Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd

Högskolan i Halmstad
Jobba på en innovativ högskola där olika perspektiv möts!

Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden. Ända sedan starten 1983 har Högskolan präglats av nytänkande och samverkan med samhället. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs till stor del i mångvetenskapliga forskningsprogram inom Högskolans två fokusområden: hälsoinnovation respektive smarta städer och samhällen. Högskolan har ett brett utbildningsutbud med många populära utbildningsprogram. Campus är modernt och välutrustat, och ligger nära både resecentrum och Halmstads trevliga stadskärna. 

Högskolan i Halmstad utlyser nu en anställning som universitetslektor på akademin för hälsa och välfärd.

Akademin för hälsa och välfärd
Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för hälsa och välfärd (HOV). Dina blivande kollegor är innovativa samhällsaktörer för hälsa och välfärd. Akademin har ungefär 120 anställda och består av tre avdelningar, avdelningen för hälsa och idrott där aktuell tjänst är placerad, samt avdelningen för hälsa och omvårdnad och avdelningen för samhälle och välfärd. HOV erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå, samt forskarutbildning inom området hälsa och livsstil. Forskningen inom akademin är mångvetenskaplig med målet att vara värdeskapande och bidra till ett gott liv i ett jämlikt och hållbart samhälle.

Akademin för hälsa och välfärd (HOV).

Arbetsuppgifter
En central arbetsuppgift i anställningen är att bidra till att bygga en internationellt erkänd och hållbar miljö för AI-implementering där kunskap kan tillämpas för att främja praktiken, och där lärdomar från praktiken används för att främja kunskap. På nationell nivå ska miljön bli ledande inom området och välkänd för forskningens kvalitet och relevans samt klinisk relevans och genomslagskraft.

Detta mål kan delas upp i tre delar:

  • Bygga förståelse (teoretiskt och empiriskt) för hur implementering av AI-lösningar kan stärkas och därmed öka chanserna till framgångsrik tillämpning i klinisk praktik. 
  • Tillämpa denna förståelse för att utveckla en regional infrastruktur i Halland för att öka de praktiska resurserna, kompetenserna och organisationsstrukturen som krävs för AI-implementering inklusive samarbete mellan akademi och industripartners och tillhandahålla en fallstudie för uppskalning nationellt.
  • Driva flera implementeringsprojekt som använder den utvecklade förståelsen och infrastrukturen för AI-implementering och som återkopplar med empirisk data och erfarenheter för att vidareutveckla kunskap och infrastruktur. Implementeringsvetenskaplig forskning och utbildning i relation till forskningsprogrammet IDC

Kvalifikationer
Behörig att anställas som lektor är dels den som har visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).

Övriga kvalifikationer
Doktorsexamen i medicinsk vetenskap, med relevans för implementeringsvetenskaplig forskning inom hälso- och sjukvården. Vid tillsättningen kommer särskild vikt att läggas vid kunskaper om och erfarenhet av undervisning och forskning med relevans för områdena hälsa, livsstil och välfärd. Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav. Du som söker ska vara självgående, ha god samarbetsförmåga, vara strukturerad och kunna inspirera andra.

Bedömningsgrunder
"Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet av anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket (= den vetenskapliga kompetensen). Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av lektor" (Högskoleförordningen 4 kap 4§).

Högskolan i Halmstad har beslutat om följande övriga bedömningsgrunder vid anställning av lektor:

  • Ledarskapsförmåga och administrativ skicklighet samt
  • Förmåga att samverka med det omgivande samhället 

Ansökan
Så här utformar du din ansökan.

Övrigt
Om den som anställs inte har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller har motsvarande kunskaper, så ska kompetensen förvärvas inom två år från anställningens början.

Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.

Fakta om Högskolan  

Jobba på Högskolan i Halmstad

Individuell lönesättning tillämpas, var god och ange ditt löneanspråk i din ansökan. 
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.

Välkommen med din ansökan! 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2022/181
Kontakt
  • Marie Lydell, 035-167742
Facklig företrädare
  • Olov Andreasson, Saco-S, 072-9773748
  • Anniqa Lagergren, OFR, 072-9773745
  • Camilla Soto, ST, 070-8109670
Publicerat 2022-11-14
Sista ansökningsdag 2022-11-27

Tillbaka till lediga jobb