningsmiljö med fokus på smart teknologi och dess applikationer. Här arbetar studenter och forskare med allt från AI och informationsdriven vård till självkörande fordon, social robotik och digital design. ITE erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå med rätt att examinera doktorer, samt kompetensutveckling för yrkesverksamma. Forskning bedrivs inom medvetna intelligenta system, smarta elektroniksystem, cyberfysiska system och digital tjänsteinnovation. Dessa fyra områden utgör ITE:s fyra teknikområden. Till akademin hör även innovationscentrumet Leap for Life samt en samverkansarena för elektronikutveckling, Elektronikcentrum i Halmstad (ECH).

Mer information om Akademin för informationsteknologi: hh.se/ite

Beskrivning
Vi söker en dig med kompetens inom digital automation och transformation kopplat till professionskompetens och arbetsmiljö. Tjänsten är knuten till forskningsprogrammet LeaDS - Learning in a Digitalised Society. Specifikt ska du kunna bidra till forskning kring hur digital automation kan genomföras och befrämja tjänstemäns arbetsmiljö. Vidare ska du aktivt kunna delta i ansökningar om forskningsmedel och vetenskaplig publicering. Du ska även kunna vara engagerad i forskarutbildningen inom informatik, exempelvis som biträdande handledare. Du kommer även att bidra till att vidareutveckla och undervisa på masterprogrammen Digital Service Innovation och Digital Learning. Undervisning på kandidatnivå och annan institutionstjänstgöring kan också förekomma.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.” (HF 4 kap 4a §) För ytterligare information se Högskolan i Halmstads anställningsordning.


Den sökande ska inneha en doktorsexamen i informatik eller närliggande område relevant för tjänsten, och behöver visa på en stark forskningsprofil inom området digital automation och transformation med relevanta och starka forskningspublikationer kopplat till fältet. Publicerade artiklar ska vara presenterade i högkvalitativa konferenser och journaler inom informatik. 

Övriga bedömningsgrunder

- Förmåga att bedriva och publicera forskning med hög kvalitet

- Visad förmåga att arbeta självständigt

- Erfarenhet av samverkan med externa parter samt flervetenskapliga konstellationer

- God undervisningsförmåga

- Erfarenhet av handledning på kandidat och masternivå

- Bredd och djup inom ämnet informatik

- God samarbetsförmåga

- Goda kunskaper engelska i tal och skrift

Goda kunskaper i svenska i tal och skrift är meriterande. 

Befordran till universitetslektor
Biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning där syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor.
(Högskoleförordningen, 4 kap 12a §).

 

Ansökan 
Ansökan ska skickas in via Halmstad Högskolas rekryteringssystem Varbi (se länk på denna sida).

Så här utformar du din ansökan.

Högskolan i Halmstad välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2027-09-30
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-10-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/98
Kontakt
  • Stefan Byttner, +46729773601
Facklig företrädare
  • Camilla Soto, ST, 070-8109670
  • Anniqa Lagergren, OFR, 072-9773745
  • Rickard Melkersson, Saco-S, 072-9773731
Publicerat 2023-08-28
Sista ansökningsdag 2023-09-24

Tillbaka till lediga jobb