Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd

Jobba på en innovativ högskola där olika perspektiv möts!

Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden. Ända sedan starten 1983 har Högskolan präglats av nytänkande och samverkan med samhället. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs till stor del i mångvetenskapliga forskningsprogram inom Högskolans två fokusområden: hälsoinnovation respektive smarta städer och samhällen. Högskolan har ett brett utbildningsutbud med många populära utbildningsprogram. Campus är modernt och välutrustat, och ligger nära både resecentrum och Halmstads trevliga stadskärna. 

Avdelningens medarbetare för hälsa och omvårdnad inom akademin för hälsa och välfärd är framgångsrika med att erhålla forskningsanslag. Därför söker vi nu nya medarbetare för att kunna fortsätta möjliggöra utbildningsuppdraget och den progressiva utvecklingen inom forskningen.

Akademin för hälsa och välfärd
Akademin för hälsa och välfärd (HOV) erbjuder ett attraktivt sjuksköterskeprogram och specialistutbildningar inom distriktssjuksköterska, psykiatrisk vård, hälso- och sjukvård för barn och ungdomar samt ögonsjukvård- oftalmologisk omvårdnad och fristående kurser i omvårdnad. Forskningen inom akademin bedrivs inom en mångvetenskaplig forskningsmiljö.

Inom akademins Hälsolabb kan studenter, forskare och högskolans samverkanspartners utforma, pröva och simulera arbetssätt i realistiska miljöer. Hälsolabbet är även en kunskapsplattform vilken, via forskning och implementeringskompetens, nyttiggörs samhället för användare som exempelvis kommuner, Region Halland och näringslivet.

Mer information om HOV och vår forskning finner du här.

Arbetsuppgifter
 Som Universitetslektor i omvårdnad kommer du huvudsakligen att ägna dig åt undervisning inom sjuksköterskeprogrammet men undervisning kan även förekomma på  specialistsjuksköterskeprogrammen och master samt forskarutbildningsnivå i hälsa och livsstil. Undervisningen inom sjuksköterskeprogrammet bedrivs framförallt inom ämnet omvårdnad med tillhörande verksamhetsförlagd utbildning. Vidare ingår  också i anställningen handledning och examination på grund- och avancerad nivå. Möjlighet finns även för handledning på master samt forskarutbildningsnivå. Undervisningen bedrivs företrädesvis på svenska men engelska kan förekomma. Kompetensutveckling och administration ingår i arbetet. Som lektor i omvårdnad finns det goda möjligheter att tillsammans med kollegorna, verka för ämnets utveckling och kvalitetssäkring inom våra utbildningar. Placeringsort är våra studieorter Högskolan i Halmstad eller Campus Varberg, placering utifrån överenskommelse. 

En central arbetsuppgift i anställningen är att bedriva forskning i omvårdnad - såväl som i dialog med andra närliggande områden. Som forskare förväntas du bidra till forskningsprojekt av hög vetenskaplig kvalitet. Du förväntas även samarbeta med andra forskare inom Högskolan i Halmstad, med nationella och internationella partners. Samverkan med övrig utbildning och forskning inom Akademin för hälsa och välfärd, vid högskolan i Halmstad och i det omgivande samhället är också av betydelse. 

Kvalifikationer
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (Högskoleförordningen 4 kap 4 §). För anställning som universitetslektor krävs även genomgången utbildning i högskolepedagogik eller motsvarande förvärvade kunskaper. Om detta saknas ska genomgången högskolepedagogisk utbildning förvärvas inom två år från anställningens början.

Övriga kvalifikationer
Utöver den allmänna behörigheten krävs att sökande är disputerad  inom vårdvetenskap eller liknande ämne samt legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du som sökande har en specialistsjuksköterskeexamen inom någon av de fyra specialistsjuksköterskeutbildningarna som bedrivs vid Högskolan i Halmstad: inriktning Hälso- och sjukvård för barn och ungdom, inriktning distriktssjuksköterska, inriktning psykiatrisk vård och inriktning ögonsjukvård, oftalmologisk omvårdnad. Du behöver vara självständig och strukturerad, ansvarstagande och drivande med en god samarbetsförmåga och kunna inspirera andra. Det är ett krav på goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 

Bedömningsgrunder
"Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet av anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket" (= den vetenskapliga kompetensen)."Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av lektor" (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).

Högskolan i Halmstad har beslutat om följande övriga bedömningsgrunder vid anställning av lektor:

  • Ledarskapsförmåga och administrativ skicklighet samt
  • Förmåga att samverka med det omgivande samhället

Ansökan
Så här utformar du din ansökan.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.

Läs gärna mer om Högskolan i Halmstad här.

Mer information om hur det är att jobba vid Högskolan i Halmstad finner du här.

Individuell lönesättning tillämpas, var god och ange ditt löneanspråk i din ansökan. 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/1
Kontakt
  • Ing-Marie Carlsson, 035-167821
Facklig företrädare
  • Olov Andreasson, Saco-S, 072-9773748
  • Anniqa Lagergren, OFR, 072-9773745
  • Camilla Soto, ST, 070-8109670
Publicerat 2023-02-06
Sista ansökningsdag 2023-03-19

Tillbaka till lediga jobb