Högskolan i Halmstad, Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Här börjar framtiden! Högskolan i Halmstad är en ung och innovativ högskola med 10 000 studenter och 600 anställda Avdelningen för Ekonomi är en av fem avdelningar inom Akademin för företagande, innovation och hållbarhet, som är en av Högskolans fyra akademier. Akademin har 105 medarbetare som bedriver utbildning, forskning och samverkan inom och mellan ämnesområdena ekonomi, teknik och naturvetenskap. Det akademiska arbetet bedrivs inom ramen för två forskningsmiljöer (Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning, samt Rydberg Laboratory for Applied Sciences) och fem avdelningar (Biomekanik och maskinteknik, Bygg- och energiteknik, Ekonomi, Innovation management och Miljö- och biovetenskap). Avdelningen för Ekonomi bedriver utbildning och forskning inom ekonomi och företagande. Avdelningen ansvarar för Civilekonomprogrammet, Bygg- och fastighetsekonomprogrammet, Internationella marknadsföringsprogrammet och Ekonomprogrammet samt magisterprogrammet Revisor och bank.

Vill du vara med och bygga vår framtid? Framsynta, drivande och engagerade ledare är nödvändiga för att Högskolan i Halmstad ska kunna utvecklas framgångsrikt. Som chef och ledare förväntas du utveckla avdelningens verksamhet utifrån Högskolans vision och uppsatta mål. Din uppgift är att leda arbetet för att göra verksamheten på avdelningen mer framgångsrik och effektiv, så att utbildning och forskning uppnår högsta möjliga kvalitet i samverkan med samhällets aktörer. Ditt ledarskap bygger på ett engagemang för medarbetare och studenter, och för deras arbetsmiljö.

Arbetsbeskrivning

Uppdraget som avdelningschef innebär att leda och utveckla avdelningens verksamhet inom utbildning och forskning samt att samverka med viktiga externa intressenter. Avdelningen för Ekonomi befinner sig i en utvecklingsfas som ställer krav på din förmåga att leda förändringsarbete och leda utvecklingen av olika processer i verksamheten.

I arbetsuppgifterna ingår det att vara chef och ansvarig för avdelningens verksamhet. Avdelningschefen har personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar. Det innefattar direkt personalansvar för alla avdelningens medarbetare. Det ingår att ta beslut enligt beslutsordning i frågor som berör avdelningens verksamhet samt att ingå i akademichefens ledningsråd. Det dagliga arbetet sker i nära samverkan med övriga avdelningar, fackliga organisationer, studenter, verksamhetsstöd samt akademins ledning, och innebär också ett nära samarbete med omgivande samhälle och näringsliv. Inom ramen för anställningen som professor eller lektor ingår sedvanliga arbetsuppgifter inom forskning och utbildning. Av särskild vikt är att bidra till ökad extern finansiering inom forskningen och ökat samarbete med andra områden inom teknik och naturvetenskap inom och utanför akademin i synnerhet kopplat till profilområdet Smarta Städer och Samhällen.

Kvalifikationer

Du har en gedigen akademisk erfarenhet inom ämnet företagsekonomi. Vi söker i första hand en person som har behörig att anställas som professor. Akademin bedriver utbildning, forskning och samverkan inom och mellan ämnesområdena ekonomi, teknik och naturvetenskap och det är därför meriterande med erfarenhet av samarbete med tekniska och naturvetenskapliga områden. Meriterande är också internationell erfarenhet samt erfarenhet av att driva eget företag. Erfarenhet av ledningsuppdrag med personalansvar, t ex som prefekt eller motsvarande, är av stor vikt och särskilt visad förmåga att arbeta visionärt och strategiskt. Andra ledningsuppdrag och erfarenhet av att driva förändringsarbete är meriterande.

Du har stor erfarenhet av forskning och utbildning på forskar-, avancerad och grundnivå. Du har en god organisationsförmåga och erfarenhet av samverkan. Dessutom har du en lämplighet för ledarskapsuppdrag såsom: integritet, mognad, god självkännedom samt förmåga att kommunicera och entusiasmera. Av stor vikt är att ditt chefs- och ledarskap skapar en god arbetsmiljö samt ett arbetsklimat som präglas av öppenhet, lyhördhet, tillit och kreativitet. Ditt chefs- och ledarskap är förtroendeingivande och prestigelöst samt har en förmåga att vara en tydlig arbetsgivarföreträdare och se till Högskolan som en helhet.

Inom ramen för en grundanställning som professor (företrädesvis) eller lektor krävs en gedigen visad skicklighet inom forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnet företagsekonomi eller ett delområde inom detsamma. Din forskning ska passa väl in i akademins mångvetenskapliga verksamhet i synnerhet inom det prioriterade området Smarta Städer och Samhällen. Du ska därför ha visad förmåga att samarbeta med forskare från tekniska och/eller naturvetenskapliga områden. Du ska också ha visad förmåga på forskningssamarbeten med näringsliv och god förmåga att dra in externa forskningsmedel. Du ska även ha visad god pedagogisk förmåga inom alla nivåer inom utbildning. Kraven på skicklighet inom forskning och utbildning ska vara i enlighet med de som anges i Högskolans anställningsordning.

Villkor

Tid och ersättning: Uppdraget innehas inom en grundanställning som professor eller lektor i företagsekonomi eller ett delområde av densamma vid Högskolan i Halmstad. Uppdraget som avdelningschef är treårigt med möjlighet till förlängning.

Upplysningar om anställningen lämnas av tf akademichef Jonas Gabrielsson tel. 035-167966.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön plus uppdragstillägg
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/81
Kontakt
  • Jonas Gabrielsson, tf akademichef, 035-167966
Facklig företrädare
  • Kristina Hildebrand, Saco-S, 070-7721015
  • Olov Andreasson, Saco-S, 035-167293
  • Karin Davidsson, OFR/S, 035-167732
Publicerat 2020-10-16
Sista ansökningsdag 2020-11-01

Inapoi la locuri de munca vacante