Högskolan i Halmstad, Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Högskolan i Halmstad
Jobba på en innovativ högskola där olika perspektiv möts!

Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden. Ända sedan starten 1983 har Högskolan präglats av nytänkande och samverkan med samhället. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs till stor del i mångvetenskapliga forskningsprogram inom Högskolans två fokusområden: hälsoinnovation respektive smarta städer och samhällen. Högskolan har ett brett utbildningsutbud med många populära utbildningsprogram. Campus är modernt och välutrustat, och ligger nära både resecentrum och Halmstads trevliga stadskärna.

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH). Här får du jobba i en forsknings- och utbildningsmiljö med fokus på hållbar utveckling och entreprenörskap. Akademin har ungefär 120 medarbetare och består av fem avdelningar: avdelningen för biomekanik och maskinteknik, avdelningen för bygg- och energiteknik, avdelningen för ekonomi, avdelningen för miljö- och biovetenskap och avdelningen för Innovation Management. FIH erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå, samt forskarutbildning inom innovationsvetenskap. Forskningen inom akademin är mångvetenskaplig och sker ofta i samproduktion med andra aktörer.

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH)

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och examination inom företagekonomi med särskild inriktning finansiell och ekonomisk analys. Exempel på områden som ligger inom ramen för tjänsten är redovisning, ekonomistyrning, industriell ekonomi, K/I-analys, finansiering, och business analytics. Undervisning sker både på svenska och på engelska. Som arbetsuppgifter ingår även forskning och administrativa uppdrag.

Till uppgifterna hör att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. I arbetsuppgifterna ingår att delta i avdelningens utvecklingsarbete och det kan förekomma särskilda uppdrag inom avdelningen.

Som lektor ska du vara delaktig i forsknings- och utbildningsmiljön och delta i och utveckla konstruktiva samarbeten såväl vid Högskolan i Halmstad som tillsammans med regionala, nationella och internationella samarbetspartners. Som lektor ska du även bedriva forskning och medverka till att söka externa forskningsanslag och publicera resultat i vetenskapliga tidskrifter. Möjligheten till forskning kommer att vara beroende av förmågan att söka och erhålla forskningsmedel, själv och i samverkan med kollegor.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som lektor är dels den som har visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).

Övriga kvalifikationer
Doktorsexamen i företagsekonomi eller närliggande område. Vid tillsättningen kommer särskild vikt att läggas vid kunskaper och erfarenhet med relevans för undervisning och forskning inom företagsekonomiska delämnen såsom redovisning, ekonomistyrning och finansiering.

Du som söker ska vara självgående, ha god samarbetsförmåga, vara strukturerad och kunna inspirera andra. Anställningen kräver goda kunskaper i att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska. Anställningen kräver även språkkunskaper i svenska tillräckliga för att bedriva undervisning.

Det är meriterande med undervisningserfarenhet och/eller praktisk erfarenhet inom redovisning, ekonomistyrning och finansiering. Vidare är erfarenhet av entreprenörskaps- och innovationsforskning samt forskning om hållbarhet meriterande.

Vi välkomnar sökanden som är tidiga i sin akademiska karriär och ser positivt på kandidater som disputerat inom de senaste fem åren.

Bedömningsgrunder
"Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet av anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket (= den vetenskapliga kompetensen). Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av lektor" (Högskoleförordningen 4 kap 4§).

Högskolan i Halmstad har beslutat om följande övriga bedömningsgrunder vid anställning av lektor:

  • Ledarskapsförmåga och administrativ skicklighet samt
  • Förmåga att samverka med det omgivande samhället

Ansökan
Viktig information om hur du utformar din ansökan

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.

Fakta om Högskolan

Jobba på Högskolan i Halmstad

Individuell lönesättning tillämpas, var god och ange ditt löneanspråk i din ansökan.
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.

Har du skyddade personuppgifter kontaktar du HR specialist Malin Brandqvist, malin.brandqvist@hh.se alt 0707 - 87 43 37, så får du hjälp med att skicka in din ansökan.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/19
Kontakt
  • Jonas Gabrielsson, 035167966
Facklig företrädare
  • Camilla Soto, ST, 070-8109670
  • Anniqa Lagergren, OFR, 072-9773745
  • Olov Andreasson, Saco-S, 072-9773748
Publicerat 2023-03-06
Sista ansökningsdag 2023-04-03

Tillbaka till lediga jobb